St. Eusebi surt 06:59 i es pon 20:51 surt 12:50 i es pon 22:58

Els professors

Dr. Jaume Fontbona

Dr. Jaume Fontbona

1. Breu Currículum

Prevere de l’Església local de Barcelona. Enginyer Tècnic Tèxtil (Filatura i Teixits) per l’EUTIB (1975-1978). Doctor en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma amb una tesi d’eclesiologia premiada amb el Premi Roberto Bellarmino (1994) i amb el Premi Ecumènic Universitari 1996 del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians. Professor ordinari de la Facultat de Teologia de Catalunya. Director de Phase (2009-2016) i de la col·lecció Biblioteca Litúrgica (2006-2014); professor de l’ISCREB (1997-2004); consiliari catalanobalear (1996-1998 i 2001-2002) i diocesà del MIJAC (1986-1989; 2005-2007); patró de la Fundació Joan Maragall (2002-2011). Consiliari Nacional de la JOC de Catalunya i les Illes (2016-); President del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (2008-2017); rector de la parròquia del Crist Rei de Barcelona (2014-); responsable del Pradó de la Província Eclesiàstica de Barcelona (2003-2007; 2012-); membre de l’ABCat. Publicacions sobre temes eclesiològics i sacramentals.

2. Publicacions

2.1. Llibres

 • El ministeri de comunió en l’Església (CPL Libri 21), Barcelona: CPL 2015.

 • Els sagraments de la iniciació cristiana (CPL Libri 13), Barcelona: CPL 22014. Versió castellana: Los sacramentos de la iniciación cristiana (BL 45), Barcelona: CPL 2014.

 • La Iglesia local y la Iglesia universal hoy (Xirimiri de Pastoral 75), Bilbao: Desclée De Brouwer 2012.

 • Els set sagraments (Emaús 86), Barcelona: CPL 2010. Versió castellana: Los siete sacramentos (Emaús 86), Barcelona: CPL 2010.

 • Ministeri Ordenat, Ministeri de Comunió (CPL Libri 2), Barcelona: CPL 2009. Versió castellana: Ministerio ordenado, ministerio de comunión (BL 36), Barcelona: CPL 2009.

 • Les paràboles. Què ens diuen de Déu i de Jesús (Emaús 77), Barcelona: CPL 2007. Versió castellana: Las parábolas ¿Qué dicen de Dios y de Jesús? (Emaús 77), Barcelona: CPL 2009.

 • La Cena del Senyor, misteri de comunió (CSP 87), Barcelona: FTC 2007. La Cena del Senyor, misteri de comunió (CPL Libri 5), Barcelona: CPL 22010 (edició revisada i ampliada). Versió castellana: La Cena del Señor, misterio de comunión (Biblioteca Litúrgica 32), Barcelona: CPL 2007.

 • Els miracles. Què ens diuen de Déu i de Jesús (Emaús 74), Barcelona: CPL 2007. Versió castellana: Los milagros ¿Qué dicen de Dios y de Jesús? (Emaús 74), Barcelona: CPL 2007.

 • El misteri pasqual (Litúrgica Bàsica, núms. 29 i 30), Barcelona: CPL 2006. Versió castellana: El misterio pascual (Liturgia Básica, núms. 29 y 30), Barcelona: CPL 2006.

 • La comunione dei santi (Il simbolo apostolico 9), Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo 2003. Traduït també al polonès: Świętych obcowanie (Wyznanie Wiary 9), Kielce: Edność 2006. Versió catalana ampliada: La comunió dels sants (Horitzons 28), Barcelona: Claret 2005.

 • Fent camí junts. La sinodalitat de l’Església (Els Daus. Pastoral avui 198), Barcelona: Claret 1999.

 • Ministeri de comunió (Saurí 136), Barcelona: PAM–FTC 1997. Versió castellana ampliada: Ministerio de comunión (Biblioteca Litúrgica 11), Barcelona: CPL 1999.

 • Baptisme i Confirmació (Quadern d’apunts 3), Barcelona: FTC 1997. Versió castellana ampliada: Bautismo y confirmación (Cuadernos Phase 109), Barcelona: CPL 12000.

 • Comunión y sinodalidad. La eclesiología eucarística después de N. Afanasiev en I. Zizioulas y J.M.R. Tillard (CSP 52), Barcelona: Herder–Facultat de Teologia de Catalunya 1994. Premi ecumènic universitari 1996.

2.2. Articles

 • «Reptes de la pastoral litúrgica», en Armand Puig i Tàrrech, Jordi-A. Piqué, Jaume González Padrós, Jaume Fontbona i Joan Baburés (coords.), IV Congrés Litúrgic de Montserrat (16, 17 i 18 d’abril de 2015). Acte inaugural. Ponències. Síntesi i crònica (CPL Libri 28), Barcelona: CPL 2016, 199-219. Versió castellana: «Los retos de la pastoral litúrgica», Phase 55 (2015) 257-314.

