St. Romà i Aureli surt 07:44 i es pon 17:29 surt 16:20 i es pon 06:00

Màster en Teologia

Primer semestre

Teologia Sistemàtica
(del 18 de setembre de 2019 al 16 de gener de 2020)
 
CURSOS COMUNS
 
 • 6B019C Temps i història en el missatge de Jesús. 
  • Prof. Armand Puig i Tàrrech
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – D’11,15 a 12,05 h (1,5 ECTS)
 • 6S019C L’Eclesiologia en els Pares de l’Església.
  • Prof. Albert Viciano
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)
 • 6M019C La consciència moral.
  • Prof. Aurelio Cerviño
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 18,10 a 19,55 h (3 ECTS)

 

CURSOS PROPEDÈUTICS 
 • 6SM01P Metodologia.
  • Prof. Josep M. Turull
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 16,00 a 16,50 h (2,5 ECTS)
 • 6MI01P Lectura de textos sobre l’Exhortació Gaudete et Exsultate. [per als alumnes de segon curs]
  • Prof. Antoni Babra
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 16,00 a 16,50 h (2,5 ECTS)

 

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6S065E Antropologies atees en el cinema: nihilisme i cientisme.
  • Prof. Peio Sánchez
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
 • 6S020E Paul Tillich: la dinàmica de la fe.
  • Prof. Núria Caum
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 12,10 a 13,00 h (1,5 ECTS)
 • 6S066E Eclesiologia i catecumenat: l’aportació d’Henri Bourgeois .
  • Prof. Josep Casellas
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 16,55 a 19,00 h (3 ECTS)
CURSOS DE LLENGÜES
 • 6SML1L Llatí I.- [per als alumnes de primer curs]
  • Prof. Jordi Margarit 
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
 • 6SML3L Llatí III.- [per als alumnes de segon curs]
  • Prof. Sergi Grau
  • Dimecres, del 18 de setembre al 15 de gener – De 10,05 a 10,55 h (2,5 ECTS)
SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6S13ST La missió evangelitzadora de l’Església segons el Concili Vaticà II i el Magisteri postconciliar.-
  • Prof. Daniel Palau
  • Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 10,05 a 12,05 h (5 ECTS)
TUTORIES PERSONALITZADES

Dijous, del 19 de setembre al 16 de gener – De 13,05 a 13,55 h i de 19,05 a 19,55 h