St. Enric surt 06:29 i es pon 21:24 surt 08:56 i es pon 22:29

Els professors

Dtnda. Olga Nicolau Balasch

Dtnda. Olga Nicolau Balasch

1. Breu Currículum

Monja benedictina del Monestir de Sant Benet de Montserrat (1999). Diplomada en Ciències empresarials (1992) i Llicenciada en Direcció i administració d’empreses (1995) per la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Ciències Bíbliques pel Pontificio Istituto Biblico de Roma (2006). A punt de defensar la tesi doctoral sobre el llibre dels Salms al Departament de Bíblia de la Facultat de Teologia de Catalunya.

A la comunitat li havia estat encomanat els serveis de Mestra de novícies (2007) i de Majordoma (ecònoma; 2007-2010). Actualment col·labora en l’àmbit de l’acollida i la formació, a més d’algunes tasques de gestió. És docent, també, a l’Escola Teològica de Montserrat, centre afiliat al Pontifico Ateneo Sant’Anselmo (Roma), on imparteix classes d’Antic Testament i Llengua Hebrea. Col·labora en la revista Missa Dominical amb la redacció de les notes exegètiques de les lectures dominicals de l’actual any litúrgic.

2. Publicacions

2.1. Llibres

2.2. Articles

  • Ramon Ribera-Mariné – Olga Nicolau Balasch, «L’Esperit (רוּחַ) en el Llibre dels Salms. Una recerca de vocabulari», en Armand Puig i Tàrrech (ed.), L’Esperit Sant en la Bíblia (Scripta Biblica 13), Associació Bíblica de Catalunya – PAMSA 2013, pp. 43-56

  • «Vociferanti e vigilanti. Salmodiare nella tradizione monástica (Sal 73)», en Maria Ignazia Angelini – Roberto Vignolo (eds.), Un libro nelle viscere. I Salmi, via della vita, Milano: Vita e Pensiero 2011, pp. 69-79.

  • «“Ciertamente, es bueno para Israel, Dios”. Estudio del Sal 73 en su contexto», Revista Bíblica Argentina 71/3-4 (2009) 133-147.

  • «Déu crida persones: relats de vocació a la Bíblia», QVC 231 (2008) 18-28. 

3. Activitats acadèmiques realitzades durant el curs 2015-2016

3.1. Docència acadèmica

3.1.1 A l’Escola Teològica de Montserrat, centre afiliat al Pontifici Ateneu de Sant Anselm (Roma)

  • Curs Llibres històrics (dins l’assignatura Pentateuc i Històrics) 

3.2. Altres activitats acadèmiques

  • Conferència «Forma i sentit al llibre dels Salms. Alguns exemples», dins el taller Vora la Bassa d’Òria. Escola de lectura: el Salteri, un itinerari poètic, a la Casa d’Espiritualitat del Santuari del Miracle, el 15 de novembre de 2015

  • Conferències «Pasqua, preparem-la: I. Jn13-17 i II. Jn 18-21», al Monestir de Sant Benet de Montserrat, el 27 de febrer de 2016