St. Lluís Gonçaga surt 06:17 i es pon 21:28 surt 17:10 i es pon 02:21

Agenda

"Les ferides i les esperances d’un món malalt, a la llum de la teologia de l’Encarnació. I: La crisi global del coronavirus: ferides i esperances"

23-25 de febrer de 2021

El nostre món ha viscut una forta sotragada amb la pandèmia del COVID-19. La gravetat de la malaltia i la seva expansió mundial, les morts que ha provocat sobretot dʼancians, la crisi econòmica generalitzada, la incertesa i el desconcert, tot plegat ha alterat la vida i ha agreujat les situacions de molts homes i dones que ja vivien al límit de les seves possibilitats. En paraules del papa Francesc, hem descobert un món malalt i necessitat de guarició.

 

"La crisi global del coronavirus: ferides i esperances"

El Congrés "Les ferides i les esperances d'un món malalt, a la llum de la teologia de l'Encarnació" se celebrarà en dues parts. En aquesta primera part del Congrés volem donar veu a persones expertes dels diversos àmbits humans i socials que aportin una reflexió profunda i serena del moment en què vivim i ajudin a albirar, amb imaginació i esperança, noves iniciatives i nous elements dʼedificació dʼuna humanitat solidària i sense barreres. Cal re-humanitzar les nostres societats. Cal donar veu a una “revolta moral” que promogui un món fratern, on la mesura de lʼésser humà sigui la seva dignitat

 

PROGRAMA DEL SIMPOSI

 

Dies: 23-25 de febrer de 2021 (primera edició)

Hora: tardes, de 15:30 a 20 h

Lloc: Aplicació de zoom (s'enviarà un enllaç als inscrits)

 

Inscriu-t'hi ara: