Sta. Agnès surt 08:12 i es pon 17:54 surt 21:18 i es pon 23:23

Autoritats i òrgans de govern

Autoritats acadèmiques  
Degà: Dr. Joan Torra i Bitlloch
Vicedegà: Dr. Emili Marlés Romeu
Òrgans de Govern  
Consell de Facultat
Professors Ordinaris
Dr. Santiago Bueno
Dr. Albert Cano
Dr. Joan Carrera, S.I.
Dr. Jaume Fontbona
Dr. Jaume González Padrós
Dr. Emili Marlés
Dr.  Xavier Morlans
Dr.  Joan Planellas

Dr. Armand Puig i Tàrrech

Professors Extraordinaris
Dr. Marcos Aceituno
Dr. Antoni Babra
Dr. Jordi Cervera, O.F.M. Cap.
Dr. Joan Costa
Dr. Jaume Flaquer, S.I.
Dr. Jordi Font
Dr. Màxim Muñoz, C.M.F.
Dr. Gabriel Seguí, M. SS. CC.
ALTRES:
Dos professors, representant els professors encarregats de curs
Set alumnes, representant l'alumnat
Un oficial de la Facultat
 
Consell Permanent
Degà-president: Dr. Joan Torra i Bitlloch
Vicedegà: Dr. Emili Marlés Romeu
Consellers:

Dr. Marcos Aceituno
Dr. Joan Costa
Dr. Jaume González Padrós
Dr. Daniel Palau Valero

Delegat dels alumnes : Sr. Pau Manent
Secretària: Llicda. Concepció Huerta