St. Amelià surt 06:16 i es pon 21:27 surt 11:06 i es pon 23:56

Notícies

EXAMEN DE LLENGUA MODERNA

20 de novembre de 2019Informacions de Secretaria Compartir:

 

Dimecres, 20 de novembre

 

Prova escrita: 15,00 h

 

Aula VII

 

Prova obligatòria per als alumnes de Primer cicle (Anuari acadèmic: pp. 91-92 [FTC] / pp. 240-241 [FHEAG] i per als alumnes de Segon cicle (Anuari acadèmic: p. 95 [FTC] / p. 243 [FHEAG]), llevat que s’acrediti haver superat la prova de Llengua moderna a les P.A.U. o tenir el nivell B-1 de coneixement d’una llengua estrangera per una Escola oficial d’Idiomes.

 

En l’examen escrit que durarà un màxim de dues hores, es podrà fer servir el diccionari.

Hi haurà una verificació oral, posterior a l’examen, per part del professor.

 

 

INSCRICCIONS PER A LA PROVA

Del 21 al 31 d’octubre de 2019, a la Secretaria de les Facultats.