Sta. Quiteria surt 06:25 i es pon 21:10 surt 15:45 i es pon 02:50

Ateneu a casa

BATXILLERAT EN TEOLOGIA

1r Filosofia - Coord. Robert Escusa https://global.gotomeeting.com/join/194341037

2n Filosofia - Coord. Òscar Ros https://global.gotomeeting.com/join/766672221

3r Teologia - Coord. Javier Bausili https://global.gotomeeting.com/join/788679861

4t Teologia - Coord. Andreu Salinas https://www.gotomeet.me/teologia004/teologia-quart

5è Teologia - Coord. Jaime Moya https://global.gotomeeting.com/join/758230125

 

LLICÈNCIA EN TEOLOGIA

Cursos comuns (cursos comuns) - https://global.gotomeeting.com/join/883545325 

Cursos de Teologia Sistemàtica (cursos específics, propedèutics i seminaris) https://global.gotomeeting.com/join/883545325

Cursos de Teologia Moral (cursos específics, propedèutics i seminaris) -https://www.gotomeet.me/teologiamoral/llicencia-moral

Cursos de Sagrada Escriptura (cursos específics, propedèutics i seminaris) - https://www.gotomeet.me/teologiabiblia/llicencia-biblia

 

CURS D’APROFUNDIMENT BÍBLIC

https://www.gotomeet.me/teologia005/curs-aprofundiment-biblic

 

FORMACIÓ PERMANENT

https://global.gotomeeting.com/join/702754541

 

CURS DE PASTORAL

https://global.gotomeeting.com/join/574487453

 

TUTORIAL PER A ALUMNES:

TUTORIAL PER A PROFESSORS:

TUTORIAL PER A DELEGATS: