Sta. Elisenda surt 06:16 i es pon 21:27 surt 08:41 i es pon 23:25

Els professors

Dr. Valentí Serra de Manresa, O.F.M. Cap.

Dr. Valentí Serra de Manresa, O.F.M. Cap.

1. Breu Currículum

Fra Valentí Serra de Manresa, és el nom de religiós del caputxí Valentí Serra i Fornell  nascut a Manresa (Barcelona) el 24 de setembre de 1959. Professà la Regla de Sant Francesc al convent de framenors caputxins d’Arenys de Mar el dia 30 d’octubre de 1982, on hi rebé també l’orde del presbiterat el dia 31 de maig de 1987. Es formà acadèmicament a la Facultat de Teologia de Catalunya i a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona on, en el departament d’història moderna, es doctorà amb una tesi sobre les actituds polítiques, mentalitat i espiritualitat dels framenors caputxins des de l’adveniment borbònic fins a l’època napoleònica (defensada el 30 de novembre de 1995) que obtingué, per unanimitat, la màxima qualificació cum laude. Com a arxiver provincial dels caputxins de Catalunya i director de la Biblioteca Hispano-Caputxina, ha escrit nombrosos llibres i articles sobre la vida i projecció dels caputxins de Catalunya.

Col·laborador científic de la Facultat de Teologia de Catalunya des del 2007, resideix al convent de caputxins de Sarrià i habitualment escriu a revistes científiques com ara: Revue d’histoire ecclésiastique (Universitat Catòlica de Lovaina, corresponsal a Barcelona des del 1996), Analecta Sacra Tarraconensia (Balmesiana, membre del consell de redacció des del 1998), Estudios Franciscanos (membre del Consell Assessor des de l’any 2013), Revista Catalana de Teologia (Facultat de Teologia de Catalunya), entre d’altres. Ha participat en nombrosos congressos d’història i d’arxivística i ha impartit conferències sobre temes de la seva especialitat.

En el moment present treballa com a peritus in re historica en les tasques de recerca documental de diverses causes de beatificació i, alhora, es dedica a investigar aspectes inèdits sobre l’aportació dels frares caputxins a la cultura popular: el pessebrisme i les devocions populars; la gastronomia; l’horticultura i tradicions remeieres dels caputxins.

La bibliografia completa dels primers vint-i-cinc anys (1982-2007) la trobareu publicada a cura de Joan Ferrer Costa i Núria Ferret Canale (cf. Bibliografia de fra Valentí Serra de Manresa, OFMCap. Anys 1982-2007, Barcelona 2007, 133 pàgines).

2. Principals publicacions

2.1. Llibres

 • Els caputxins de Catalunya, de l’adveniment borbònic a la invasió napoleònica: vida quotidiana i institucional, actituds, mentalitat, cultura (1700-1814). Pròleg de Joan Bada. Editorial Herder i Facultat de Teologia de Catalunya (Col·lectània Sant Pacià, LVII), Barcelona 1996, pp. VII + 490. ISBN 84-254-1957-3.

 • Els framenors caputxins a la Catalunya del segle XIX. Represa conventual, exclaustracions i restauració (1814-1900). Presentació de fra Enric Castells. Pròleg de Joan Bada. Facultat de Teologia de Catalunya (Col·lectània Sant Pacià, 63), Barcelona 1998, pp. 551. ISBN 84-86065-52-6.

 • La Província de framenors caputxins de Catalunya: de la restauració provincial a l’esclat de la guerra civil (1900-1936). Pròleg de Joan Bada i Elias. Facultat de Teologia de Catalunya (Col·lectània Sant Pacià, 70), Barcelona 2000, pp. 527. ISBN 84-86065-66-6.

 • Les clarisses caputxines a Catalunya i Mallorca: de la fundació a la guerra civil (1599-1939). Pròleg de Joan Bada i Elias. Facultat de Teologia de Catalunya (Col·lectània Sant Pacià, 76), Barcelona 2002, pp. 456. ISBN 84-86065-78-X.

 • El Terç Orde dels Caputxins. Aportacions del laïcat franciscà a la història contemporània de Catalunya (1883-1957). Pròleg de Joan Bada i Elias. Facultat de Teologia de Catalunya (Col·lectània Sant Pacià, 82),  Barcelona 2004, pp. 584. ISBN 84-86065-95-X.

