Sts. Corneli i Cebrià surt 07:33 i es pon 19:58 surt 16:29 i es pon 01:07

Autoritats i òrgans

AUTORITATS ACADÈMIQUES  

Degà:

Dr. Joan Torra i Bitlloch

Vicedegà:

Dr. Emili Marlés Romeu

ÒRGANS DE GOVERN

 

Consell de Facultat. Format per:

Professors Ordinaris
Dr. Agustí Borrell, O.C.D.
Dr. Santiago Bueno
Dr. Albert Cano
Dr. Joan Carrera, S.I.
Dr. Jaume Fontbona
Dr. Emili Marlés
Dr. Armand Puig i Tàrrech
Professors Extraordinaris
Dr. Marcos Aceituno
Dr. Antoni Babra
Dr. Jordi Cervera, O.F.M. Cap.
Dr. Joan Costa
Dr. Jaume Flaquer, S.I.
Dr. Juan Ramón La Parra
Dr. Joan-Ramón Marín
Dr. Màxim Muñoz, C.M.F.
Dr. Daniel Palau
Dr. Joan Torra
Altres:
Dos professors, representant els professors encarregats de curs
Set alumnes, representant l'alumnat
Un oficial de la Facultat
 
Consell Permanent. Format per:
Degà-president: Dr. Joan Torra i Bitlloch
Vicedegà: Dr. Emili Marlés Romeu
Consellers:

Dr. Marcos Aceituno

Dr. Joan Costa

Dr. Daniel Palau

N.N 

Delegat dels alumnes : N.N
Secretària: Llicda. Concepció Huerta