St. Eusebi surt 06:59 i es pon 20:51 surt 12:50 i es pon 22:58

Màster en Teologia

Primer semestre

Teologia Fonamental
LLICENCIATURA ESPECIALITZADA EN TEOLOGIA FONAMENTAL Curs 2018 - 2019
Dijous
 • TF 1 L’obra de Lluc (Evangeli i Fets), una relectura inspirada del projecte de Jesús, ahir i avui. (Seminari: 5 ECTS)
  • El Seminari, que partirà de l’actual relectura exegètica dels textos de l’obra llucana, es proposa aprofundir en el coneixement dels textos fonamentals de l’evangeli de Lluc i de Fets, mirant d’actualitzar el seu missatge en temes cabdals (com la pregària, l’opció pels pobres, el universalisme, la salvació, el significat de la mort i de la resurrecció de Jesús, la concepció de l’Església...) des de la perspectiva de la teologia fonamental. 
  • 9.45 – 11.30 hores
  • (4, 11, 18, 25 octubre; 8, 15, 22, 29 novembre; 13, 20 desembre; 10, 17, 24 gener)
  • Prof. Xavier Alegre
 • TF 2 Afrontar la mort: La resposta de les grans religions a aquest drama humà. (2,5 ECTS)
  • Una de les certeses ineludibles de l’ésser humà és que tots morirem algun dia. Davant d’aquest drama humà, les religions intenten oferir no solament un consol sinó sobre tot sentit. La significació per a cada religió no és la mateixa perquè depèn de l’antropologia i de la teologia de cada religió. En aquest curs veurem la connexió entre elles a la vegada que oferim els elements principals de les grans religions sobre aquesta qüestió. 
  • 11.45 – 13.30 hores 
  • (4, 11, 18, 25 octubre; 8, 15, 22 novembre)
  • Prof. Jaume Flaquer  
 • TF 3 Relectura de la Doctrina social de l’Església. (2,5 ECTS)
  • Com deia Zygmunt Baumann, amb la caiguda del comunisme i l’auge del neoliberalisme, l’economia s’ha desconectat de la societat i de la política i ha acabat dominant-les. El resultat ha estat l’augment de la desigualtat, de la corrupció, una economia no sostenible etc. En aquesta situació, la Doctrina Social de l’Església agafa un nou interés: l’Església no ha construït una “doctrina econòmica” sinó un “pensament social” que veu l’economia al servei de la societat i la societat al servei de l’ésser humà. Un ésser humà dotat d’una dignitat “sagrada”. D’aquesta manera, la Doctrina social de l’Església apareix com una proposta enriquidora per reconduir l’economia al servei de l’ésser humà concret, fins i tot en un món secularitzat i pluralista com l’actual. El curs prendrà com fil conductor el llibre: Bartolomeo Sorge Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia (Sal Terrae, 2017).
  • 11.45 – 13.30 hores
  • (29 novembre; 13, 20 desembre; 10, 17, 24 gener)
  • Prof. Josep Miralles 
 
Divendres
 • TF 4 Hermenèutica cristiana de la Sagrada Escriptura. Pressupòsits crítics i criteris eclesials per a la interpretació de la Sagrada Escriptura. (2,5 ECTS)
  • La Sagrada Escriptura, com a obra literària creient, és capaç d’una pluralitat de sentits, però no d’una infinitud de sentits. L’assignatura ens introdueix a la problemàtica de la interpretació plural del text bíblic i a la seva actualització en el context de l’assemblea cristiana. Aquesta assignatura demana en els alumnes un coneixement suficient de la qüestió de la inspiració, veritat i cànon de la Sagrada Escriptura. El proper curs es completarà amb una visió panoràmica de la historia de l’exegesi. 
  • 9.45 - 11.30 hores. (5, 19, 26 octubre; 9, 16, 23, 30 novembre)
  • Prof. Jordi Latorre                                                                                                                                              
 • TF 5 El fenomen místic. (2,5 ECTS)
  • El fenomen místic, que ens posa en contacte amb dimensions pregones de l’ésser humà en la seva relació amb el Misteri, és un fenomen comú a totes les religions i punt de trobada en la seva recerca d’Absolut. Aquest curs es proposa d’apropar-s’hi, tot llegint la tercera i quarta part de El fenómeno místico. Estudio comparado (Trotta, 1999). Val a dir que aquestes dues parts formen un conjunt que té sentit per si mateix i que es poden llegir independentment de les dues primeres
  • 9.45 – 11.30 hores. (14, 21 desembre; 11, 18, 25 gener)
  • Prof. Josep Giménez
 • TF 6 El argumento decisivo de la verdad de Dios: La “debilidad” de la figura de Cristo. (2,5 ECTS)
  • Al inicio del tercer milenio se constata un proceso de descristianización; al mismo tiempo, aparecen indicios de un renovado interés por la cuestión de Dios. ¿Está el pensamiento cristiano a la altura de las circunstancias? Creemos que merece una respuesta positiva la propuesta de fundamentación de la fe cristiana presentada en este curso. Veremos los siguientes temas: filosofía de la realidad, enigma de la realidad, la posible coherencia de un “mundo sin Dios” (opción agnóstica), la experiencia humana del “silencio de Dios” y el posible sentido de la afirmación de Dios, la figura de Cristo signo decisivo de la verdad del cristianismo. 
  • 11.45 – 13.30 hores. (5, 19, 26 octubre; 9, 16, 23  novembre)
  • Prof. José M. Millás   
 • TF 7 Ric en misericòrdia. Una teologia al servei del poble de Déu. (2,5 ECTS)
  • Proposem la lectura i comentari del text d’Elizabeth A. Johnson, Ric en misericòrdia, Sal Terrae 2016, en el qual l’autora recull un bon elenc dels seus treballs teològics de forma que s’ofereix una bona visió de conjunt del seu pensament sempre sensible als reptes que te la nostra cultura. Per exemple, Johnson reivindica que la teologia sigui sensible a l’ecologia, a la defensa de la igualtat i els drets de les dones i a l’opció preferencial pels pobres.    
  • 11.45 – 13.30 hores. ( 30 novembre; 14, 21  desembre; 11, 18, 25 gener)
  • Prof. Núria Caum