Sta. Teresina de l'nfant Jesús surt 07:48 i es pon 19:32 surt 00:30 i es pon 15:45

Grau en Teologia

Cursos optatius

 Seminari «Mètodes teològics» (responsable: Departament de Teologia Sistemàtica)

any A: autors
any B: temes

Seminari «Mètodes bíblics» (responsable: Departament de Bíblia)

any A: Nou Testament
any B: Antic Testament

Curs Interdisciplinari «Església i món» (responsable: Departaments de Moral i de Dret)

any A: Doctrina social de l’Església
any B: temes

Curs Interdisciplinari «Història i Arts» (responsable: Facultat Antoni Gaudí i Institut Superior de Litúrgia de Barcelona)

 

any A: temes d’Història i Església
any B: Art cristià

 

 

 

PROGRAMACIÓ
 
 3r. curs
Seminari «Mètodes bíblics»: NT
Curs Interd. «Història i Arts»: temes d’Història i Església
 4t. curs
 Curs Interd. «Església i món»: Doctrina social de l’Església
Seminari «Mètodes teològics»: autors
 
3r. curs
Seminari «Mètodes bíblics»: AT
Curs Interd. «Història i Arts»: Art cristià
4t. curs
Curs Interd. «Església i món»: temes
Seminari «Mètodes teològics»: temes
 

El curs 2021-2022 es programa l’any A.

 

Obligatorietat de l’optativitat (12 ECTS): un mínim de 6 ECTS en Seminaris i la resta (6 ECTS) per mitjà d’un altre Seminari i/o de la resta de cursos optatius, a escollir entre els que s’ofereixen dins el calendari escolar de 3r i 4t curs (Seminaris, Cursos Interdisciplinaris i Hebreu A2 i B1), o dels altres reconeguts per la Facultat i que s'anuncien a continuació. 


Cursets optatius reconeguts per la Facultat

 

A. PROPIS


CAPELLA SACRA DE CATALUNYA

Dies: dilluns, del 13 de setembre de 2021 al 30 de maig de 2022 - De 20,00  21,30 h

Parròquia de la Mare de Déu de Núria (Barcelona)

Coordinador: Prof. Santiago Bueno

Valor lectiu: 3 ECTS

 

CIÈNCIA I FE ONLINE

Cursos online dirigits pel Seminari de Fe-Ciències (Theosciences)

Curs online Science and Faith (I): lliçons 1-6 (3 ECTS)

Del 2 d'octubre de 2021 al 5 de març de 2022

Curs online de Science and Faith (II): lliçons 7-12 (3 ECTS)

Del 12 de març al 16 de juliol de 2022

Coordinador: Prof. Emili Marlés

Valor lectiu: 6 ECTS

 

CONGRÉS INTERNACIONAL

«Les ferides i les esperances d'un món malalt a la llum de la teologia de l'encarnació. II: El Déu encarnat com a generador de canvi en la història humana»

Dies 26, 27 i 28 d'octubre de 2021 - De 16,00 a 19,00 h

Coordinador: Prof. Emili Marlés

Valor lectiu: 1 ECTS

 

SIMPOSI

«La recpeció de la Passió i Resurrecció de Jesús (s. II-VII)» (Universitat Humboldt de Berlín, Universitat de Regensburg, AUSP)

Dies: 28-30 d'abril de 2022

Coordinador: Prof. Marcos Aceituno

Valor lectiu: 1 ECTS

 

B. FACULTAT ANTONI GAUDÍ


[CORF03] ESTUDI DE L'ITINERARI D'EGÈRIA A TERRA SANTA

Prof. Sebastià Janeras (SOC - AUSP)

Divendres, del 17 de setembre al 14 de gener - De 9,10 a 10,55 h

Valor lectiu: 3 ECTS


[CORF04] ESPIRITUALITAT I ART CONTEMPORANI 

Profs. Bernat Puigdollers i Rosa Ribas (coords.)

Del 19 al 22 d'abril - De 18,00 a 21,00 h [curs intensiu]

Valor lectiu: 2,5 ECTS