 • Tres segles de vida missionera: la projecció “ad gentes” dels framenors caputxins de Catalunya (1680-1989). Pròleg de Joan Bada i Elias. Facultat de Teologia de Catalunya (Col·lectània Sant Pacià, 85), Barcelona 2006, pp. 750. ISBN 84-935144-1-1.

 • El cardenal Vives i l’Església del seu temps. Amb fotografies de Joan Devesa i Freginals. Museu-Arxiu Vives i Tutó, Sant Andreu de Llavaneres 2007, pp. 145. ISBN 978-84-612-0703-9.

 • Aportació dels framenors caputxins a la cultura catalana: des de la fundació a la guerra civil (1578-1936). Pròleg de Joan Bada i Elias. Facultat de Teologia de Catalunya (Col·lectània Sant Pacià, 92), Barcelona 2009, pp. 741. ISBN  978-84-936652-3-4.

 • Cuina caputxina. Les pitances dels frares. Pròleg de Jordi Cervera i Valls. (A la caputxina, 3) Editorial Mediterrània, Barcelona 2010, pp. 95.  ISBN 978-84-8334-988-5. 

 • El caputxí Joaquim M. de Llavaneres. Semblança biogràfica i projecció internacional. Museu-Arxiu Vives i Tutó, Sant Andreu de Llavaneres 2011, pp. 163. ISBN 978-84-614-6711-2.

 •  Els caputxins i les herbes remeieres. Pròleg de Miquel dels Sants Ylla-Català (a la caputxina, 5). Editorial Mediterrània, Barcelona 2011, pp. 90 ISBN 978-84-9979-070-1 (1ª ed. desembre 2011; 2ª ed., febrer 2012; 3ª ed., maig 2012; 4ª ed., abril 2013).

 • La predicació dels framenors caputxins des de l’arribada a Catalunya al Concili Vaticà II  (1578-1965). Pròleg de Joan Bada i Elias. (Col·lectània Sant Pacià, 100). Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona 2012, pp. 512. ISBN 978-84-938620-6-0.

 • Pócimas de capuchino. Hierbas y recetas conventuales.  Editorial Mediterrània, Barcelona 2013, pp. 116. ISBN 978-84-9979-180-7.

 • Hortalisses i flors remeieres. Les herbes santes dels caputxins (A la caputxina, 9). Editorial Mediterrània, Barcelona 2014,  pp. 119.  ISBN 978-84-9979-250-7.

 • Els frares caputxins de Catalunya: de la Segona República a la postguerra (1931-1942). (Col·lectània Sant Pacià, 106)  Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona 2014, pp. 374. ISBN 978-84-941633-3-3. .

 • La huerta de San Francisco. Los secretos de horticultura de los conventos capuchinos. Barcelona: Editorial Mediterrània 2016, pp. 140. ISBN 978-84-9979-433-4

 • Lo jardiner hortolà y florista (1852). Caputxins de Catalunya. Introducció: Fra Valentí Serra de Manresa.  Estudi lingüístic: Montserrat Alegre i Urgell. Transcripció: Joan Luna i Balaguer, Xavier Luna-Batlle (Col·lecció Scripta, 8).  Universitat de Barcelona- Ministerio de Economía y Competividad – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 2016, pàgines 172. ISBN 978-84-9883-865-7

 • El huerto medicinal. Sabiduría capuchina de la A a la Z. Editorial Mediterrània, Barcelona 2017. pp. 238. ISBN 978-84-9979-524-9

2.2. Selecció d’Articles

 • “Argot dels caputxins de Santa Madrona”, Estudios Franciscanos 89 (1988) 665-674.

 • “Alfonso Lobo y la Venerable Catalina de Cristo”, Estudios Franciscanos 90 (1989) 143-148.

 • “Bernardí de Manlleu en el context de la Guerra de Separació. Notícia d’alguns documents inèdits”, Pedralbes 10 (1990)  143-176.

 • “El Dietari del primer i segon viatge a Amèrica del P. Calassanç de Llavaneres (Cardenal Vives i Tutó). Edició i anotacions”, Estudios Franciscanos 94 (1993) 297-310.

