St. Pancraç surt 06:34 i es pon 21:01 surt 05:18 i es pon 20:16

Anuari FTC 2019-2020

ANUARI DE L'ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ

Anuari del curs 2019/2020

  

CALENDARI DE L'ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ 2019-2020

JULIOL
01-05  Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3a i 4a convocatòries).
08  Matrícula oberta per al curs 2018-2019 (es formalitzarà només online).
15-26  Exàmens extraordinaris per a Primer i Segon curs.
 
SETEMBRE
 
OCTUBRE
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
             1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         
 
 
 
Dl 
 
Dm 
 
Dm 
 
 Dj
 
 Dv
 
Ds 
 
Dm 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 
 
 
 
 
 
02-03  Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents de Tercer, Quart i Cinquè curs (3a i 4a convocatòries).

02-13  Exàmens extraordinaris per a Tercer, Quart i Cinquè curs (Primer cicle) i Llicenciatura / Màster (Segon cicle).
 

09 FTC: Consell Permanent (dinar). Consell de Facultat extraordinari (tarda).

13 Es tanca la matrícula per al curs 2019-2020. FTC: Lliurament de la Memòria del Seminari de Síntesi (convocatòria extraordinària). Es tanca el període de sol·licitud de convalidacions.

16 Comencen les classes del Primer semestre. FHEAG: Consell Permanent.

23 Dia no lectiu.

24 Festiu. Dia no lectiu.

25 AUSP: Consell de Direcció (migdia). Junta de la Biblioteca (tarda).

27 FHEAG: Es tanca la matrícula de Llicenciatura de cada / Màster (Segon cicle) per al curs 2019-2020).

30 Reunió de professors de l’AUSP: «Nivell dels estudis i rendiment acadèmic».

 

 
 
 

01 FHEAG: Comencen les classes del Màster en Història i Patrimoni cultural de l’Església. ISLB: Comencen les classes del Curs Propedèutic.

02 Inauguració oficial del curs acadèmic 2019-2020 (FTC, FFC i FHEAG). Lliçó inaugural del Prof. Dr. Albert Viciano (FHEAG-AUSP): «El debat teològic en la crisi iconoclasta dels segles VIII i IX a l’Imperi Bizantí.».

07 FTC: Reunió de Departaments – Gestió.

09 Sessió acadèmica en honor de Mons. Joan Planellas i Barnosell, arquebisbe de Tarragona, antic degà de la Facultat de Teologia de Catalunya.

11 FHEAG: Comencen les classes del Màster de Patrimoni Musical Litúrgic.

14 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

16 Elecció dels Delegats d’alumnes.

21 FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments. Matrícula oberta per a l’Examen de Llengua moderna (alumnes de Primer i segon cicle). FHEAG: Es tanca el període de sol·licitud de convalidacions.

28 AUSP: Assemblea de Professors: «Relacions i interdependències entre teologia i filosofia sobre el tema de Déu», reflexió a la llum de VG.

31 Es tanca la matrícula per a l’Examen de Llengua moderna (alumnes de Primer i segon cicle).

 
NOVEMBRE
 
DESEMBRE
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 

 

 
1
 2
3
4
5
6
7
8
 9
 10
11
12
13
14
15
 16
 17
18
19
20
21
22
 23
 24
25
26
27
30
 
 
  

 

01 Festiu. Dia no lectiu.

04 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

06 Eucaristia per als professors, alumnes i amics difunts.

7-8 FHEAG: Jornades d’estudi: «V Jornada sobre les basíliques històriques de Barcelona: Bisbes, màrtirs, menestrals i comerciants a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor».

11 FTC: Reunió de Departaments – Gestió.

12-14 AUSP: Congrés internacional «L’aportació del Papa Francesc a la teologia i a la pastoral de l’Església» (en col·laboració amb la Pontifícia Universitat Gregoriana, la Universitat Catòlica Argentina, la Universitat Catòlica de l’Àfrica Occidental i el Boston College).

18 FTC: Consell de Facultat. FHEAG: Consell de Facultat.

20 AUSP: Reunió del Senat Acadèmic (tarda). FTC: Reunió dels directors dels ISCR (migdia). Examen de Llengua moderna (alumnes de Primer i Segon cicle).

25 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

27 FFC: Festivitat del Beat Ramon Llull (matí).

27-28 FFC: Jornada acadèmica «Filosofia i intel·ligència artificial».

 
 
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
             1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 31        
 
 

02 FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

09 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

16 FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

18 Celebració de Nadal.

20 Final de les classes. Comencen les vacances de Nadal.

GENER
 
FEBRER
Dl 
 
Dm 
 
Dc 
 
 Dj
 
 Dv
 
Ds 
 
Dm 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
25
 
 
26
 
27
28
29
30 
31 
 
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
 
 
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17 18 19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 

 

07 Represa de les classes.

08 AUSP: Reunió del Senat Acadèmic (tarda). FTC: Reunió dels Directors dels ISCR (migdia).

13 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

13-17 Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3ª i 4ª convocatòries).

