St. Ròmul surt 07:44 i es pon 18:27 surt 21:21 i es pon 09:28

Agenda

Setmana de la Bíblia: "La Paraula de Déu és viva i eficaç"

27 novembre - 3 desembre

 Més info: http://www.setmanadelabiblia.cat/