St. Amelià surt 06:16 i es pon 21:27 surt 11:06 i es pon 23:56

Notícies

Reflexions i qüestions entorn del Concili de Nicea de l'any 325

19 de setembre de 2023Notícies Compartir:

La lliçó inaugural del curs ha anat a càrrec també del professor de Patrologia de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC-AUSP) Dr. Joan Torra i Bitlloch, que ha dedicat al primer concili ecumènic convocat per l’emperador Constantí, el de Nicea, de l’any 325. I ho ha fet tot recordant que el 2025 es compliran 1.700 anys de la seva celebració.

El títol de la lliçó ha estat “Reflexions i qüestions entorn del Concili de Nicea de l'any 325”, i ha consistit a repassar “la situació de l’Església naixent per incidir en la gran novetat cristiana, la universalitat i l’exclusivitat, cosa que va fer que se la perseguís; el màrtir era el model cristià”. “Constantí va donar llibertat de culte i personalitat a l’Església –ha explicat el Dr. Torra– i va aprofitar la caritat que exercien els cristians. Però va haver de convocar un concili ecumènic perquè l’arrianisme, que canviava la manera d’entendre el Fill de Déu, posava en perill la unitat de l’Església i de l’Imperi. El concili va redactar el Credo de Nicea que incorpora per primera vegada conceptes de filosofia en la fe bíblica. Així, es passa a una teologia anomenada imperial, amb el culte cristià celebrat en espais nous; el model cristià passa del màrtir al monjo”. “Tot això –ha afegit el Dr. Torra–, t’obre moltes perspectives de continuar aprofundint Nicea, aquest esdeveniment únic que va canviar la història”.