St. Eusebi surt 06:59 i es pon 20:51 surt 12:50 i es pon 22:58

Autoritats i òrgans FTC

AUTORITATS ACADÈMIQUES  
Degà: Dr. Joan Torra i Bitlloch
Vicedegà: Dr. Emili Marlés Romeu

ÒRGANS DE GOVERN

 

Consell de Facultat. Format per:

Professors Ordinaris
Dr. Santiago Bueno
Dr. Albert Cano
Dr. Joan Carrera, S.I.
Dr. Jaume Fontbona
Dr. Jaume González Padrós
Dr. Emili Marlés
Dr.  Xavier Morlans
Dr.  Joan Planellas

Dr. Armand Puig i Tàrrech

Professors Extraordinaris
Dr. Marcos Aceituno
Dr. Antoni Babra
Dr. Jordi Cervera, O.F.M. Cap.
Dr. Joan Costa
Dr. Jaume Flaquer, S.I.
Dr. Jordi Font
Dr. Màxim Muñoz, C.M.F.
Dr. Gabriel Seguí, M. SS. CC.
Altres:
Dos professors, representant els professors encarregats de curs
Set alumnes, representant l'alumnat
Un oficial de la Facultat
 
Consell Permanent. Format per:
Degà-president: Dr. Joan Torra i Bitlloch
Vicedegà: Dr. Emili Marlés Romeu
Consellers:

Dr. Marcos Aceituno
Dr. Joan Costa
Dr. Jaume González Padrós
Dr. Daniel Palau Valero

Delegat dels alumnes : Sr. Luís Vidal
Secretària: Llicda. Concepció Huerta