Sta. Lídia surt 06:48 i es pon 21:05 surt 00:20 i es pon 15:41

Els professors

Dr. Antoni Babra

Moral Social

Dr. Daniel Palau

Sagramentologia, Concili Vaticà II, Ecumenisme

Dr. Jaume Flaquer, S.I.

Diàleg Interreligiós

Dr. Joan Torra Bitilloch

Temes de sacramentalitat pasqual i temes entorn de la figura i el pensament de sant Agustí. 

joan@joantorra.com

Dr. Joan Costa

Moral Social

Dr. Jordi Cervera Valls, O.F.M. Cap.

Carta als Hebreus, Escrits paulins des de la tradició jueva, mística dels Hekhalot, ruta de l'Èxode, metodologia exegètica, Pentateuc. 

jordicaputxi@gmail.com

Dr. Marcos Aceituno Donoso

Teologia Paulina. Literatura intertestamentària.

aceitunodonoso@yahoo.es

Dr. Màxim Muñoz Duran, C.M.F.

Cristologia i teologia fonamental

maximmu@gmail.com