St. Lluís Gonçaga surt 06:17 i es pon 21:28 surt 17:10 i es pon 02:21

Cursos Formació Permanent

El curs de formació permanent s’adreça a tots aquells que vulguin mantenir una formació àmplia i aprofundida en els camps de teologia, bíblia, filosofia, patrística…fins arribar a les qüestions d’actualitat del nostre present des de l’òptica de la fe, com la situació cultural del present, l'ecologia, l'ecumenisme, el diàleg interreligiós, la missionologia, el dret canònic, l'economia i el món empresarial.

Com a novetat, durant el final d'aquest curs 2021, es podrà assistir a les sessions de manera puntual, és a dir, es podrà cursar només una sessió, per exemple.

Tot seguit us adjuntem les sessions que resten. Les inscripcions es poden fer enviant un correu a docencia@edusantpacia.cat indicant la sessió a la qual es vol assistir.

 

24. L'audàcia de la pietat popular. Un element de recuperació eclesial?

 • Prof. Daniel Palau
 • 6 de maig - De 10,00 a 11,15 h  i 11'30h a 12'45h (20 €)
 • Temàtica: Ciències Contemporànies - Psicologia

Què entenem per pietat popular? Quin és el seu estatut teològic? Cal promocionar o purificar aquestes expressions de fe? Són manifestacions eclesials? fins a quin punt? Aquests interrogants són el tret de sortida d'aquestes sessions en les quals, ajudats per la reflexió papa Francesc a Evangelii gaudium, mirarem d'aprofundir i, tot seguit, exposar el valor d'aquestes expressions en un context clar de missió, i per tant d'inculturació de la fe en els nostres ambients contemporanis.

 

25. Art i peregrinació en el món medieval

 • Prof. Verònica Jiménez
 • 13, 20 i 27 de maig − De 10,00 a 11,15 h (30 €)
 • Temàtica: Art, Cultura

A l'època medieval, les relíquies cristianes esdevenen elements de gran devoció. Al seu voltant s'erigeixen esglésies, capelles o altars, donant com a resultat un tipus d'arquitectura pròpia per a la seva veneració. En la mateixa línia sorgeixen llibres, reliquiaris i formes de representació que volen acostar la sacralitat de la relíquia als fidels o pelegrins. Des del segle IV a Terra Santa fins a l'Europa del segle XV, aquest curs mostra una panoràmica europea del teixit artístic generat a partir dels objectes sants.

 

26. El dret canònic i el laïcat

 • Prof. Simó Gras
 • 13 i 20 de maig − D’11,30 a 12,45 h (20 €)
 • Temàtica: Teologia, Dret 

 

27. Avaluació del curs i propostes de futur

 • Prof. Dani Palau
 • 27 de maig − D’11,30 a 12,45 h ​

 

*Aquest curs és reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent adreçada al professorat d’ensenyament no universitari (Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, Disposició addicional).