St. Benet i Sta. Olga surt 06:27 i es pon 21:25 surt 06:27 i es pon 21:24

Màster en Teologia

Segon semestre

Teologia Sistemàtica
(del 12 de febrer al 4 de juny de 2020)

CURSOS COMUNS
 • 6S020C L’ànima en diàleg teològic i científic actual.
  • Prof. Emili Marlés (coord.)
  • Dimecres, del  12 de febrer al 3 de juny – De 13,05 a 13,55 h (1,5 ECTS)
 • 6M020C Ecologia a l’Església: Laudato Si’.
  • Prof. Joan Carrera
  • Dimecres, del  12 de febrer al 3 de juny – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
 • 6B020C Carta de Jaume: vida cristiana en temps de prova
  • Prof. María Luisa Melero
  • Dimecres, del  12 de febrer al 3 de juny – De 18,10 a 19,55 h (3 ECTS)
CURSOS PROPEDÈUTICS 
 
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

 

 
CURSOS DE LLENGÜES

 

 

SEMINARI DE TESINA I D’ESPECIALITZACIÓ
 • 6S14ST Teologia versus modernitat. Escletxes en el jo impermeable a Déu (Baumann, Tourain, Castoriadis).-
  • Prof. Xavier Morlans
  • Dimecres del 12 de febrer al 3 de juny – D’11,15 a 13,00 h (5 ECTS)

TUTORIES PERSONALITZADES

Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – D’11,15 a 13,00 h