St. Tomás surt 06:22 i es pon 21:28 surt 00:27 i es pon 13:43

Cursos Formació Permanent

Itinerari 3: Litúrgia i Bíblia

L'itinerari de Bíblia i Moral està format per un total de 17 sessions (1 sessió = 1,15h de classe) i 2 ECTS. L'horari i resum de cadascuna d'elles es pot consultar en l'apartat del curs sencer 


1.Bernat Sellarés: «Economia, ecologia i espiritualitat»

5.Josep Parera: «Gènesi, una lectura psicològica i la seva influència en el ésser humà actual»

7.Marian Baqués: «Lorenzo Milani i Paulo Freire: dos pedagogs, dos reptes»

10.Joan Torra: «El problema del mal en sant Agustí»

11.Teresa Magadan: «Israel, del retorn de l’exili a la revolta dels Hasmoneus».

12.Marian Baqués: «Lorenzo Milani i Paulo Freire: dos pedagogs, dos reptes»

18.Margarita Bofarull: «Ideologies de gènere»

 

19.Lluís Serra: «Anatomia i actualitat dels pecats capitals»