Sant Andreu surt 07:57 i es pon 17:23 surt 03:16 i es pon 14:43

Els professors

Dr. Jordi-Agustí Piqué, O.S.B.

Dr. Jordi-Agustí Piqué, O.S.B.

1. Breu Currículum

Monjo de l’Abadia de Montserrat, prevere. Obtingué el Premi d’Honor de Fi de Grau Superior d’Orgue. És professor superior d’aquest instrument i de solfeig.

L’any 1997 fou nomenat Mestre de Capella i Director de l’Escolania de Montserrat càrrec que exercí fins l’any 2001. Creà i dirigí la Capella de Música i la Capella de Música Instrumental de Montserrat. Durant la seva direcció l’Escolania efectuà múltiples concerts per Catalunya i Espanya  com també gires per Alemanya, França i Japó. D’aquest període són també dos enregistraments en CD. Del 2006 fins al setembre de 2011 exercí el càrrec de Secretari del P. Abat. Com a concertista d’orgue ha actuat a Catalunya, Espanya, França, Suïssa, Itàlia, Àustria, Alemanya, Hongria, Polònia i Korea.

És Doctor en Teologia Dogmàtica per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma amb la Tesis: J. Piqué, Teología y música: una contribución dialéctico-trascendental sobre la sacramentalidad de la percepción estética del Misterio. Agustín, Balthasar, Sequeri; Victoria, Schönberg, Messiaen, Tesi Gregoriana, Serie Teología 132, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2006. (Id., Teologia i Música: Propostes per a un diàleg, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Scripta et Documenta 73, Montserrat 2006). 

Actualment compagina la composició amb nombroses conferències i concerts com a solista d’orgue. És professor Extraordinari i Degà-President del Pontificio Istituto Liturgico (PIL) de Roma (2012-2016; reelegit al 2016) i professor invitat de la Facultat de Teologia de Catalunya i del Centre Teològic Salesià Martí Codolar de Barcelona. El 31 de octubre de 2014 va ser nombrat pel Papa Francesc consultor de la Congregació de las Causes de los Sants.

2. Publicacions 

2.1. Llibres

 • J. Piqué, Teología y Música: Una contribución dialéctico-trascendental sobre la sacramentalidad de la percepción estética del Misterio (Agustín, Balthasar, Sequeri; Victoria, Schönberg, Messiaen), Editrice Pontificia Università Gregoriana, Tesi Gregoriana, Serie Teologia 132, Roma 2006.

 • J. Piqué, Teologia i Música: Propostes per a un diàleg, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Scripta et Documenta 73, Montserrat 2006.

 • J. Piqué «Quartets Romans» Op. 23, per a quartet de corda,  Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida 2004.

2.2. Articles

 • J. Piqué, «El Canto della Liturgi delle Ore: fede cantata, fede celebrata», in Carmina laudis Risposta nel tempo all’eterno. La Liturgia delle Ore tra storia, teologia e celebrazione, Atti del X Congresso Internazionale di Liturgia Roma, Pontificio Istituto Liturgico, 6–8 maggio 2015, a cura di E. López–Tello García-S. Parenti-M.Tymister, Ecclesia Orans Ricerche 1, Aracne editrice, Roma 2016, pp. 285-302.

 • J. Piqué, «Palabra, espacio y música: parámetros teológicos de la música litúrgica» in Scripta Theologica 3 (2015) 693-708.

 • J. Piqué, «The Fleeting Moment: The Sacramental Universe of Music, from the Aesthetic Form to the Emphatic Event. Theology and Music: Languages of Transcendence», in Res 7 (3/2015) 169-183.

 • J. Piqué, «“Labor non est, sed sapor”: La belleza de la ministerialidad musical litúrgica», Liturgia y Espiritualidad, 12 (2015) 731-738.

 • J. Piqué,  «Música litúrgica: fundamentos para una aproximación teológica (entre canto gregoriano, secuencias y troparios)» in Música y Liturgia (Culmen et fons 17), Actas de las XXXIX Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia (Montserrat, 26-28 agosto 2014), Barcelona 2015, 19-33.

 • J. Piqué,  «Música litúrgica: ¿paradigma de cambio o cambio de paradigma? (cien años después del Congreso Litúrgico de Montserrat 1915)», in Phase 327 (2015) 211-226.

 • J. Piqué,  «Venite et audite: música y fenomenología de la escucha en la liturgia», in Phase 326 (2015) 91-104.