 • «El paper del laïcat a la llum del Vaticà II», en «Pastura les meves ovelles» (Jn 21,16). Miscel·lània d’homenatge al cardenal Lluís Martínez Sistach, Barcelona: Ateneu Universitari sant Pacià 2015, 401-428.

 • «L’exercici del sensus fidei en l’Església», RCatT 40/2 (2015) 721-739.

 • «I Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica», Phase 55 (2015) 5-7.

 • «Creación y Eucaristía», Phase 55 (2015) 311-314.

 • «Tot recordant el bisbe Pere Tena», ButABCat 117 (2014) 55-57.

 • «Treballar junts. Una perspectiva bíblica», ButABCat 116 (2014) 5-12.

 • «La lectura tipológica de la Sagrada Escritura en la liturgia», Phase 54 (2014) 585-599.

 • «La dimensió escatològica de l’Església. Església i Regne», RCatT 39/2 (2014) 687-710.

 • «L’Eucaristia fa l’Església. La interrelació d’Eucaristia i Església», RCatT 39/2 (2014) 873-892.

 • «El diaconat. Estat de la qüestió», RCatT 39/2 (2014) 915-926.

 • «Cinc trobades significatives amb Jesús en el quart evangeli», ButABCat 114 (2013) 53-60.

 • «La reconciliació per la creu com a misteri d’amor», en Emili Marlés (ed.), Trinitat, univers, persona. Ciència i teologia en diàleg (CSP 103), Barcelona: FTC 2013, 197-223.

 • «La relación entre el orden, la Eucaristía y la penitencia», Phase 52 (2012) 345-362.

 • «Església local i Església universal, mútua interioritat?», RCatT 37/1 (2012) 261-280.

 • «El sacerdocio en Hebreos», ResB 66 (2010) 27-34.

 • «El sacerdocio común», Phase 50 (2010) 95-107.

 • «L’Església de Déu en l’Eucaristia. El significat de l’expressió tècnica ἐπὶ τὸ αὐτό», RCatT 35/2 (2010) 737-753.

 • «Les figures de Pere i Pau», ButABCat 106 (2010) 5-16.

 • «La violència en alguns textos del bisbe Ireneu», en La violència en la Bíblia (ScrBib 9), Barcelona: PAM–ABCat 2009, pp.227-233.

 • «Acción cúltica y apostólica en san Pablo», Phase 49 (2009) 7-22.

 • «Una conferència episcopal possible», QVC 233 (2009) 69-74.

 • «L’hora de Jesús i la nostra», ButABCat 102 (2009) 21-36.

 • «La bellesa de Jesucrist en el ministeri de comunió», RCatT 34/1 (2009) 63-80.

 • «El testimoniatge de l’Escriptura i la Tradició sobre el ministeri apostòlic o de comunió (l’ἐπισκοπή)», RCatT 34/1 (2009) 207-238.

 • «El bisbe local en l’eclesiologia de comunió», Sofia  15 (2009) 28-40.

 • «El ministerio ordenado en su marco eclesiológico», Phase 49 (2009) 461-479.

 • «Do de Déu per a l’edificació de l’Església», ButABCat 98 (2008) 11-20.

 • «Resposta a El logos corresponent. Estètica teològica de la veritat de Déu», RCatT 33/1 (2008) 187-193.

 • «Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Veinticinco años después», Phase 47 (2007) 9-40.

 • «La exhortación apostólica Sacramentum caritatis de Benedicto XVI. Presentación teológica», Phase 47 (2007) 96-103.

 • «La eclesiología eucarística de Afanasiev», Phase 47 (2007) 405-422,

 • «La eclesiología de comunión», Phase 47 (2007) 453-481.

 • «La sinodalidad», en Juan A. Estrada Díaz (dir.), La Iglesia (10 palabras clave, 38), Estella: Verbo Divino 2007, 345-374. Versió catalana ampliada: «La sinodalitat», RCatT  32/2 (2007) 357-385.

 • «Una aproximació als miracles de Jesús», ButABCat 93 (2006) 23-30.

 • «La Iglesia local en el contexto ecuménico actual», en Fernando Rodríguez Garrapucho (ed.), La Iglesia local: hogar de comunión y misión (Bibliotheca salmanticensis, estudios 293), Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca 2006, 135-168.

 • «El Senyor dels Anells i la Bíblia», ButABCat 87 (2005) 33-38.

 • «Proposar la fe en diversos ambients», ButABCat 90 (2005) 5-14.

 • «Teologia i espiritualitat de l’Acció Catòlica», QVC 219 (2005) 65-77.

 • «Creació i pecat original en El Senyor dels Anells», Teologia actual 54 (2004) 9-15.

 • «El cànon com a element constitutiu del poble», RCatT 29/1 (2004) 61-74.

