St. Ciril surt 06:19 i es pon 21:29 surt 22:28 i es pon 07:39

Curs Pont pla Seminaris

Curs Pont Pla Seminaris 

Descripció: Aquest curs està pensat per als alumnes que han seguit i aprovat els cursos corresponents al sexenni filosòfico-teològic en un Seminari o Centre equivalent i vulguin obtenir el títol de Batxiller (Grau) en Teologia.

Requisits: Sexenni filosòfico-teològic i acreditar una llengua moderna (nivell B1)

Durada: 1 any

Crèdits: 11 ECTS

Preu: 593 euros

Assignatures:

  • Teologia bíblica de l’Antic i del Nou Testament. Assignatura de 5è curs (3 ECTS): Prof. Jaume Angelats i Prof. Armand Puig
  • Teologia Moral del curs pont per a llicenciats dels ISCR (4 ECTS): Prof. Gaspar Mora

  • Seminari de Síntesi Teològica (amb l’examen final de Síntesi). Seminari de 5è curs. (4 ECTS): Prof. Jaume Fontbona

 

Calendari:

1er Semestre 

Dilluns

Dilluns

Dimecres

10:05 - 10:55

 

Teologia Bíblica AT-NT

11:15 - 12:05

 

Teologia Bíblica AT-NT

12:10 - 13:00

Teologia Moral

ACTIVITAT ACADÈMICA

 

2on semestre

 

Dilluns

Dilluns

9:10 - 10:00

 

10:05 - 10:55

Teologia Moral

11:15 - 12:05

Síntesi Teològica

12:10 - 13:00

Síntesi Teològica