17 Final del Primer Semestre (institucionals i llicències).

20 FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

20-31 Període d’exàmens.

 

 

 

03-07 Setmana blanca. No hi ha classes.

10 Comencen les classes del Segon Semestre. FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

12  Jornada d'Estudi de Litúrgia
L'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona celebra aquesta jornada d'estudi. 

14 FTC-FHEAG: Es tanca el període de sol·licitud de convalidacions per als alumnes que inicien els estudis el Segon Semestre.

17 FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

24 AUSP: Assemblea de Professors: «Relacions i interdependències entre teologia i filosofia sobre el tema de l’ésser humà», reflexió a la llum de VG.

 
MARÇ
 
ABRIL
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
             1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 31        
 
 
 
04  FTC: Consell de Facultat. FHEAG: Consell de Facultat.
11  FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.
14  Dia de les Facultats. Festa de Sant Pacià: Reflexió i debat sobre el document «L’Església catalana: present i futur» (Quaderns de Pastoral 243 [setembre - desembre 2018] 15-56) (matí).
13 FTC: II Seminari de Litúrgia Hispànica de l'ISLB (tarda).
18 
Dia de les Facultats. Festa de Sant Pacià.
Enguany es celebra el 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense
En motiu de la festivitat de Sant Pacià, l'Ateneu celebra el dia de les facultats. Durant aquest dia, la comunitat universitària reflexiona conjuntament al voltant d'una temàtica proposada.
Aquest any, en motiu del 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense, es debatrà què va suposar aquest concili per l'Església a Catalunya amb alguns dels seus protagonistes.

25  FTC: Reunió de Departaments - Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.
 
Dl 
 
Dm 
 
Dc 
 
 Dj
 
 Dv
 
Ds 
 
Dm 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
25
 
 
26
 
27
28
29
30 
 
 
 

 

01  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent. S'obre la matrícula per a les proves d'accés a la FTC per a majors de 25, 40 i 45 anys

04  AUSP: Congrés sobre Sant Vicent Ferrer, VI centernari (en col·laboració amb l'Institut d'Estudis catalans)

12  Final de classes. Festes Pasquals

29  Represa de les classes. F
TC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments

 
30 Es tanca la matrícula per a les proves d'accés a la FTC per a majors de 25, 40 i 45 anys

 

MAIG
 
JUNY
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 

 

 
1
 2
3
4
5
6
7
8
 9
 10
11
12
13
14
15
 16
 17
18
19
20
21
22
 23
 24
25
26
27
30
 31
 
  

 

01 Festa del treball. No lectiu.

04 AUSP: Assemblea de Professors: «Relacions i interdependències entre teologia i filosofia sobre el tema de l’ètica», reflexió a la llum de VG.

06 AUSP: Consell de Direcció. Proves d’accés a la FTC i a la FHEAG: Prova escrita per a majors de 25 i 45 anys.

07 FTC: Jornada acadèmica de Sagrada Escriptura «Santedat de Déu, santedat de l’Església a la llum de la Primera carta als Corintis».

08 FHEAG: Acaben les classes del Màster de Patrimoni Musical Litúrgic.

11 FTC: Consell de Facultat. FHEAG: Consell de Facultat.

14-15 FHEAG: Jornades d’estudi: «VI Jornada sobre les basíliques històriques de Barcelona: Les basíliques de la seu d’Ègara».

18 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

20 Proves d’accés a la FTC i a la FHEAG: Prova específica per a majors de 25 anys i entrevista per als majors de 40 i 45 anys.

25 FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

29 FTC: Acaben les classes de Cinquè curs.

 
Dl 
 
Dm 
 
Dm 
 
 Dj
 
 Dv
 
Ds 
 
Dm 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
   
 
 

01 Festiu. Dia no lectiu.

02-05 Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3a. i 4a. convocatòries).

03 AUSP: Reunió del Senat Acadèmic (tarda). FTC: Reunió dels Directors dels ISCR (tarda). Eucaristia d’acció de gràcies.

05 Final de curs (institucionals i llicències).

08 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

08-19 Període d’exàmens.

15 FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

 
JULIOL
 

01-10 Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents de Primer i Segon curs (3ª i 4ª convocatòries).

06 Matrícula oberta per al curs 2020-2021 (es formalitzarà només on line).

13-24 FTC: Exàmens extraordinaris per a Primer i Segon curs. FHEAG: Exàmens extraordinaris per a Primer i Segon cicle.

 

Els dies en vermell són no lectius.
Els dies de color verd corresponen a activitats extraordinàries.