St. Ciril surt 06:19 i es pon 21:29 surt 22:28 i es pon 07:39

Normes acadèmiques

Primer Cicle: Baccalaureatus (Graduat / Graduada)
Incompatibilitat d’assignatures
Escolaritat
Optativitat
Llengües
Exàmens
Examen de Batxillerat

Segon Cicle: Licentiatus (Màster Universitari)
Normes pràctiques del Segon Cicle

Tercer Cicle: Doctor
Normes pràctiques del Tercer Cicles

Normes Generals

Tutories
La Facultat creu que és important que els alumnes tinguin un acompanyament en els estudis des del Cicle Institucional, que permeti anar trobant en el Pla d’Estudis la unitat direccional que ajudi a preparar-se millor tant a l’hora de fer la síntesi teològica final com a l’hora d’optar per una de les llicenciatures especialitzades. Per això els professors donen a conèixer, al començament de cada semestre, l’horari d’atenció als alumnes, que tenen àmplia llibertat per escollir el professor per aquest acompanyament.
D’altra banda, els alumnes de Primer cicle tindran tutories personalitzades a la cinquena hora de cada dia de la setmana (llevat de dimecres). Els alumnes de Segon cicle, vegi’s l’horari en cada especialització.
 

  

Normativa de primer cicle

Normativa de segon cicle

Normativa de tercer cicle