 • J. Piqué,  «El aire se serena: Cantos litúrgicos curativos-paliativos-funerarios», in Phase 325 (2015) 56-60.

 • J. Piqué, «Vidimus et audivimus: Déu que es revela. Experiència i/o Intel.ligència de La Fe», in  Revista Catalana de Teologia 39/1 (2014) 49-60.

 • J. Piqué, «Mors et Vita duello: la música en la misa de réquiem», Phase 318 (2013) 668-673.

 • J. Piqué, «Música Sacra/Música Litúrgica: Lenguaje musical y liturgia a cincuenta años de Sacrosanctum Concilium»,  Phase 317 (2013) 501-515.

 • J. Piqué, Teologia e musica. Dialoghi di trascendenza, (Comunicazione/studi), San Paolo, Milano 2013. (245 pp). 

 • J. Piqué, «Diàlegs reeixits: el II Festival Internacional Orgue de Montserrrat 2012»,  Serra d’Or 637 (2013) 8-11.

 • J. Piqué, «Hildegarda de Bingen: armonía monástica, visión, predicación y santidad», Liturgia y espiritualidad,  9 (2012) 559-569.

 • J. Piqué, «Hildegarda de Bingen: armonía monástica, visión, predicación y santidad», Liturgia y espiritualidad,  9 (2012) 559-569.

 • J. Piqué, «Mysterium fidei: mistero della fede, mistero di carità» Prefazione Mistero della Fede. Canti per l’Eucaristia, Poesia Anna Maria Galliano, Musica Fabio Massimillo, Paoline, Roma 2012.

 • J. Piqué, «Música Litúrgica: empatía y performatividad», Phase 307 (2012) 74-78.

 • J. Piqué, «Ressons, enharmonies i concomitàncies: el Ier Festival Internacional Orgue de Montserrat 2011», Serra d’Or 624 (2011) 9-12.

 • J. Piqué , «L’orecchio pensante. Ascoltare il nome trinitario de Dio. Dal Gregoriano a W.A, Mozart e Ch. Gounod», in La liturgia alla prova del sacro, ed. P. Tomatis, Atti della XXXIX Settimana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia, Convegno Nazionali di Professori di Liturgia Italia, Brescia 1 settembre 2011, (Studia Liturgica / Nova serie / 57), CLV-Edizione Liturgiche Roma 2013, 245-278.

 • J. Piqué, El “oído pensante”: escuchar el nombre trinitario de Dios. Del Canto gregoriano a W. A. Mozart, pasando por Ch. Gounod. El Credo: Una propuesta de Teología trinitaria in musica, Campelles 2011.

 • J. Piqué ed., La llum del so. El nou orgue de Montserrat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 2011. 

 • J. Piqué, Melodies per a Orgue i violí, Sr. Veronica Yong, violino - P. Jordi-A. Piqué, organo; CD, DAM-5019, Abadia de Montserrat 2010.

 • J. Piqué, Adventus Natalis, Sr. Veronica Yong, violin - P. Jordi-A. Piqué, organ; CD, DM 1286-02; DAM-5018, Abadia Montserrat 2010.

 • J. Piqué, Prefazione, in  Mons. G. Liberto, Bonum est Confiteri Domino, Liturgia Poliphonia 10,  Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010.

 • J. Piqué, “La filosifia d’un so: gènesi i metamorfosi del nou orgue de Montserrat (1992-2011)”,  Serra d’Or 4 (2010) 79-84.

 • J. Piqué, “Experiencia, empatía y conversión: una teología de la música como epifanía del Misterio”, Universidad de Navarra, Facoltà di Teologia, Pamplona (Spagna), XXXI Simposio Internacional de Teología, Conversión Cristiana y Evangelización, conferenza 14 de abril de 2010, Eunsa, Pamplona 2011, 119-126.

 • J. Piqué, «La música en los monasterios: alabanza a Dios y acogida/diálogo con los hombres y mujeres. La experiencia  estética del Misterio», en Church, Society and Monasticism, ed. E. López-Tello – B. Selen Zorzi, Studia Anselmiana 146, Roma 2009, 283-315.

 • J. Piqué, «L’attimo fuggente/sfuggente: L’universo sacramentale della musica. Dalla forma estetica all’evento empatico» in Il Corpo del Logos. Pensiero estetico e teologia cristiana, ed. P. Sequeri, Glossa, Milano 2009, pp.179-195.

 • J. Piqué, «Sant’Agostino: Cantus, Discantus, et organum. La dimensione sacramentale della musica in Agostino», in Reportata, link: http://mondodomani.org/reportata/piqué01.htm. 15 luglio 2008.

