Sts. Corneli i Cebrià surt 07:33 i es pon 19:58 surt 16:29 i es pon 01:07

Cursos Especials

Curs de Pastoral: Preparació al Ministreri

Any acadèmic 2016-2017

El Curs de Pastoral: Preparació al Ministeri és un curs de teologia pastoral aplicada que vol ajudar els alumnes que es preparen per al ministeri a reflexionar teològicament la praxi pastoral que viuen les parròquies o comunitats. Aquest curs ha estat confiat a la Facultat pels Rectors de Seminari de les diòcesis amb seu a Catalunya. El curs ajuda a verificar la importància de la teologia per a l’acció pastoral i, també, a plantejar les qüestions teològiques noves que emergeixen de la pràctica pastoral viscuda. L’examen del curs consisteix en l’elaboració d’una memòria en la qual, mitjançant la metodologia de la lectura creient de la realitat, l’alumne analitza teològicament l’experiència pastoral viscuda i fa uns suggeriments en vista a la millora del mateix projecte pastoral.


Coordinador del curs: Llic. Norbert Miracle


I. QÜESTIONS DE TEOLOGIA PASTORAL


I.1. PASTORAL FONAMENTAL

Metodologia i espiritualitat de l’acció pastoral (8 h)

Prof. Norbert Miracle

Dies: 26 de setembre, 3, 10 i 17 d’octubre – De 10,00 a 11,45 h


I.2. MINISTERI DE LA PARAULA

El primer anunci (4 h)

Prof. Xavier Morlans

Dies: 26 de setembre i 3 d’octubre – De 12,15 a 14,00 h


Catequètica (6 h)

Prof. Joan M. Amich (Secretariat Interdiocesà de Catequesi)

Dies: 10, 17 i 24 d’octubre – De 12,15 a 14,00 h


Homilètica (12 h)

Prof. Armand Puig i Tàrrech

Dies: 19 de desembre, 9, 16 i 23 de gener, 6 i 13 de febrer – De 10,00 a 11,45 h


I.3. MINISTERI DELS SAGRAMENTS

La celebració litúrgica (12 h)

Coordinador: Prof. Joan Baburés (Secretariat Interdiocesà de Litúrgia)

Dies: 21 i 28 de novembre, 5, 12 i 19 de desembre, 9 de gener – De 12,15 a 14,00 h


El sagrament de la reconciliació (6 h)

Prof. Mons. Salvador Cristau

Dies: 24 d’octubre, 7 i 14 de novembre – De 10,00 a 11,45 h


I.4. MINISTERI DE LA CARITAT

La caritat en l’acció de l’Església (2 h)

Prof. Carme Borbonès

Dia: 6 de març – De 10,00 a 11,45 h


L’atenció als pobres (2 h)

Prof. Salvador Bacardit

Dia: 13 de març – De 10,00 a 11,45 h


L’atenció als malalts (2 h)

Prof. Sebastià Aupí

Dia 6 de febrer – De 12,15 a 14,00 h


I.5. L’ESGLÉSIA LOCAL

Estructures de l’Església local (8 h)

I. La Parròquia (4 h)

Prof. Josep M. Domingo

Dies: 16 i 23 de gener – De 12,15 a 14,00 h

II. La Diòcesi (4 h)

Prof. Jaume Casamitjana

Dies: 13 i 20 de febrer – De 12,15 a 14,00 h


La Parròquia a la llum del Concili Vaticà II i del Magisteri (2 h)

Prof. Daniel Palau,

Dia: 27 de febrer – De 12,15 a 14,00 h


Praxi: economia, secretaria, recursos (10 h)

Coordinador: Prof. Josep M. Turull

Dies: 21 i 28 de novembre, 5 de desembre, 20 i 27 de març – De 10,00 a 11,45 h


Acompanyament espiritual (4 h)

Prof. Josep M. Vilaseca

Dies: 7 i 14 de novembre – De 12,15 a 14,00 h


II - CONTEXT SOCIOCULTURAL DE L’ACCIÓ PASTORAL


La societat catalana en la cultura de la postmodernitat (2 h)

Prof. Josep M. Esquirol

Dia: 12 de desembre – De 10,00 a 11,45 h


Pastoral a l’Escola (2 h)

Prof. Norbert Miracle

Dia: 3 d’abril – De 12,15 a 14,00 h


Pastoral amb joves (4 h)

Prof. Bruno Bérchez

Dies: 6 i 13 de març – De 12,15 a 14,00 h


Els mitjans de comunicació social (4 h)

Prof. Òscar Bardají

Dies: 20 i 27 de febrer – De 10,00 a 11,45 h


Les relacions de l’Església amb les institucions públiques (2 h)

Prof. Josep M. Mauri

Dia: 20 de març – De 12,15 a 14,00 h


Comunicació personal i institucional (4 h)

Prof. Núria Oriol

Dies: 27 de març i 4 d’abril – De 12,15 a 14,00 h


III - VISITA A UN BISBAT DE CATALUNYA


Coneixement in situ d’un bisbat català i diàleg amb alguns responsables pastorals (4 h)

Dia: 10 d’abril


IV - AVALUACIÓ DEL CURS


Avaluació del curs

Prof. Norbert Miracle