 • “Cartas de D. Juan-José de Austria a Fr. Ramón de Tona”, Estudios Franciscanos 95 (1994) 179-186.

 • “Els terciaris franciscans a l’època moderna (segles XVII i XVIII)”, Pedralbes 14 (1994) 93-105.

 • “La missió dels caputxins catalans a la Guaiana durant el segle XVIII (1722-1817). Algunes problemàtiques sobre evangelització, mentalitat i cultura”, Analecta Sacra Tarraconensia 68 (1995) 147-167.

 • “Aproximació a les biblioteques dels caputxins setcentistes del Principat: clàssics, escolàstics i novatores”, Pedralbes 15 (1995) 265-277.

 • “Los capuchinos de Cataluña y la Revolución Francesa”, Laurentianum 37 (Roma 1996) 465-482.“La predicació dels caputxins catalans al llarg del segle divuit”, Analecta Sacra Tarraconensia 69 (1996) 87-118.

 • “El Patronat d’Obreres dels Caputxins d’Igualada (1908-1936)”, Anuari 1992-1993 de la Societat d’Estudis d’Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània de Catalunya 5 (Tarragona 1997) 161-169.

 • “Principals fonts per a l’estudi del franciscanisme a Catalunya”, Estudios Franciscanos 98 (1997) 345-352

 • “Els caputxins de Catalunya i Teresa de Lisieux”, Estudios Franciscanos 98 (1997) 507-519.

 • “Els terciaris a Catalunya durant els segles XVII i XVIII”, Analecta Sacra Tarraconensia 70 (1997) 119-188. .

 • “Hacia la restauración peninsular de la vida capuchina. Notícias históricas sobre algunas experiencias pioneras durante la exclaustración hispana”, Estudios Franciscanos 99 (1998) 371-411.

 • “Cartes autògrafes de sants i de beats, conservades  a  l’Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya”, Analecta Sacra Tarraconensia 71 (1998) 833-840.

 • “Notícies històriques de l’acció missional dels caputxins catalans a Mesopotàmia durant l’exclaustració (1841-1873)”, Analecta Sacra Tarraconensia 72 (1999) 279-297.

 • ”Franciscanisme cultural i modernisme teològic dels framenors caputxins de Catalunya”, Analecta Sacra Tarraconensia 73 (2000) 391-427.

 • “Caputxins catalans a la costa atlàntica nicaragüenca: el vicariat apostòlic de Bluefields (1913-1943)”, Analecta Sacra Tarraconensia 74 (2001) 497-520.

 • “La vida quotidiana de les clarisses caputxines a Catalunya i Mallorca: des de la fundació a les primeres constitucions generals (anys 1599-1927)”, Analecta Sacra Tarraconensia 75 (2002) 99-170.

 • “Gravats catalans i mallorquins de la Divina Pastora conservats a l’Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya”, Estudios Franciscanos 104 (2003)  249-266.

 • “Alguns aspectes de la primitiva legislació de les clarisses. Espiritualitat i vida quotidiana”, Analecta Sacra Tarraconensia 76 (2003) 183-211.

 • “Algunes notícies sobre els aspectes franciscans i el misticisme del sacerdot i poeta Jacint Verdaguer (1845-1902)”, Analecta Sacra Tarraconensia 76 (2003) 289-314.

 • “El cardenal Vives i Tutó (1854-1913). Aspectes biogràfics i projecció eclesial”, Analecta Sacra Tarraconensia 77 (2004) 233-272.

 • “La causa de beatificación de Sor Ángela Serafina Prat, fundadora hispana de las clarisas-capuchinas”, Memoria Ecclesiae 26 (2005) 521-534.

 • “Aportacions del terç orde dels caputxins al moviment cultural, catequètic i assistencial de la Catalunya contemporània”, Analecta Sacra Tarraconensia 78-79 (2005-2006) 323-401.

 • “El capuchino José de Calasanz de Llavaneres, cardenal Vives y Tutó (1854-1913). Su actuación durante los pontificados de León XIII y Pío X”, Archivum Historiae Pontificiae 44 (Pontifícia Universitat Gregoriana, Roma 2006) 173-205.

