St. Tomás surt 06:22 i es pon 21:28 surt 00:27 i es pon 13:43

Cursos Formació Permanent

Itinerari 4: Història, espiritualitat i literatura


L'itinerari de Història, espiritualitat i literatura està format per un total de 19 sessions (1 sessió = 1,15h de classe) i 2 ECTS. L'horari i resum de cadascuna d'elles es pot consultar en l'apartat del curs sencer  

 

4.La parròquia: «Projectes parroquials actuals»

8.Antoni Gelonch: «Luter: buscant la veritat, va canviar la història»

9.Oriol Pérez Treviño: «Una aproximació a les cantates del cinquè evangelista»

12.Marian Baqués: «Lorenzo Milani i Paulo Freire: dos pedagogs, dos reptes»

13.Albert Gener: «Josep Carner i la seva creença»

15.Elisenda Colell: « Periodisme i veritat: una utopia? »

16.Oriol Jara: «Deu raons per creure en Déu»

17.Josep Calvet: «Carles de Foucauld. Un home i un sant.»

20.Santi Bueno: «presentació del llibre VI del CIC»