Sant Cosme i Sant Damià surt 07:43 i es pon 19:40 surt 20:50 i es pon 11:17

Màster en Teologia

Primer semestre

Teologia Fonamental
 
  Dirigida per l’Institut Superior de Teologia Fonamental
   Lloc on s’imparteixen les classes: Roger de Llúria 13, Bacelona
    
    

   PRIMER SEMESTRE (del 28 de setembre de 2020 al 21 de gener de 2021)

   Què sabem de l’Acorà? Discussions sobre l’aplicació dels mètodes exegètics moderns.-
   Prof. Jaume Flaquer
   Dilluns, del 28 de setembre al 18 de gener – De 9,45 a 11,35 h (4 ECTS)
   Els exegetes han aplicat a la Bíblia des de fa un segle diversos mètodes exegètics per poder comprendre’l millor. Se’ns dubte el concepte de revelació ha quedat transformat i ha estat un repte pel creient cristià. Certs estudiosos musulmans han començat aquest procés amb l’Alcorà. N’estem encara a les beceroles. En aquest curs veurem què en sabem, quines són les diverses hipòtesis i quins elements de diàleg teològic amb el cristianisme  s’hi perfilen.

   La proposta d’una Cristofania de Raimon Panikkar.-
   Prof. Javier Melloni [Seminari de molt alta dedicació]
   Dilluns, del 28 de setembre al 18 de gener – D’11,45 a 13,35 h (5 ECTS)
   Lectura de La Plenitud del Hombre, una Cristofanía, de Raimon Panikkar. Estem davant d’una  de les obres imprescindibles d’aquest pensador polièdric en la que s’aproxima a la figura de Jesús, El Crist. Ho fa en diàleg amb les tradicions orientals i també bevent de la tradició mística cristiana. El text està publicat a Editorial Siruela (1999 i 2004).

   La teologia de sant Pau: una inculturació fidel de Jesús de Natzaret.-
   Prof. Xavier Alegre [Seminari de molt alta dedicació]
   Dijous, de l’1 d’octubre al 21 de gener – De 9,45 a 11,35 h (5 ECTS)
   Dedicarem el curs a la teologia de Pau, sobre tot a la Carta als Romans, mostrant que és una inculturació fidel de Jesús de Nazaret i contraposant-ho, per tant, a la interpretació de Pau de què va deformar la teologia de Jesús que apareix als sinòptics.

   Espiritualitat, psicologia i psicoanàlisi.-
   Prof. Víctor Hernández Ramírez [curs en llengua castellana]
   Dijous, de l’1 d’octubre al 12 de novembre – D’11,45 a 13,35 h (2 ECTS)
   Quina relació hi ha entre les experiències d'espiritualitat respecte a les vivències psíquiques més humanes (el dolor, l'amor, l'angoixa, el desig, els vincles)? En aquestes sessions analitzarem la relació entre les experiències de recerca i de pràctica espirituals pel que fa al món de les emocions i als vincles interpersonals, així com les experiències de patiment psíquic (neurosi, psicosi, etc.), amb l'ajuda de les ciències del psiquisme humà, especialment de la psicoanàlisi.

   Teologia política: evolució dels models de relació entre política i religió en un context de modernitat i democràcia.-
   Prof. Josep Maria Margenat [curs en llengua castellana]
   Dijous, del 19 de novembre al 21 de gener – D’11,45 a 13,35 h (2 ECTS)
   En el segle XX els models de relació entre la modernitat –especialment en la societat política– i el factor catòlic s'han anat modificant tant per les evolucions de la primera com pels processos de reforma en l'Església i per la relació d'aquesta amb la societat. La teologia política és la reflexió conscient i crítica sobre aquesta relació i sobre les conseqüències, a nivell eclesial i social, dels posicionaments polítics que de manera acrítica han existit en la mateixa Església. Com és propi de la teologia fonamental, el curs no només atén a la inculturació evangèlica en la societat, sinó també a l'anàlisi crítica del camp de les forces polítiques en les quals s'insereix l'Església. Entre el final de la guerra i el concili Vaticà II (1945-1965) es produeix el gran canvi del projecte de recristianització pel de diàleg i la proposta d'un ideal històric concret.
   SEMINARIS PROPEDÈUTICS

   Són seminaris tutoritzats presencialment, exclusivament per a alumnes que segueixen el grau de llicenciatura. Són obligatoris per als qui cerquin una especialització de diàleg interreligiós de la Teologia fonamental.

   Unicitat del Crist.-
   Prof. Jaume Flaquer
   Dilluns, del 28 de setembre al 18 de gener i del 8 de febrer al 31 de maig (anual) – De 13,35 a 14,00 h (5 ECTS)
   Aquest seminari propedèutic profunditzarà en les implicacions que té en la cristologia la pretensió de veritat de les altres tradicions religioses. Presentarem les diverses teologies de religions que han aparegut per donar resposta a aquesta qüestió fonamental, així com el diversos posicionaments del magisteri al llarg dels segles.

   Teologia del Diàleg.-
   Prof. Jaume Flaquer
   Dijous, de l’1 d’octubre al 21 de gener i de l’11 de febrer al 3 de juny (anual) – De 13,35 a 14,00 h (5 ECTS)
   Aquest seminari propedèutic estableix els elements essencials a considerar en la relació amb la realitat, sigui aquesta quina sigui, a partir del model que estableix la revelació, en un diàleg de Salvació de Déu amb una humanitat pecadora. Es pretén oferir els fonaments cristians del tipus de relació que ha de tenir l’àmbit religiós i polític, el sagrat amb el profà, o el cristianisme amb els no-cristians (siguin no creients o d’altres religions).

    

   CURSOS OPTATIUS (en col·laboració amb Cristianisme i Justícia)

   Dissabtes teològics: Elaboració teològica a partir de la realitat.-
   14 de novembre, 16 de gener, 13 de març i 8 de maig – De 10,00 a 13,30 h (2 ECTS)
   «Interrogants del coronavirus a Europa», Prof. Victor Codina (14 de novembre)
   «Buscant sortides a un món impossible», Prof. Bernardo Pérez (16 de gener)
   «Pensament social cristià del segle XXI», Prof. Josep Maria Margenat (13 de març)
   «Qüestions candents d’ètica», Prof. Margarita Mauri (8  de maig)

   Bíblia i Psicoanàlisi.-
   Prof. Víctor Hernández
   Dilluns, 19 i 26 d’octubre, 2, 9, 16 i 30 de novembre – De 19,00 a 20,30 h (1,5 ECTS)

   Com preguen les religions? Una aproximació a les formes de vincular-se a Déu.-
   Alicia Guidonet (coord.)
   Dijous, 14, 21 i 28 de gener, 4, 11 i 18 de febrer – De 19,00 a 20,30 h (1,5 ECTS)

   La pietat cristiana avui.-
   Prof. Josep Cobo
   Dijous, 4, 11, 18 i 25 de març, 8 i 15 d’abril – De 19,00 a 20,30 h (1,5 ECTS)

   Què és el que en veritat s’ha de creure?.-
   Prof. José I. González Faus,
   Dimarts, 2, 9, 16 i 23 de març, 13 i 20 d’abril – De 19,00 a 20,30 h (1,5 ECTS)
    

   ALTRES ACTIVITATS OPTATIVES

   Inauguració oficial del curs acadèmic de l’Ateneu Universitari Sant Pacià: Lliçó inaugural «Lectures de Déu a propòsit de George Steiner», Prof. Armando Pego Puigbò (FFC). Divendres, 9 d’octubre, 11,30 h (Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona).

   Sessió d’inici de curs de CJ: «Què hem de preservar?», Santiago Alba Rico (escriptor i filòsof). Dimarts, 13 d’octubre, 19,00 h (Cristianisme i Justícia).

   Simposi «Les ferides i les esperances d’un món malalt a la llum de la teologia de l’encarnació. I: La crisi global del coronavirus (any 2020): ferides i esperances». Dies 27, 28 i 29 d’octubre (Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona).

   Simposi «La recepció de la Passió i Resurrecció de Jesús (s. II-VII)» (Universitat Humboldt de Berlín, Universitat de Regensburg, AUSP). Dies 22, 23 i 24 d’abril (Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona).

   Jornada acadèmica de Sagrada Escriptura «La teologia i la pràctica de la reconciliació en la Segona carta als Corintis», Prof. Reimund Bieringer (KULeuven). Dijous, 6 de maig, 10,00-13,00 h (Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona).

    

   TUTORITZACIÓ DELS ESTUDIS (5 ECTS)

   Tot estudiant inscrit en el grau de llicenciatura tindrà un tutor d’estudis amb qui dialogarà teològicament sobre els cursos que segueix l’alumne. Tindran una trobada cada mes com a mínim. El tutor demanarà una síntesi de cadascun dels cursos i seminaris. L’alumne ha d’escollir un dels cursos optatius i una activitats optativa ofertada en aquest programa o algun altre que estigui en línia amb l’especialitat teològica de l’alumne i reflexionaran conjuntament sobre els continguts.

   El tutor d’estudis instruirà també en els aspectes fonamentals de la Metodologia de la recerca teològica, així com en la normativa d’estil de la Facultat de Teologia. El tutor organitzarà també trobades entre els estudiants posant en comú les seves recerques.

   El tutor acompanyarà l’estudiant en la tasca d’elecció de tema de tesina o de tesi.

   Nota: Els estudiants de l’ITF tenen al seu abast l’oferta de crèdits de la Facultat de Teologia de Catalunya. Es podran matricular per ampliar la seva formació en diàleg amb el tutor d’estudis. A les classes de llicenciatura de l’ITF s’admeten oients després d’una entrevista prèvia amb el director.