 • “Catalunya i la devoció al Sagrat Cor: els orígens i els principals propagadors (1736-1936)”, Analecta Sacra Tarraconensia 80 (2007) 121-140. 

 • “Joaquim M. de Llavaneres i les missions caputxines a les illes Filipines, Carolines i Guam (anys 1886-1915), Analecta Sacra Tarraconensia 80 (2007) 157-204.

 • “Un segle d’aportacions als franciscanisme de la revista Estudios Franciscanos (1907-2007)”, Estudios Franciscanos 109 (2008) 225-253.

 • “Aproximació als continguts bibliogràfics de les antigues biblioteques dels caputxins de Catalunya i Mallorca”, Analecta Sacra Tarraconensia 81 (2008) 81-167.

 • “El pensament escotista a Catalunya”, Acta historica et archaeologica Mediaevalia 29 (2008) 607-627.

 • Incidència del pensament escotista a Catalunya”, Estudios Franciscanos 110 (2009)  71-92.

 • “L’Església i la Setmana Tràgica. Incidència de la revolució de juliol de 1909 en la vida eclesial”, Analecta Sacra Tarraconensia 82 (2009) 141-226.

 • Els fets de la Setmana Tràgica i l’Església catalana”, Estudios Franciscanos 110 (2009) 193-267.

 • “El franciscanisme a Catalunya durant la crisi modernista”, Revista Catalana de Teologia 34 (2009) 523-541.

 • “El procés de beatificació del caputxí Josep Tous (+ 1871)”, Estudios Franciscanos  111 (2010) 183-194.

 • “El santuari barceloní de Pompeia en el context de la crisi modernista”, Estudios Franciscanos 111 (2010) 273-331.

 • “L’Església catalana durant l’ocupació napoleònica”, Revista Catalana de         Teologia 35 (2010) 181-196.

 • ”Els Pares de l’Església en les antigues biblioteques dels caputxins catalans”, Revista Catalana de Teologia 35 (2010) 667-680.

 • “Aportació dels framenors caputxins a la cartografia europea (segles XVII i XVIII), Analecta Sacra Tarraconensia 84 (2011) 5-14.  

 • “El rey Felipe II y los franciscanos observantes, contrarios a la implantación y expansión hispana de la reforma franciscano-capuchina”, Estudios Franciscanos 112 (2011) 207-230.

 • “Orígenes históricos y principales contenidos del Museo Etnográfico Misional de los capuchinos de Cataluña (1911-2011)”, Estudios Franciscanos 112 (2011) 993-1000.  

 • “El repte de la inculturació de la fe en les missions ad gentes dels caputxins catalans (segles XVII-XX)”, Revista Catalana de Teologia 36 (2011) 535-573.

 •  “Tradició i modernitat en els escolasticats dels caputxins de Catalunya i Mallorca”, Revista Catalana de Teologia  37 (2012) 247-260.

 • “Etapes i continguts de la formació espiritual i acadèmica dels framenors caputxins de Catalunya. Des de la fundació a l’exclaustració (anys 1578-1835), Revista Catalana de Teologia 37 (2012) 581-655.

 • “L’Església de Catalunya i les festes Constantinianes de 1913. La commemoració eclesial de l’edicte de Milà (313)”, Revista Catalana de Teologia 38 (2013)  231-246.  

 • “Retornar als orígens de Santa Clara. La primera generació de clarisses-caputxines”, Analecta Sacra Tarraconensia  86 (2013)  45-93.

 • “Els religiosos de Barcelona i l’exempció de la taxa d’entrada dels productes vitícoles, en el marc de la nova administració borbònica”, Analecta Sacra Tarraconensia,  86 (2013) 95-106.

 • “Mestres de l’escolàstica en les antigues biblioteques dels frares caputxins de Catalunya i Mallorca”, Revista Catalana de Teologia 38 (2013) 981-998.

 • «Les clarisses-caputxines: fundació i forma de vida», Estudios Franciscanos 114 (2013) pp. 163-200.

 • «La simplicitat en els àpats de la vida conventual», Quderns de Pastoral núm. 234 (2014) pp. 45-52. Rf. ASTar 89 (2016) p. 825.

