St. Enric surt 06:29 i es pon 21:24 surt 08:56 i es pon 22:29

Diplomatura en Nou Testament i Cristianisme antic

PRESENTACIÓ

Títol propi de l'AUSP, promogut per la Facultat de Teologia de CatalunyaAquesta diplomatuira es cursa al llarg de dos anys i pretén oferir a l'alumnat una visió panoràmica dels escrits que conformen el Nou Testament i la literatura patrística, amb una presentació inicial bàsica i essencial, que ajudi a emmarcar els textos en el seu context històric, social i cultural. S'obté aizí un coneixement extens i aprofundit sobre la vida de les primeres comunitats cristianes.

DURADA DE LA DIPLOMATURA

2 anys: cursos acadèmics (30 ECTS)

TAXES DE MATRICULACIÓ

600€ / curs. Total diplomatura: 1.200€

COORDINADOR DEL CURS

Prof. Marcos Aceituno

 

DESTINATARIS

Els destinataris del programa són persones interessades en el món bíblic i en els primers intèrprets bíblics, que són els Pares de l’Església. També està pensat per donar resposta a la necessitat de formació aprofundida, especialment en aquells cristians que es dediquen a la formació i a la catequesi. El Diploma és obert a tots els nivells de coneixement.

OBJECTIUS

Que els alumnes adquireixin les competències següents:

 • Lectocomprensiva. L'alumne serà capaç d'entendre els conceptes bíblics que apareixen als textos bíblics i patriastics. Tindrà possessió d'una definició primària i substancial dels conceptes bíblic-teològics més significatius i podrà elaborar un discurs teològic suficient per sostenir una formació d'adults en àmbits no lectius (conferències de divulgació, formació bíblica d'adults, formació bíblica pensada per a agents de pastoral ).
 • Aprendre a aprendre. L'alumne rebrà les bases de la formació bíblica sobre conceptes i procediments útils per a un coneixement bàsic de la Bíblia i els primers exègetes bíblics, que són els Pares de l'Església (text, context, cultura i teologia). Amb aquest punt de partida de nivell universitari, l'alumne podrà prosseguir el procés d'aprenentatge no reglat en un format idoni, tant a nivell científic com de cultiu personal.
 • Capacitat crítica i estètica. L'alumne captarà la bellesa dels textos bíblics i patrístics, llegits a partir dels paràmetres històrics, culturals, literaris i teològics. Generarà en l'alumne una capacitat més gran de percebre la varietat de registres lingüístics i semàntics, base per a una lectura i un estudi més respectuosos amb el text bíblic i patrístic i amb els estàndards contemporanis d'estudi dels textos antics.

METODOLOGIA

Classes magistrals amb la possibilitat de fer treballs pràctics personals i en grup, que enriqueixin els continguts apresos.

El curs es pot seguir en modalitat presencial o telemàtica presencial.

 

 

PLA D'ESTUDIS

 

Any A – Curs 2023-2024
9DT0101 Introducció a l’Antic Testament [1EA01I] (5 ECTS)

 • Prof. Joan Ramon Marín
 • Del 13 de setembre al 10 de gener
 • Dilluns, de 9,10 a 10,55 h
 • Dimecres, d’11,15 a 12,05 h

9DT0102 Introducció al Nou Testament [2EN02I] (5 ECTS)

 • Prof. Antoni Pérez de Mendiguren
 • Del 14 de setembre a l’11 de gener
 • Dijous, de 9,10 a 12,05 h

9DT0103 Patrologia [2SA04I] (3 ECTS)

 • Prof. Joan Torra
 • Del 6 de febrer al 4 de juny
 • Dimarts, d’11,15 a 13,00 h

 

Any B – Curs 2024-2025

9DT0104 Escrits joànics [5EN01I] (5 ECTS)

 • Prof. Jordi Latorre
 • [Primer semestre: dilluns, de 9,10 a 10,55, i dimarts, de 10,05 a 10,55 h]

9DT0105 Cartes paulines i apostòliques [4EN02I] (6 ECTS)

 • Prof. Marcos Aceituno
 • [Primer semestre: dlluns, de 12,10 a 13,00, dijous, de 11,15 a 13,00 h,
 • i divendres, de 12,10 a 13,00 h]

9DT0106 Sinòptics i Fets dels Apòstols [3EN01I] (6 ECTS) [assignatura anual]

 • Prof. Marcos Aceituno
 • [Primer semestre: dijous, de 9,10 a 10,55 h]
 • [Segon semestre: dimarts, de 9,10 a 10,55 h]