St. Lluís Gonçaga surt 06:17 i es pon 21:28 surt 17:10 i es pon 02:21

Curs Pastoral

Curs de Pastoral: Preparació al Ministeri

Any acadèmic 2020-2021 ... HORARIS

El Curs de Pastoral: Preparació al Ministeri és un curs de teologia pastoral aplicada que vol ajudar els alumnes que es preparen per al ministeri a reflexionar teològicament la praxi pastoral que viuen les parròquies o comunitats. Aquest curs ha estat confiat a la Facultat pels Rectors de Seminari de les diòcesis amb seu a Catalunya. El curs ajuda a verificar la importància de la teologia per a l’acció pastoral i, també, a plantejar les qüestions teològiques noves que emergeixen de la pràctica pastoral viscuda. L’examen del curs consisteix en l’elaboració d’una memòria en la qual, mitjançant la metodologia de la lectura creient de la realitat, l’alumne analitza teològicament l’experiència pastoral viscuda i fa uns suggeriments en vista a la millora del mateix projecte pastoral.

 

Coordinador del curs: Llic. Josep M. Turull

 

I. QÜESTIONS DE TEOLOGIA PASTORAL

 

I.1. Pastoral Fonamental
Metodologia i espiritualitat de l’acció pastoral (8 h)
Prof. Norbert Miracle
Dies: 19, 26 d’octubre i 2 i 9 de novembre – De 10,00 a 11,45 h

 

I.2. Ministeri De La Paraula
El primer anunci (4 h)
Prof. Xavier Morlans
Dies: 5 i 19 d’octubre – De 12,15 a 14,00 h
Catequètica (6 h)
Prof. Antoni Elvira
Dies: 9, 16 i 23 de novembre – De 12,15 a 14,00 h
Homilètica (12 h)
Prof. Armand Puig i Tàrrech
Dies: 8, 15 i 22 de febrer, 1, 8 i 15 de març – De 10,00 a 11,45 h
Dimensió missionera de l’Església (4h)
Prof. Joan Soler
Dies: 26 de octubre i 2 de novembre – De 12,15 a 14,00 h

 

I.3. Ministeri Dels Sagraments
La celebració litúrgica (12 h)
Coordinador: Prof. Joan Baburés
Dies: 30 de novembre, 14 i 21 de desembre, 11, 18 i 25 de gener – De 12,15 a 14,00 h
El sagrament de la reconciliació (6 h)
Prof. Mons. Salvador Cristau
Dies: 23 de novembre, 14 i 21 de desembre – De 10,00 a 11,45 h
Acompanyament espiritual (4 h)
Prof. Abel Trulls
Dies: 8 i 15 de febrer – De 12,15 a 14,00 h

 

I.4. Ministeri de la Caritat
L’atenció als pobres (4 h)
Prof. Salvador Busquets
Dia: 22 de febrer i 1 de març – De 12,15 a 14,00 h
L’atenció als malalts (2 h)
Prof. Sebastià Aupí
Dia: 22 de març – De 10,00 a 11,45 h

 

I.5. L’església Local
Estructures de l’Església local (8 h)
I. La Parròquia (4 h)
Prof. Josep M. Domingo
Dies: 8 i 15 de març – De 12,15 a 14,00 h
II. La Diòcesi (4 h)
Prof. Jaume Casamitjana
Dies: 22 de març i 12 d’abril – De 12,15 a 14,00 h
La Parròquia a la llum del Concili Vaticà II i del Magisteri (2 h)
Prof. Daniel Palau
Dia: 5 d'Octubre – De 10,00 a 11,45 h
Praxi: economia, secretaria, recursos (10 h)
Coordinador: Prof. Josep M. Turull
Dies: 16 i 30 de novembre, 11, 18 i 25 de gener – De 10,00 a 11,45 h

 

II - CONTEXT SOCIOCULTURAL DE L’ACCIÓ PASTORAL


Pastoral a l’Escola (2 h)
Prof. de la Fundació d’Escoles Parroquials
Dia: 12 d’abril – De 10,00 a 11,45 h
Pastoral amb joves (4 h)
Prof. del Secretariat Interdiocesà de Joventut
Dies: 19 i 26 d’abril – De 12,15 a 14,00 h
Els mitjans de comunicació social (4 h)
Prof. Òscar Bardají
Dies: 3 i 10 de maig – De 10,00 a 11,45 h
Gestió del patrimoni cultural i parroquial (4 h)
Prof. Robert Baró
Dia: 3 i 10 de maig – De 12,15 a 14,00 h
Religiositat popular (4 h)
Prof. Josep E. Parellada
Dies: 19 i 26 d’abril – De 10,00 a 11,45 h

III - AVALUACIÓ DEL CURS

Avaluació del curs
Prof. Josep M.Turull