St. Eustaqui surt 07:37 i es pon 19:51 surt 18:15 i es pon 05:15

Grau en Teologia

Segon curs

(Primer cicle – Cursos Institucionals: Quinquenni filosòfico-teològic)
 

Continua l’estudi de la Teologia Fonamental (II) que assumeix el tema de l’home obert a Déu, examina el pas de l’oient al creient i segueix amb l’aproximació al testimoni bàsic que és Jesucrist (Cristologia fonamental) i al signe de la seva salvació que és l’Església (Eclesiologia fonamental). Segueix l’estudi bíblic amb la introducció al Nou Testament. Començant amb el període hel·lenístic, continua amb la literatura apocalíptica, els últims sapiencials i la situació ambiental de la primitiva comunitat cristiana. Tracta després de la formació dels Evangelis i presenta la característica de cada un d’ells. Passa després al llibre dels Actes i a la presentació de les Cartes de Pau i de les altres cartes Apostòliques. Comença l’estudi de la història de l’Església en l’època antiga.

 

Acompanya a la història l’estudi de la Patrologia tractada com a tema històrico-teològic: sentit dels Pares en l’Església, escoles i grups més importants, figures més destacades a Orient i a Occident. Segueix l’estudi de les llengües clàssiques com a assignatura instrumental: Grec II i Llatí III.

 

La importància del Concili Vaticà II i el seu influx en la ciència teològica fan molt convenient un curs dedicat al seu estudi.

 
 
Les tutories personalitzades, exigides per l’EUEIS, es fan a la cinquena hora de dijous i divendres (primer semestre) i de divendres (segon semestre).

Assignatures que es cursen a la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC - AUSP):