St. Eusebi surt 06:59 i es pon 20:51 surt 12:50 i es pon 22:58

Màster en Teologia

Sagrada Escriptura

La nova organització dels estudis de segon cicle a la Facultat de Teologia ha permès també de replantejar de manera més sistemàtica i completa la llicència en Sagrada Escriptura. El nou programa, pensat idealment en dos anys, vol oferir els coneixements necessaris i la metodologia adequada per a treballar els textos bíblics, tant de l’Antic Testament com del Nou Testament.

Els cursos propedèutics, a banda de la Metodologia, presentaran qüestions de crítica textual, geografia, història, etc. L’estudi del grec i l’hebreu ha de fer possible l’imprescindible accés als textos originals. Els cursos d’exegesi ajuden a aprofundir l’anàlisi científica dels escrits bíblics. Els cursos de teologia bíblica mostren el sentit i el valor de l’Escriptura per a la fe i la reflexió cristiana; d’aquests, alguns són cursos comuns, oferts a tots els estudiants de llicència de la Facultat, i altres són específics del Departament. Els seminaris permeten iniciar-se en el treball exegètic i anar decidint el camp preferencial de dedicació personal. En aquest sentit, el seminari de tesina és l’instrument que ha d’orientar els estudiants en l’elecció del tema de la tesina i facilitar-ne la redacció. Les tutories personalitzades volen ajudar els alumnes a avançar amb confiança en els estudis bíblics amb l’orientació dels professors.