 • «Josep de Calassanç de Llavaneres (1854-1913), cardenal Vives i Tutó, escriptor i publicista», Revista Catalana de Teologia  39 (2014) pp. 333-362.

 • «Franciscanisme i cultura popular. La cuina conventual, l’horticultura i les tradicions remeieres dels frares caputxins de Catalunya», Estudios Franciscanos  115 (2014) pp. 471-511. 

 • «Els caputxins de Catalunya i la teologització de la Guerra de Successió (1700-1714)», Revista Catalana de Teologia 39 (2014) pp. 805-843.

 • «L’aportació dels frares caputxins a la tradició gastronòmica, agrària i mèdica de Catalunya», Analecta Sacra Tarraconensia 87 (2014) pp. 221-269.

 • «Els reptes del cardenal Vidal i Barraquer en temps difícils»,  Estudios Franciscanos 116 (2015) pp. 63-90.

 • «La hisenda borbònica i la franquícia del vi dels ordes mendicants», Revista Catalana de Teologia 40 (2015) pp. 119-134.

 • «Els caputxins de Catalunya en el context de la Guerra de Successió (1705-1714)»,  Estudios Franciscanos 116 (2015) pp.  447-479.

 • «La represa dels estudis lul·lians», Revista Catalana de Teologia  40 (2015) pp. 639-656.

 • «Terciaris franciscans i dominics a la Barcelona del Barroc (segles XVII i XVIII)», Analecta Sacra Tarraconensia 89 (2016) pp. 317-365.

 • «Els framenors caputxins i les clarisses-caputxines a la ciutat de Girona»,  Annals de l’Institut d’Estudis Gironins lvii (2016)  pp. 155-186.

 • «Fonts doctrinals de la predicació caputxina a la Catalunya del Barroc», Revista Catalana de Teologia 41 (2016) pp. 563-607.

 • «L’aportació del canonge Salvador Bové (†1915) als estudis lul·lians», Estudios Franciscanos 117 (2016) pp. 631-646.

3. Participació en congressos

 • Quartes Jornades d’Estudis Catalano-Americans (Barcelona, octubre 1990), Marcel·lí de Castellví. Notícia d’alguns treballs inèdits.

 • Quinto Centenario de la Evangelización de América. Congreso-Homenaje al P. Esteban de Adoáin y demás misioneros capuchinos en Hispano-América. (Conferencia Ibérica de Capuchinos. Puerto de Santa María, 22 abril 1992), Labor misionera de la Provincia de Catalunya.

 • III Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Órdenes Religiosas y evangelización de América y Filipìnas en los archivos eclesiásticos (Còrdova, setembre 1992), Principales fuentes documentales para el estudio de la misión capuchina de Trinidad y Guayana.

 • Cinquenes Jornades d’Estudis Catalano-Americans (Barcelona, 27 maig 1993),  Els caputxins a Guatemala (1852-1872).

 • Primer Congrés d’història de l’Església catalana des dels orígens fins ara (Solsona, 23 setembre 1993), Els caputxins de Catalunya i la renovació filosòfica del segle XVIII. Notícia de dos manuscrits inèdits del Curs de Filosofia de Francisco de Villalpando.

 • Tercer Congrés d’Història Moderna de Catalunya. Les institucions catalanes, segles XV-XVII (Universitat de Barcelona, 17 desembre 1993), La vida quotidiana de les institucions conventuals i monàstiques a través dels llibres de comptes.

 • Segundo Congreso Internacional sobre la Sagrada Familia. La Sagrada Familia en el siglo XVII (Begues, 10 setembre 1994), La Sagrada Família en l’espiritualitat franciscana: el Pessebre.

 • X Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Parroquia y Arciprestazgo en los Archivos de la Iglesia (Salamanca, 16 setembre 1994), Misiones parroquiales y predicación capuchina.

 • XI Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Beneficencia y Hospitalidad en los Archivos de la Iglesia (València, setembre 1995), Algunos aspectos caritativos-asistenciales de las Órdenes Terceras.

 • XII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Instituciones de Enseñanza y Archivos de la Iglesia (Lleó, setembre 1996), Organización y reforma de los estudios entre los capuchinos de Cataluña durante el siglo XVIII. Fuentes para su estudio.

