Sta. Teresina de l'nfant Jesús surt 07:48 i es pon 19:32 surt 00:30 i es pon 15:45

Curs Pastoral

El Curs de Pastoral: Preparació al Ministeri és un curs de teologia pastoral aplicada que vol ajudar els alumnes que es preparen per al ministeri a reflexionar teològicament la praxi pastoral que viuen les parròquies o comunitats. Aquest curs ha estat confiat a la Facultat pels Rectors de Seminari de les diòcesis amb seu a Catalunya. El curs ajuda a verificar la importància de la teologia per a l’acció pastoral i, també, a plantejar les qüestions teològiques noves que emergeixen de la pràctica pastoral viscuda. L’examen del curs consisteix en l’elaboració d’una memòria en la qual, mitjançant la metodologia de la lectura creient de la realitat, l’alumne analitza teològicament l’experiència pastoral viscuda i fa uns suggeriments en vista a la millora del mateix projecte pastoral.

Aquest curs serà complementat a nivell dels diversos Seminaris amb seu a Catalunya, els quals oferiran un programa específic orientat a les realitats diocesanes.

 

Coordinador del curs: Llic. Josep M. Turull

 

Més informació a Secretaria

Referència: programa curs 2021-2022

Del 4 d’octubre de 2021 al 30 de maig de 2022

 

I. QÜESTIONS DE TEOLOGIA PASTORAL

I.1. Pastoral Fonamental

 • Metodologia i espiritualitat de l’acció pastoral (8 h)

  • Prof. Norbert Miracle

  • Dies: 4, 18 i 25 d’octubre, 8 de novembre – De 10,00 a 11,45 h

I.2. Ministeri de la Paraula

 • Evangelització (4 h)

  • Prof. Josep M. Turull

  • Dies: 4 i 18 d’octubre – De 12,15 a 13,55 h

 • Catequètica (8 h)

  • Prof. Antoni Elvira

  • Dies: 8, 15, 22 i 29 de novembre, 13 de desembre  – De 12,15 a 13,55 h

 • Homilètica (14 h)

  • Prof. Armand Puig i Tàrrech

  • Dies: 15, 22 i 29 de novembre, 13 i 20 de desembre, 10 i 17 de gener – De 10,00 a 11,45 h

 • Dimensió missionera de l’Església (4h)

  • Prof. Joan Soler

  • Dies: 25 d'octubre i 13 de desembre – De 12,15 a 13,55 h

I.3. Ministeri Dels Sagraments

 • La celebració litúrgica (14 h)

  • Coordinador: Prof. Joan Baburés

  • Dies: 20 de desembre, 10, 17 i 24 de gener, 7, 14 i 21 de febrer – De 12,15 a 13,55 h

 • El sagrament de la reconciliació (6 h)

  • Prof. Mons. Salvador Cristau

  • Dies: 24 de gener, 7 i 14 de febrer – De 10,00 a 11,45 h

 • Acompanyament espiritual (6 h)

  • Profs. Mons. Salvador Cristau i Abel Trulls

  • Dies: 21 i 28 de febrer i 7 de març – De 10,00 a 11,45 h

 

I.4. Ministeri de la Caritat

 • Càritas i altres realitats d’atenció als pobres (2 h)

  • Prof. Joan Costa

  • Dia: 2 de maig – De 10,00 a 11,45 h

 • L’atenció als malalts (4 h)

  • Prof. Sebastià Aupí

  • Dies: 7 i 14 de març – De 12,15 a 13,55 h

 

I.5. L’església Local

 • Estructures de l’Església local (8 h)

  • I. La Parròquia (4 h)

   • Prof. Josep M. Domingo

   • Dies: 21 i 28 de març – De 12,15 a 13,55 h

  • II. La Diòcesi (4 h)

   • Prof. Jaume Casamitjana

   • Dies: 4 i 25 d'abril – De 12,15 a 13,55 h

 • La Parròquia a la llum del Concili Vaticà II i del Magisteri (2 h)

  • Prof. Daniel Palau

  • Dia: 28 de febrer – De 12,15 a 13,55 h

 • Guiatge i eines pastorals. Els equips pastorals (10 h)

  • Prof. Emili Marlés

  • Dies: 2, 9, 16, 23 i 30 de maig – De 12,15 a 13,55 h

 

II - CONTEXT SOCIOCULTURAL DE L’ACCIÓ PASTORAL

 • Pastoral a l’Escola (2 h)

  • Prof. de les Fundacions d’escoles parroquials o diocesanes

  • Dia: 14 de març – De 10,00 a 11,45 h

 • Pastoral amb joves (4 h)

  • Prof. del Secretariat Interdiocesà de Joventut

  • Dies: 9 i 16 de maig – De 12,15 a 13,55 h

 • Els mitjans de comunicació social (4 h)

  • Prof. Òscar Bardají

  • Dies: 21 i 28 de març – De 10,00 a 11,45 h

 • Religiositat popular (4 h)

  • Prof. Joan M. Mayol

  • Dies: 4 i 25 d’abril – De 10,00 a 11,45 h

 • Gestió del patrimoni cultural i parroquial (4 h)

  • Prof. Robert Baró

  • Dies: 23 i 30 de maig – De 10,00 a 11,45 h

 

III - AVALUACIÓ DEL CURS

Prof. Josep M. Turull