St. Ambròs surt 08:04 i es pon 17:22 surt 11:04 i es pon 20:38

Agenda

04 Simposi internacional sobre el Concili Vaticà II

2 i 3 de desembre de 2015

L'Església del diàleg i del servei

2-3 de desembre de 2015,
a la Facultat de Teologia de Catalunya

Termini d’inscripció:
Fins a l’1 de desembre de 2015

Informació i inscripcions
Información e inscripciones
Informazione e iscrizioni