CASTELLANO   Ŕrea reservada FTC
Dissabte 10, Octubre de 2015. St. Tomŕs de Villanueva. Dia Mundial de la Salut Mental i Dia Internacional per a la Reducció dels Desastres Naturals
Histňria
Autoritats i ňrgans de govern
Professorat
Secretaria i gerencia
Departaments
Coordinadors de curs
Ňrgans d'assessorament
Seminaris
Institut Superior de Litúrgia de Barcelona
Institut de Teologia Fonamental
Publicacions
Centre afiliat
Centres vinculats
Centres en col·laboració
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona (Biblioteca de les Facultats de Teologia i Fi
Relacions institucionals
 
 
Centres vinculats
Instituts vinculats
 
● Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB)
 
Erigit per la Santa Seu (31 de maig de 2010) i refundat (29 de juny de 2010).
L’Iscreb ofereix els estudis de Batxillerat en Ciències Religioses (Primer cicle) a nivell presencial i virtual. En el Segon cicle (Llicenciatura en Ciències Religioses), ofereix les especialitats de «Teologia Bíblica» i «Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural» en la modalitat d’estudis presencials; i en la modalitat virtual, l’especialitat d’«Identitat Cristiana i Diàleg».
Les classes s’imparteixen de dilluns a divendres, de 18,30 a 21,00 hores.  
 
MODERADOR
Emm. i Rvdm. Cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona
 
DIRECTOR
Dr. Antoni Matabosch
 
REPRESENTANT DEL DEGÀ-PRESIDENT
Dr. Gaspar Mora
 
PROFESSORS
Estables
Dra. Anna M. Blasco i Bardas
Dr. Ignasi Boada i Sanmartín
Dra. Rosa M. Boixareu i Vilaplana
Dr. Antoni Bosch-Veciana
Dr. Lluís Duch i Álvarez
Dr. Josep Giménez i Melià
Dr. Jesús Manuel Herreros i Recio
Dr. Antoni Matabosch i Soler
Dr. Gaspar Mora i Bartrès
Dra. Dolors Oller i Sala
Dr. Josep Oton i Catalan
 
No estables
Llic. Manel Bellmunt i Bellmunt 
Dr. Agustí Borrell i Viader
Llic. Àngel M. Briñas i Gonzalo
Dr. Eulogi Broto i Alonso
Dr. Josep Castanyé i Subirana
Llicda. Núria Caum i Aregay
Dr. Enric Cortès i Mingella
Llic. Emeterio Chaparro Lillo
Llic. Jacint Duran i Boada
Dr. Bonifacio Fernández García
Llic. Joan Galtés i Pujol
Dr. Andreu Ibarz i Mellado
Llic. Vicent Igual i Luís
Dr. Carles Llinàs i Puente
Dr. Xavier Marín i Torner
Dr. Josep M. Martí Bonet
Llic. Marc Mercadé i Serra
Dr. Màxim Muñoz i Duran
Dr. Antoni Nello i Figa
Llicda. Glòria Pi i Brillas
Dr. Cebrià Pifarré i Clapés                                  
Dr. Ramon Prat i Pons
Dr. Damià Roure i Muntada
Dra. M. Claustre Solé i Auguets
Llic. Joan Torra i Bitlloch
Dr. Francesc Torralba i Roselló
Llic. Francisco Javier Velasco Arias
 
Adreça: Diputació, 231 – 08007 Barcelona – Tel. 93 454 19 63 – Fax 93 323 73 73 – Correu-E: secretaria@iscreb.org – Web: www.iscreb.org
 
 
● Institut Superior de Ciències Religioses de Girona
 
Erigit per la Santa Seu (31 de maig de 2010) i refundat (17 de juny de 2010).
Especialitat del Segon cicle: «Evangeli, Cultura i Comunicació».
Les classes s’imparteixen de dilluns a dijous, de 18,30 a 22,00 hores.
 
