St. Lluís Gonçaga surt 06:17 i es pon 21:28 surt 17:10 i es pon 02:21

Màster en Teologia

Segon semestre

Teologia Moral
(del 10 de febrer al 3 de juny de 2021)

CURSOS COMUNS
 • 6S021C La cristologia de la Paraula encarnada.
  • Profs. Armand Puig i Emili Marlés 
  • Dimecres, del 10 de febrer al 2 de juny – D’11,15 a 12,05 h (1,5 ECTS)
 • 6B022C Crist i la Creació.-
  •  
  • Profs. Josep M. Turull, Joan Carrera i Marcos Aceituno 
  •  
  • Dimecres, del 10 de febrer al 2 de juny – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)
 • 6S022C El misteri de l’Encarnació.-
  •  
  • Profs. Jordi Gayà, Jordi Latorre i Joaquim Blas
  •  
  • Dimecres, del 10 de febrer al 2 de juny – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
CURS PROPEDÈUTIC
 • 6M006P Lectura de textos del Magisteri en el camp de la moral fonamental.-.

  •  
  • Prof. Antoni Nello
  • Dijous, de l’11 de febrer al 3 de juny – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
CURSOS DE LLENGÜES
 • 6SMLB2 Llatí cristià B2.- [per als alumnes de primer curs]
  •  
  • Prof. Sergi Grau
  • Dimecres, del 10 de febrer al 2 de juny – De 10,05 a 10,55 h (assignatura anual: 5 ECTS)
 • 6SMLC1 Llatí cristià C1.- [per als alumnes de segon curs]
  •  
  • Prof. Jordi Margarit
  • Dimecres, del 10 de febrer al 2 de juny – De 10,05 a 10,55 h (assignatura anual: 5 ECTS)

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6M10ST Noves qüestions de Bioètica: bioètica en temps de pandèmia.
   • Prof. Margarita Bofarull
   • Dijous, de l’11 de febrer al 3 de juny – D’11,15 a 13,00 h (5 ECTS)

TUTORIES PERSONALITZADES
Dijous, de l’11 de febrer al 3 de juny – De 13,05 a 13,55 h i de 19,05 a 19,55 h