 • Reunión Científica Internacional. Valoración del estudio de las fuentes históricas, jurídicas y literarias hispanas ante el siglo XXI (Aula Magna de la Universitat de Barcelona, 14 juny 1996), Fonts per a l’estudi del franciscanisme a Catalunya al llindar del segle XXI.

 • Cuarto Congreso Internacional sobre la Sagrada Familia. La Sagrada Familia en el siglo XIX (Begues, 13 setembre 1998), La Sagrada Familia en la vida y el pensamiento del cardenal José Vives y Tutó (1854-1913).

 • XIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Arte y Archivos de la Iglesia (Barcelona, 17 setembre 1998), El Museo Etnográfico-Misional de los Capuchinos de Cataluña.

 • Congreso Internacional Felipe II y el Mediterráneo (Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 24 novembre 1998), Oposición del rey Felipe II a la implantación y expansión hispana de los franciscanos capuchinos.

 • Quart Congrés d’Història Moderna de Catalunya. Catalunya i Europa a l’Edat Moderna (Universitat de Barcelona, 15 desembre 1998), Denominacions d’origen de Catalunya i d’Europa en els llibres de comptabilitat de les institucions conventuals i monástiques del Principat (segles XVI-XIX).

 • XV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Peregrinación y Santuarios en los Archivos de la Iglesia (Santiago de Compostela, setembre 1999), San Francisco de Asís y la Ruta Jacobea. Fuentes para su estudio.

 • XLIII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos (Martorell, novembre 2000), Els religiosos de Barcelona i la franquícia del vi en el marc de l’administració borbònica.

 • VI Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya. Sociabilitat i àmbit local. (L’Avenç. Barcelona, 30 novembre 2001), L’acció social dels caputxins de Catalunya: de la restauració provincial a l’esclat de la guerra civil, 1900-1936.

 • Acte Acadèmic conclusiu de la 45ena. convocatòria del “Premi Iluro” de monografia històrica (Caixa Laietana. Mataró, 30 octubre 2003), El Cardenal Vives i Tutó, caputxí, servidor de l’Església de Roma i de Catalunya.

 • Congrés Catalunya-Amèrica. Fonts i documents de recerca (Institut Català de Cooperació Iberoamericana. Barcelona, 25 febrer 2004), Els caputxins catalans a la Guaiana durant el segle XVIII. Algunes fonts documentals per a l’estudi de l’evangelització i el xoc cultural.

 • I Congreso Internacional sobre el Franciscanismo en la Península Ibérica (Museu d’Història de Catalunya. Barcelona, 1 abril 2005), L’obra franciscanista de Pere Màrtir Bordoy-Torrents.

 • XXIII Congrés Internacional sobre la Cartoixa (La Conreria. Tiana, maig 2005), Particularitats de la litúrgia i devocions cartoixanes.

 • Cor Iesu Fons Vitae. International Congress (Balmesiana. Barcelona, 2 juny 2007), San Pío de Pietrelcina y la devoción al Corazón de Jesús.

 • II Centenario del nacimiento del P. Esteban de Adoáin 1808-2008 (Sanlúcar de Barrameda, 4 gener 2008), Esteban de Adoáin misionero y restaurador.

 • Jornades sobre la Setmana Tràgica (1909) (Balmesiana, 5 de maig de 2009), L’Església a Catalunya en temps de la Setmana Tràgica.

 • Bernardo Christen de Andermatt. Convegno a cent’anni della morte (1909-2009) (Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 11-13 marzo 2010), Bernardo de Andermatt y los capuchinos de España y del sur de Francia .

 • Jornada de debat històric. Conclusions de la Sessió Acadèmica dedicada a Jaume Balmes (Balmesiana, 3 de maig 2011)

 • Jornades Europees de Patrimoni (Museu Municipal Vicenç Ros de Martorell, 28 setembre 2012, La tradició remeiera dels caputxins.

 • V Congrés d’Història de Girona. Monestirs i convents a Girona (Institut d’Estudis Gironins, 13 novembre 2015), ponència: Els framenors caputxins i les clarisses-caputxines a la ciutat de Girona