St. Pancraç surt 06:34 i es pon 21:01 surt 05:18 i es pon 20:16

Màster en Teologia

Litúrgia

Dirigida per l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona

El bienni per accedir al grau de Llicenciat en Teologia, especialitat Litúrgia, s’organitza entorn de dos cursos de dos semestres cada un, introduïts per un any propedèutic d’adaptació de nivell. El contingut dels estudis es distribueix en tres àrees, distintes tant pel que fa a l’objecte per estudiar com a la metodologia: àrea teològica, àrea històrica i àrea d’aplicació (jurídico-pastoral). El màster consta de 120 ECTS obligatoris, entre els quals cal incloure tres seminaris, quatre assignatures optatives, quatre cursos de Llatí, metodología, examen comprensiu final i la redacció d’una tesina. Totes les classes d’aquesta especialitat s’impartiran en llengua castellana.