St. Joan Endes surt 07:04 i es pon 20:44 surt 17:49 i es pon 02:13

Autoritats i òrgans

AUTORITATS ACADÈMIQUES 

Degà:

Dr. Joan Torra i Bitlloch

Vicedegà:

Dr. Emili Marlés Romeu

 

ÒRGANS DE GOVERN 

​​Consell de Facultat. Format per: 

Professors Ordinaris
Dr. Santiago Bueno
Dr. Albert Cano
Dr. Joan Carrera, S.I.
Dr. Jaume Fontbona
Dr. Emili Marlés
Dr. Armand Puig i Tàrrech
Professors Extraordinaris
Dr. Marcos Aceituno
Dr. Jordi Cervera, O.F.M. Cap.
Dr. Joan Costa
Dr. Juan Ramón La Parra
Dr. Joan-Ramón Marín
Dr. Màxim Muñoz, C.M.F.
Dr. Daniel Palau
Dr. Joan Torra
Altres:
Dos professors, representant els professors encarregats de curs
Quatre alumnes, representant l'alumnat
Un oficial de la Facultat

 

Consell Permanent. Format per:  

Degà: Dr. Joan Torra i Bitlloch
Vicedegà: Dr. Emili Marlés Romeu
Consellers:

Dr. Marcos Aceituno

Dr. Joan Costa

Dr. Juan Ramón La Parra

Dr. Daniel Palau

Delegat dels alumnes : Sr. Ricard Solé
Secretària: Llicda. Concepció Huerta