St. Robert i Balarmino surt 07:34 i es pon 19:56 surt 17:02 i es pon 02:10

Els nostres professors

Dr. Antoni Babra

Moral Social

Dr. Daniel Palau

Sagramentologia, Concili Vaticà II, Ecumenisme

Dr. Jaume Flaquer, S.I.

Diàleg Interreligiós

Dr. Joan Costa

Moral Social

Dr. Jordi Font

Liturgista

Dr. Marcos Aceituno

 Biblista

Dr. Màxim Muñoz, C.M.F.

Cristologia i Eclesiologia