St. Amelià surt 06:16 i es pon 21:27 surt 11:06 i es pon 23:56

Els professors

Dr. Emili Marlés Romeu

Dr. Emili Marlés Romeu

1. Breu Currículum 

(Barcelona, 1973). És prevere de la diòcesis de Terrassa. Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (1997). Batxillerat en teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (2001). Llicenciat en teologia Sistemàtica per la Facultat de Teologia de Catalunya (2003), amb una tesina titulada «Creació i encarnació en K. Rahner». Doctor en teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana (2007) amb una tesi titulada: «Trinidad creadora y cosmología. El diálogo teología-Ciencias y el misterio de la creación en escritos de Ian G. Barbour y Denis Edwards» amb una qualificació de Summa cum Laude.

Vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya (des de novembre 2015). Professors de Cristologia (des del 2008). Director del curs pel diàleg ciència i fe www.scienceandfaithbcn.com. Vicerector del Seminari de Terrassa.

2. Publicacions

2.1. Llibres

 2.2. Articles

3. Activitats acadèmiques realitzades durant el curs 2015-2016

3.1. Docència acadèmica:

3.1.1. Càrrecs:

  • Vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya (Novembre 2015)

  • Professor estable de la Facultat de Teologia de Catalunya (des del 2012)

  • Coordinador del Seminari de professors de la FTC per al diàleg Ciència i fe Theonsciences

  • Director i professor del curs online per el diàleg Ciència i fe www.scienceandfaithbcn.com

3.1.2. Cursos acadèmics:

  • Cristologia (3er de Teologia)

  • Curs de Llicència en teologia sistemàtica: «Introducció al diàleg teologia i Ciència» (curs 2015-2016)

3.2. Altres activitats acadèmiques

  • 17 setemebre 2015: «Presentació de l’encíclica Laudato Sí! del Papa Francesc» a la Facultat de Teologia de Catalunya

  • 7 d’octubre 2015: «Art contemporani i pastoral. Per què el MACBA és com un confessionari» dins el cicle de la «4a Hora» de la Facultat de Teologia de Catalunya (Barcelona)

  • 2 de desembre 2015: «Creació i nova creació» dins del 4at Simposi Internacional sobre el Concili Vaticà II organitzat per la Facultat de Teologia de Catalunya (Barcelona).

  • 18 Maig 2016: Ponencia «El concepto de creación emergente como fruto del diálogo ciencia y fe» realitzat a la Universitat de Navarra convidat pel grup CRYF (Ciencia, Razón y Fe) https://www.youtube.com/watch?v=-ZOqgmm8_YI