MODERADOR
Excm. i Rvdm. Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona
 
DIRECTOR
Dr. Pere Carreras
 
REPRESENTANT DEL DEGÀ-PRESIDENT
Dr. Joan Planellas
 
PROFESSORS
Estables
Dr. Jaume Angelats Morató
Dr. Pere Carreras Caballé
Dr. Joan Carreras Pera
Dr. Josep Casellas Matas
Dr. Ramon Palol Curto
 
No estables
Llic. Joan Maria Amich Raurich
Llic. Joan Baburés Noguer
Llic. Pere Bellvert Morente
                Llic. Narcís Costabella Casas
                Dr. Joan Ferrer Costa
Dr. Jordi Font i Plana        
Llic. Joaquim Giol Aymerich
                Llic. Pere Gubau i Valls
                Llic. Jaume Julià Vidal
                Llic. Pere Micaló Camps
                Llic. Joan Naspleda Arxer
Dr. Joan Planellas i Barnosell
Llic. Jordi Reixach Masachs
                Dr. Jordi Sidera Casas
                Llic. Lluís Suñer Roca
                Llic. Josep Torrellas Vendrell
               
Adreça: Pujada de sant Martí, 12 – Apartat 117 – 17080 Girona – Tel. 972 20 49 42 – Correu-E: iscr@bisbatgirona.cat – Web: www.bisbatgirona.cat/Institut
 
 
● Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (IREL)
 
Erigit per la Santa Seu (31 de maig de 2010) i refundat (3 de juliol de 2010).
Especialitat del Segon cicle: «Teologia pastoral».
Les classes s’imparteixen de dilluns a dijous, de 18,00 a 22,00 hores.
 
MODERADOR
Excm. i Rvdm. Mons. Joan Piris, bisbe de Lleida
 
DIRECTOR
Dr. Ramon Prat i Pons
 
REPRESENTANT DEL DEGÀ-PRESIDENT
Dr. Enric Cortès
 
PROFESSORS
Estables
Dr. Francisco Cabrero Pico
Dr. Enric Cortès Minguella
Dr. Joan Esquerda Bifet
Dr. Ferran Manresa Presas
Dr. Josep Martí Cristòfol
Dra. M. Antònia Mateus Gorgues
Dr. Jesús Moral Barrio
Dr. Jaume Pons Bosch
Dr. Ramon Prat Pons
Dr. Laureano Sánchez Castillo
Dr. Gerard Soler Quintillà
 
No estables
Llic. Antoni Agelet Delpueyo
Dr. Rafael Allepuz Capdevila
Llic. Xavier Batiste Mercadé
Dr. Agustí Borrell Viader
Llic. Àngel Briñas Gonzalo
Dr. Joan J. Busqueta Riu
Llic. Alfons Busto España
Dr. Joaquim Company i Climent
Llic. Salvador Escudé Baró
Dra. Montserrat Esquerda Aresté
Llic. Josep M. Forné Febrer
Dr. Josep Galceran Nogués
Llic. Isidoro Angel García Maté
Dr. Manuel Lladonosa Vall-llebrera
Llicda.Montserrat Macià i Gou
Llic. Manuel Mercadé Melé
Llic. Joaquim Mesalles Sorolla
Llic. Xavier Navarro Llestà
Llic. Jordi Pardell Mateu
Llic. Jaume Pedrós Solé
Dr. Josep Pifarré Paredero
Dr. Josep Ma. Porta Fabregat
Llic. Joaquim Recasens Murillo
Llic. Lluís Sallan Abizanda
Llic. Joan Saura Aranda
Llic. Jaume Sidera Plana
Llic. Carles Sió Roca
Dr. Rafael de Sivatte Algueró
Dra. Marta Trepat Secanell
Llic. Marc Vilarasau Alsina
 
Adreça: Canonge Brugulat, 22 – 25003 Lleida – Tel. i Fax: 973 28 15 38 – Correu-E: irel@telepolis.com – Web: www.irellleida.org
 
 
● Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca (ISUCIR)
 
Erigit per la Santa Seu (4 de juny de 2010) i refundat (1 de juliol de 2010).
Especialitat del Segon cicle: «Evangelització en una cultura de la mobilitat».
Les classes s’imparteixen de dilluns a divendres, de 18,00 a 21,15 hores.
 
