St. Policarp surt 07:35 i es pon 18:35 surt 21:00 i es pon 09:43

Agenda

Dia de les Facultats. Festa de Sant Pacià.

18 de març de 2020

 

En motiu de la festivitat de Sant Pacià, l'Ateneu celebra el dia de les facultats. Durant aquest dia, la comunitat universitària reflexiona conjuntament al voltant d'una temàtica proposada.

Aquest any, en motiu del 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense, es debatrà què va suposar aquest concili per l'Església a Catalunya amb alguns dels seus protagonistes.

 

 

CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE

ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ

 

SESSIÓ ACADÈMICA COMMEMORATIVA DELS VINT-CINC ANYS

DEL CONCILI PROVINCIAL TARRACONENSE DE 1995

 

Barcelona, 18 de març de 2020

9:15 – 13:15 hores

Seminari Conciliar de Barcelona

 

  1. Presentació de l’acte

Dr. Armand Puig i Tàrrech, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

 

  1. Parlament d’obertura

Mons. Joan Planellas i Barnosell, arquebisbe metropolità i primat de Tarragona

President de la CET i Vice-gran canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

 

  1. “Significació i resultats del Concili Tarraconense”

Dr. Joan Torra i Bitlloch, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (AUSP)

 

  1. “La sinodalitat en l’Església. Reflexió teològica i històrica”

Mons. Vincenzo Paglia, arquebisbe, president de la Pontifícia Acadèmia per la Vida (Santa Seu)

 

  1. Testimonis de l’esdeveniment conciliar

Mons. Carles Soler Perdigó, bisbe emèrit de Girona, secretari general del Concili Tarraconense

Gna. Dolors Tribó, carmelita vedruna, membre del Concili Tarraconense

Dr. Jaume Dantí, professor de la Universitat de Barcelona, membre del Concili Tarraconense

 

  1. Parlament de cloenda

Cardenal Joan-Josep Omella i Omella, arquebisbe metropolità de Barcelona

Gran canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i Vice-president de la CET

 

  1. Intervenció musical

 

 

Barcelona, febrer de 2020