St. Feliu surt 06:18 i es pon 21:28 surt 19:27 i es pon 03:43

Els professors

Dr. Jordi Font i Plana

Dr. Jordi Font i Plana

1. Breu Currículum

Prevere de l’Església de Girona (1986).  Doctor en Teologia en especialitat de Litúrgia a la Facultat de Teologia de Catalunya (2000) amb la tesi doctoral L’experiència litúrgica de l’escoltisme catòlic català 1930-1980. Després d’un curs de post-grau a l’Institut Supérieur de Liturgie de l’Institut Catholique de Paris,  va estudiar a  la Facultat de Sagrada Litúrgia del Pontifici Institut Litúrgic de Sant Anselm de Roma, a on es va doctorar en Sagrada Litúrgia el 2003, amb la tesi doctoral La relación “Pascua-primavera” en Zenón de Verona, Gaudencio de Brescia y Cromacio de Aquileya. 

Es rector del Seminari Diocesà de Girona des del 2002 i Vicari Episcopal des del 2009. Professor estable extraordinari a la Facultat de Teologia de Catalunya i Vice-director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona des del 2011. A la Facultat de Teologia de Catalunya imparteix l’assignatura “Litúrgia II: litúrgia especial “; i a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona: “Celebració Eucarística. Teologia i estructura”, “Any Litúrgic II: Calendari i Martirologi”; “Iniciació cristiana”; “Metodologia per la investigació litúrgica” i “Anàfores del Missal de Pau VIè”. Es membre del consell de la revista Liturgia y Espiritualidad.

D’entre les seves publicacions principals, cal destacar: “Temps de Déu, temps de l’home. Celebració del temps en la litúrgia”, Revista Catalana de Teologia 40/2 (2015) 171-182.  Rerefons estacional en l’organització de l’Any Litúrgic, Lliçó inaugural de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, Girona 2008 (Quaderns 16 de l’ISCG).  Del Joc a la Festa. Escoltisme catòlic català (1930-1980), (Bibl. Abat Oliva 243), Barcelona 2002 (tesis doctoral);  “Scoutisme catholique et liturgie”, a Le Scoutisme. Un mouvement d’éducation au XXè siècle, Université Paul Valéry-Montpellier III, Montpellier 2002, 411-424.

2. Publicacions

2.1. Llibres

 • Déu anys de Joc Escolta al Pla de l'Estany (2003-2013), Fontcoberta 2013 (pp.181)

 • “Una Secció Escolta al Seminari Diocesà. Josep Maria Marquès, cap de Patrulla”, a AAVV. Miscel·lània d’Homenatge a Mossèn Josep Maria Marquès, Publicacions Abadia de Montserrat, Barcelona 2010, pp. 535-547.

 • Carnet de la Ruta del Truc, Fontcoberta, 2010 (pp. 70)

 • Carnet del Minyó Escolta i la Noia Guia, Fontcoberta 2007 (pp. 267)

 • “Gestos y símbolos no verbales en la Eucaristía según la Institutio y el Missale Romanum tertia typica editio”, a ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES DE LITURGIA, La Eucaristia al inicio del Tercer Milenio, Madrid 2007.

 • XXV Escola d’estiu per a Catequistes del Secretariat Interdiocesà de Catequesis de Catalunya i les Illes. Ponència: Per què i què celebrem els cristians?,Barcelona 2005.

 • 40 Anys d’escoltisme a Calella 1959-1999”, Calella, 2000, pp. 119

 • Capítol Els Sagraments del llibre de text Els cristians, de la formació religiosa catòlica d’ESO. Ed. Força, Girona 1996.

 • Introducció a la litúrgia. Guia del Catequista Girona 1994 i reedició el 1995.

 • Introducció a la litúrgia II, Girona 1995 i reedició el 1999.

 • Introducció a la litúrgia I, Girona 1994 i reedició el 1996.

 • El Projecte Groc. El fruit d’un itinerari de sis anys, Girona 1991 (pp.100)

2.2. Articles

 • “El ministerio al servicio de la Palabra: Uno es la voz y el otro la Palabra” (San Agustín), Liturgia y Espiritualidad, 8-9 (2016) 445-451.

 • Vincle entre l'espiritualitat i el mètode escolta, publicació de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (juliol 2015) i en anglès Link between Spirituality and Method, (octubre 2015).

 • “¿Qué imagen de la Cuaresma nos ofrece la liturgia del Vaticano II?, Liturgia y Espiritualidad, 2 (2015) 63-70

 • “La Liturgia como actio”, Liturgia y Espiritualidad,  4 (2015) 223-229.

 • "El ministero al servicio del Misterio", Liturgia y Espiritualidad 3 (2014) 169-173.

 • "Las exequias: una celebración litúrgica que ofrece un mensaje de vida y esperanza", Liturgia y Espiritualidad  8/9 (2013) 433-437.

 • "Lex orandi stauit lex credendo. Sentido de este adagio en el Año de la Fe", Liturgia y Espiritualidad  10 (2012) 604-610.

 • “El Diumenge un regal de Déu”, El Senyal 127 (2012) 7.

 • “El Usus antiquor del Rito Romamo”, Liturgia y Espiritualidad  1 (2012) 44-50.