MODERADOR
Excm. i Rvdm. Mons. Jesús Murgui i Soriano, bisbe de Mallorca
 
DIRECTOR
Dr. Mons. Jordi Gayà i Estelrich
 
REPRESENTANT DEL DEGÀ-PRESIDENT
Dr. Gaspar Mora
 
PROFESSORS
Estables
Dr. Sr. Joan Andreu Alcina
Dr. Mn. Bartomeu Bennàssar Vicens
Dr. Mn. Joan Bestard Comas
Dra. Sra. Maria del Pilar Fiol Ximelis
Dr. Mons. Jordi Gayà Estelrich
Dr. Mn. Miquel Gual Tortella
Dr. Mn. Francesc Ramis Darder
               
No estables
Llic. Mn. Llorenç Alcina Rosselló
Llic. P. Gaspar Eugeni Alemany Ramis, MM. SS. CC.
Dr. Mn. Gabriel Amengual Coll
Llic. P. Lluís Arrom Albéniz, O. F. M. Cap.
Llic. Mn. Joan Bauzà Bauzà
Llic. Mn. Nadal Bernat Salas
Llic. Mn. Joan Carles Cànovas Miranda
Llic.Mn. Joan Darder Brotat
Llic. Antoni-Jesús Dols Salas
Llic. Sr. Miquel Àngel Garau Trias
Llic. Mn. Marià Gastalver Martin
Llic. Mn. Josep Antoni Guardiola Crespí
Llic. Mn. Ramon Lladó Rotger
Llic. Mn. Jaume Más Julià
Llic. Mn. Rafel Mas Tous
Llic. Mn. César Murillo Rademacher
Llic. Àngel Reigades Ramon
Llic. P. Jaume Reynés Matas, MM. SS. CC.
Llic. Mn. Lluc Riera Coll
Llic. Mn. Antoni Riutort Fullana
Dr. P. Gabriel Seguí Trobat, MM. SS. CC.
Llic. Mn. Teodor Suau Puig
Llic. Mn. Antoni Vadell Ferrer
 
 
Adreça: Seminari, 4 – 07001 Palma de Mallorca – Tel. 971 21 46 04 – Fax 971 72 58 47 – Corre-E: cetemisucir@yahoo.es – Web: www.isucir.com
 
● Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona (INSAF)
 
Erigit per la Santa Seu (31 de maig de 2010) i refundat (7 de juliol de 2010).
Especialitat del Segon cicle: «Cristianisme Antic».
Les classes s’imparteixen de dilluns a divendres, de 18 a 22 hores.
 
MODERADOR
Excm. i Rvdm. Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona.
DIRECTOR
Dr. Josep M. Gavaldà i Ribot
 
PROFESSORS
Estables
Dr. Salvador de Brocà i Tella                                         
Dr. Josep M. Gavaldà i Ribot
Dr. Joan Ramon Marín i Torné                       
Dr. Antonio Pedro Martínez Subias               
Dr. Rafael Serra Abellà                                    
 