 • J. Piqué, «Livre du Saint Sacrement. Eucharistie als Manifestation von Erfahrung und Transzendenz», en Musik des Unsichtbaren. Der Komponist Olivier Messiaen (1908-1992) am Schnittpunkt von Theologie und Musik, Ed. Michaela Christine Hastetter, EOS Verlag,  St. Ottilien 2008, 104-125.

 • J. Piqué, «Música y Trascendencia: Una lectura teológica de la música como lenguaje de trascendencia y lugar de percepción del Misterio», VI Encuentro Diálogo Fe-Cultura,  Universitat Jaume I, Castellón de la Plana 2004.

 • J. Piqué, «Musica e Liturgia una lettura teologica al «Chirografo» di Giovanni Paolo II sulla musica sacra 2003»,  en Testimoni 5 (2004) 17-19.

 • J. Piqué, «Música, Liturgía y Teología ». Cinc articles a Liturgia y Espiritualidad, 4-5-7/8-10 (2004); 1 (2005).

 • J. Piqué, «Déu des de la música. La música com a meta-llenguatge de trascendència», en Qüestions de Vida Cristiana 229 (2008) 116-123.

 • J. Piqué, «Teología y música: el canto litúrgico como elemento de percepción del Misterio», en Canto y música en la liturgia, ed. Juan M Canals, Edice, Madrid 2008, 51-94.

 • J. Piqué, «Psallite sapienter! Das Kloster als Ort musikalischen Einklangs», en Erbe und Auftrag, 82 (2006) 374-382.

3. Articles i Recensions 

 • «The Fleeting Moment: The Sacramental Universe of Music, from the Aesthetic Form to the Emphatic Event. Theology and Music: Languages of Transcendence», in  Res 7 (3/2015) 169-183.

 • «Palabra, espacio y música: parámetros teológicos de la música litúrgica» in Scripta Theologica 3 (2015) 693-708.

 • «“Labor non est, sed sapor”: La belleza de la ministerialidad musical litúrgica», in Liturgia y Espiritualidad 12 (2015) 731-738.

4. Cursos

 • Curs Teologia Musica e Liturgia, Pontificio Instituto Liturgico (PIL) (Roma), Pontificio Ateneo Sant’Anselmo,  any acadèmic 2015-2016, primer semestre.

 • Seminari Polifonia e Movimento Ceciliano, Pontificio Instituto Liturgico (PIL) (Roma), Pontificio Ateneo Sant’Anselmo,  any acadèmic 2015-2016, primer semestre.

 • Curs Teologia, Música y Liturgia, Facultat de Teologia de Catalunya, Institut Superior de Litugia, Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona, segon semestre.

 • Curs Teologia Fonamenta I, Centre Teològic Abadia de Montserrat, any acadèmic 2015-2016, segon semestre..

 • Corso Seminari de Sintesis, Istituto Teologico Martí Codolar (Salesianum) Barcelona (Spain), any acadèmic 2015-2016, segon semestre.

5. Conferències i Activitats

 • Concert orgue, Catedral de  Mallorca, 21 novembre 2015.

 • Concert orgue, Catedral de Colima (Mexico) 31 gennaio 2016.

 • Concert orgue, Catedral de Aguascalientes (Mexico) 04 febbraio 2016.

 • Concert orgue, Catedral de Guadalajara (Mexico) 07 febbraio 2016.

 • Concert orgue, Abbazia di S. Maria di Farfa (Italia) 28 giugno 2016. 

6. Congressos  

 • Relator, XXXIV Simposio Arte y Teología, Facultad de Teología, Universidad de Navarra, Pamplona (Spain), 14-15-16 octubre 2015.

 • Relator, XXXVIII Congreso Nacional de Música Litúrgica, Diócesis de Aguascalientes (México), 1-5 Febrer de 2016.

 • Presideix la sessió «Autorità Ecclesiastica e diritti dei fedeli nella liturgia» nel XX Convegno di studi «Diritto e noma nella liturgia», Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, Roma (Italia), 18-19 abril 2016. 

 • Coordinador del Congrés «Lectiones Vagagginianae 2016» Segni di perdono, cammini di conversione, prassi di penitenza. Una Riforma che interpella tutti, Convegno internazionale cattolico-luterano», Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Roma (Italia), 1-5-6 maig 2016.

7. Nomenaments

 • Jurat pel concurs de provisió d’organista titular de la Catedral de Mallorca, 7-8-9 juny  2016.