 • Per visibilia ad invisibilia: elementos de la celebración que ayudan a la experiencia de Dios (gestos, símbolos, lugar...)”, Phase 304 (2011) 371-383.

 • “Los dos inicios de la Cuaresma: ¿cuál es el Caput Quadragesimae?, Liturgia y Espiritualidad  2 (2011) 88-92.

 • «Usus antiquor” de la forma extraordinaria de la liturgia romana», Catalunya

 • Cristiana, 29 de maig 2011, 7

 • “El silencio litúrgico”, Liturgia y Espiritualidad 6 (2010) 335-340.

 • “Campament d’estiu d’escoltes italians i catalans”, El Senyal (2009) 11

 • “Del Montblanc a Sant Mer”, El Butlletí de Fontcoberta, 10 (2009) 25-26; Revista de Banyoles 911 (2009) 22-23; El Correu (2009) 20-21

 • “La noche como el gran escenario de la venida de Dios. El tema de la luz-noche de las colectas de la Natividad del Señor”, Liturgia y Espiritualidad 12 (2008) 704-711.

 • “La laus api del Pregón Pascual”, Liturgia y Espiritualidad 4 (2008) 218-229.

 • “¿Por qué se debe cantar el salmo responsorial?”, Liturgia y Espiritualidad 7-8 (2007) 354-362.

 • “La palabra “hoy” – Hodie- de la liturgia de Navidad”, Liturgia y Espiritualidad 12 (2006) 608-613.

 • “¿Qué imagen de la Cuaresma nos ofrece la liturgia del Vaticano II?, Liturgia y Espiritualidad, 3 (2006)  117-124.

 • Rerefons estacional en l’organització de l’Any Litúrgic, Quaderns de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, núm. 16, Girona 2005.

 • “El joc escolta: utopia de demà”, El Senyal ,  (2004) 20.

 • “Les estacions i les festes de l’Any Litúrgic:la tardor, imatge de l’esperança futura”, Alimara, ( 2005) 7-8.

 • “Què, nois, us animeu a pujar al Canigó?”, Alimara  (       ) 28

 • “Vacances de Déu, vacances de l’home”, Alimara  44 (1993) 12-13

 • “La religiositat popular i la litúrgia” Alimara 65 (1998) 24-25

 • “El foc de camp”, Alimara 55 (1996) 20-21

 • “El Diumenge: El dia de refer l’home”, Alimara 67  (1999) 20-21

 • “L’Hodie. Assaig sobre la litúrgia del temps”, Capítol Catedral de Girona, Nadal 1997.

 • “La experiencia litúrgica del escultismo católico”,  Phase 190 (1992) 323-331.

 • “El símbol dels caps de blat”, Alimara 32 (1990) 18

3. Activitats realitzades durant el curs 2015-2016

3.1. Docència acadèmica

3.1.1. A la Facultat de Teologia:

 • Assignatura: “Litúrgia II: litúrgia especial” ( 4rt. Curs ) 

 • Assignatura: “La celebració eucarística. Teologia i estructura” (llicencia a Institut Superior de Litúrgia de Barcelona).

 • Assignatura: “Metodologia per la investigació litúrgica” (llicencia a l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona).

 • Assignatura: “Teologia de les anàfores i de l'eucologia del Missal de Pau VIè” (llicencia a l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona).

3.1.2. A L’Institut de Ciències Religioses de Girona:

 • Assignatura: “Litúrgia” (2n. Curs)

 • Assignatura:” Agents i mitjans d'evangelització” (4rt Curs)

3.1.3. Al “Monastère des Eremites de Marie” (Bisbat de Perpinyà-Elna)

 • Assignatura: “Le Liturgie des Heures: temps de Dieu et temps des homes”.

3.2. Altres activitats acadèmiques

 • Conferencies sobre “La Teologia del Ritual del Sagrament de la Penitencial i l'acompanyament” en el curs de formació permanent de preveres de la diòcesi de Tortosa (Dilluns, 8 de febrer 2016)   

 • Curs en el Post Grau de la Universitat de Girona sobre “Significats i valors espirituals de la Natura: percepció, comunicació, gestió i integració” amb la classe “Significats i valors de la natura en la tradició cristiana” (Girona, 12 de febrer 2016).

 • Xerrada sobre “Marc ideològic de l'escoltisme” a la Formació Bàsica de Caps (Fo.Ca) de la Demarcació de Girona. (St. Salvador de Bianya, dilluns, 28 de desembre 2015; Sant Privat d'en Bas, Dissabte, 2 de gener de 2016; Foixà dissabte, 6 de febrer 2016)

 • Xerrada sobre “Valors, educació moral i ètica: aspecte celebratiu de l’esplai”, de curs de directors de l’Escola de l’Esplai (St. Marti de Llèmana, setembre 2015)

 • Xerrada sobre la Simbologia al 1r curs de directors (Formiga) de la Demarcació escolta de Girona (Llagostera, dissabte, 23 de gener 2016)

 • Seminari i Consell de la CICS /EM 26 al 29 de novembre 2015 a Mátraverebély-Szentkút (Hongria) amb el títol “Poussés par l'Esprit”