No estables
Llic. Joan Águila Chavero
Llicda.M. Esperança Amill Rocamora         
Llic. Joan M. Banús Banús
Llicda.M. Claustre de Bofarull Bertran
Llic. Joan Miquel Bravo Alarcón
Llic. Ángel Briñas Gonzalo
Dr. Carles Buenacasa Pérez
Llic. Joaquim Claver Caselles
Llic. Jordi Figueras Jové
Llic. Manuel M. Fuentes Gasó
Llic. Jaume Gené Nolla
Dra. Cristina Godoy Fernández
Llicda.Concepció Huerta Vallès
Dr. Josep M. Macias Solé
Llic. Josep Mateu Guarro
Llic. Norbert Miracle Figuerola
Llic. Francesc Xavier Morell Rom
Llic. Andreu Muñoz Melgar
Dr. Josep-Vicent Niclós Albarracín
Llicda.Concepció Palacín Pahí
Dr. Javier Pérez Mas
Llic. Josep J. Ponce Gabaldón      
Llicda.M. Mercè Porta Martínez
Dr. Armand Puig Tàrrech
Llic. Josep Queraltó Serrano
Llic. Vicenç Ribas Canals
Dr. Robert Roda Aixendri
Llic. Jordi Salvadó Estivill
Llic. Antoni Sánchez Sánchez
Llicda.M. Teresa Segura Rovira
Llic. Santiago Soro Roca
Dr. Josep Vilella Masana
 
Adreça: Sant Pau, 4 – 43003 Tarragona – Tel. 977 23 38 33 – Fax 977 22 44 27 – Correu-E: insaf@arquebisbattarragona.cat
 
Institut Superior de Ciències Religioses de Vic
 
Erigit per la Santa Seu (31 de maig de 2010) i refundat (11 de juny de 2011).
Especialitat del Segon cicle: «Evangeli, Història i Cultura».
Les classes s’imparteixen de dilluns a dijous, de 18,30 a 21,45 hores, a la seu de l’Institut; i a Manresa, els divendres, de 18,30 a 21,45 hores.
 
MODERADOR
Excm. i Rvdm. Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic.
 
DIRECTORA
Dra. Begonya Palau
 
PROFESSORS
Estables
Dra. Rosa Carrera Roma
Dr. Valentí Girbau Tapias
Dr. Francesc Xavier Marín Torner
Dra. Begonya Palau Rigol
Dr. Rodolf Puigdollers Noblom
 
No estables
Llic. Ramon Bufí i Puigotiol
Llicda. Ester Busquets Alibés
Llic. Jaume Casamitjana
Llic. Eduard Casserras Gasol
Dr. Josep Castanyé Subirana
Llic. Jordi Castellet Sala
Dr. Jordi Collet Sabé
Llic. David Compte Verdaguer
Llicda. Marisa Costa Erra
Llicda. Empar Escalé Matavacas
Llic. Josep Escós Sarsanedas
Llic. Ernest Maruny Curto
Dr. Xavier Melloni Ribas
Llic. Joan Mir Tubau
Llic. Pere Oliva March
Dr. Joan Ordi Fernández
Llic. Constantino Jesús Pérez de Diego
Llic. Abel-Valentí Pié i Lacueva
Llicda. M. Carme Pinilla Pérez de Bustos
Dr. Ramon Rial i Carbonell
Llic. Joan Torra Bitlloch
Dr. Miquel Treserras Majó
 
Adreça: Ronda de Fr. Camprodon, 2 – 08500 Vic – Tel. 93 886 15 55 – Fax 93 889 19 09 – Correu-E: secretaria@iscrvic.org – Web: www.iscrvic.org
Institut Superior de Cičncies Religioses Sant Fructuós de Tarragona (INSAF)
Institut Superior de Cičncies Religioses de Girona
Institut Superior de Cičncies Religioses de Religioses de Lleida (IREL)
Institut Superior de Cičncies Religioses de Barcelona (ISCREB)
Institut Superior de Cičncies Religioses de Vic
Institut Superior de Cičncies Religioses de Mallorca (ISuCiR)
 
Contactar | Fer pŕgina d´inici | Avís Legal
Facultat de Teologia de Catalunya C/Diputació, 231. 08007 Barcelona.
Tel.: 93 453 49 25. e-mail: administracio@teologia-catalunya.cat