 • «La Iglesia una comunión de Iglesias locales, desde la perspectiva del metropolita Juan de Pérgamo», Diálogo Ecuménico 39 (2004) 31-44.

 • «Com Jesús acompanya a fer experiència de Déu, a partir d’un Estudi d’Evangeli de Jn 6,1-71», ButABCat 83 (2004) 15-18.

 • «El decret Christus Dominus», en Concili Vaticà II. Constitucions, Decrets, Declaracions. Edició bilingüe, Barcelona: FTC–PAM 2003.

 • «Presentación», en Ioannis Zizioulas, El ser eclesial. Persona, comunión, Iglesia (Verdad e Imagen 162), Salamanca: Sígueme 2003, 11-19.

 • «Cristians i cristianes en el món: Gaudium et spes com a bressol de la missió de l’Església», Teologia actual 49 (2003) 24-36.

 • «El seguiment de Jesús segons Lluc. Una lectura del camí de Jesús cap a Jerusalem», ButABCat 81 (2003) 3-20.

 • «El paper del malalt en la comunitat cristiana», Teologia actual 52 (2003) 55-58.

 • «Els ministeris i serveis en l’Església local», Teologia actual 46 (2002) 35-43.

 • «El baptisme de Joan i el de Jesús. A l’origen del baptisme cristià», RCatT 28/1 (2003) 89-102.

 • «Jesús fa present el regne de Déu i hi apunta», ButABCat 76 (2002) 9-14.

 • «La relación Iglesia-Mundo en la misión: el horizonte de Gaudium et spes», Diálogo Ecuménico 37 (2002) 227-250.

 • «In memoriam. J.M.R. Tillard (1927-2000)», Phase 41(2001)83-86.

 • «La creu en el ministeri de Pau 1-2Co i Ga», ButABCat 72 (2001) 23-28.

 • «En comunió eclesial: l’Acció Catòlica des de la Quarta nota», RCatT 25 (2000) 537-546.

 • «L’Església de l’Esperit de Jesucrist», Teologia actual 24 (1998) 9-19.

 • «A Catalunya, som nosaltres els darrers cristians?», QVC 190 (1998) 55-63.

 • «La comunió de l’Esperit: lloc bo de trobada entorn del bisbe i l’Eucaristia», RCatT 23/2 (1998) 357-370.

 • «Arrel, identitat i missió de l’anomenat sacerdoci ministerial», RCatT 22/2 (1997) 349-381.

 • «L’estatut teològic de l’agrupació d’Esglésies a Catalunya arran de l’últim llibre de J.M.R. Tillard», RCatT 22/1 (1997) 117-137

 • «La comunió eclesial en el servei de govern», Teologia actual 20 (1997) 9-19.

 • «El sentit neotestamentari de comunió (koinonia)», Quaderns de Pastoral 158 (1997) 14-20.

 • «El ministerio de comunión. Visión ecuménica», Phase 213 (1996) 249-259.

 • «Conflictivitat en l’Església», QVC 176 (1995) 68-77

 • «L’estatut del cristià», Quaderns de Pastoral 150 (1995) 18-23

 • «Els trets claus de l’eclesiologia de comunió», Teologia actual 12 (1995) 25-32.

 • «La eclesiología eucarística en Oriente y Occidente», Phase 35 (1995) 209-217.

 • «Qué Iglesia precisa el hombre de hoy», Lumieira 9 (1994) 309-323.

 • «El camino ya andado y aún por andar. La Eucaristía en el diálogo católico–luterano», Phase 57 (2017) 473-476.

 • «Las Conferencias episcopales en diálogo con las Iglesias orientales», en Jacinto Núñez Redón – Gonzalo Tejerina Arias (eds.), Conferencias episcopales: Orígenes, presente y perspectivas. A los 50 años de la creación de la Conferencia Episcopal Española (Estudios y Ensayos 218), Madrid: BAC–UPSA 2017, 253-265.

3. Activitats realitzades durant el curs 2015-2016

3.1. Docència acadèmica:

A la FTC:

 • Sagraments I: Sacramentologia, Baptisme, Confirmació i Eucaristia

 • Sagraments II: Ministeri

 • Seminari de Síntesi Teològica

 • Formació Permanent: «L’essencial de la fe»

3.2. Altres activitats acadèmiques:

 • Conferència als preveres del bisbat de Sant Feliu de Llobregat (8 i 15 de novembre de 2016): El do rebut com configura l’exercici del ministeri.

 • Conferència als preveres del bisbat de sant Feliu de Llobregat (10 i 17 de gener de 2017): Les estructures sinodals de l’Església local.

 • Conferència a l’arxiprestat de sant Andreu: La tomba buida (31 de gener de 2017).

 • Taller bíblic de 8 hores a la Trobada de Pasqua de la JOC Nacional de Catalunya i les Illes sobre la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús de Natzaret (14 i 15 d’abril de 2017).