St. Juli Mr. surt 06:22 i es pon 21:15 surt 21:43 i es pon 05:54

Els professors

* Dr. Enric Cortès Minguella, O.F.M. Cap.

* Dr. Enric Cortès Minguella, O.F.M. Cap.

1. Breu Currículum

Enric Cortès MInguella, caputxí. Professor emèrit que ensenya a Llicència a la Facultat de Teologia de Catalunya, al CAB i a l'ISCREB (cursos d'hebreu a Llicència, de NT i de judaisme postbíblic, a l'ISCREB). Llicenciatura en Teologia a l'universitat de Fribourg  (Suïssa) (1963-1965). Llicenciatura en Sgda. Escriptura al Pontifici Institut Bíblic (=P.I.B.), Roma,1965-1967. Doctorat en Sgda. Escriptura al P.I.B. de Roma, el 1967-1968). Tesi publicada: Los discursos de adiós de Gn 49 a Jn 13-17. Pistas para la historia de un género literario en la antigua literatura judía, Barcelona, ed. Herder 1976, Col.lectània S. Pacià, 23 (pp. 549), també  publicat a l'Instituto S. Jerónimo, València. Professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Actualment dirigeix la Col·lecció de Literatura Intertestamentària de la que han sortit 7 vols. Dirigeix actualment també  els treballs d'investigació del Departament de Bíblia que es publiquen en Scripta Bíblica. Organitzador/responsable  a Barcelona dels cursos Universitaris Europeus  "Erasmus" (Groningen, Marburg, Barcelona, 1996-2000). És un dels membres fundadors de l’ADEJUC (Associació d'Estudiosos del Judaisme Català). Membre actualment de la Societat Catalana d'Estudis Hebraics.

2. Publicacions 

 • D'entre altres cal especificar les següents publicacions: 

2.1. Libres

 • E.Cortès-T. Martínez, Sifre Deuteronomio. Comentario Tannaítico al libro del Deuteronomio. Traducción del hebreo, con introducción y notas.  Col·lectània Sant Pacià, 40. v. I, pisqaot 1-160, 350 pp.. Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya-Herder 1989.

 • E. Cortès-T. Martínez, Sifre Deuteronomio. Comentario tannaítico al libro del Deuteronomio. V. II: Pisqa 167-357. Traducción del hebreo con Introducción y notas. Facultat de Teologia de Catalunya. Ed. Herder. Col·lectània Sant Pacià 60, Barcelona, 1997.(pp. 417 + XXI).

 • E. Cortès, Els Testaments dels Dotze Patriarques, introducció, traducció i notes. Facultat de Teologia d e Catalunya-ABCat-Fundació Biíblica Catalana (Institut Cambó) 1914, 316 pp.

2.2. Articles

Alguns dels articles científics publicats:

 • A propòsit de dos manuscrits fragmentaris hebreus apareguts de nou, en EstFr 87 (1986) 1025-1030.

 • Fragments de manuscrits hebreus i arameus descoberts de nou a l'Arxiu Diocessà de Girona, en RCatT 7(1982) 1-56 i ibíd. 9/1(1984) 83-10; 10/1 (1985) 31-52.

 • L'elecció d'Israel a Sifre Dt 32,9 (312), en La Paraula al servei dels homes, ABCat. Barcelona, ed. Claret, 1989, p. 65-73.                                          

 • Aspectes del sentit literal de la Torà en Sifre Dt, en Suplement del Butlletí de l'Associació Bíblica de Catalunya (1989) 27-35.

 • L'amor a l'estudi en la literatura rabínica antiga, en l'obra dedicada a I. Gomà, In medio Ecclesiae,  a Revista Catalana de Teologia 14(1989)75-85.

 • Els fonaments culturals del judaisme medieval (Bíblia, Talmud, Midraix), en EstFr 94(1993)459-466.

 • Els  fonaments del judaisme postbíblic, en Qüestions de Vida Cristiana, n, 193, Abadia de Montserrat, 1999, p. 56-67

3. Activitats realitzades durant el curs 2015-2016

3.1. Activitats acadèmiques

 • Direcció de la col·lecció Literatura Intertestamentària, i direcció del programa       d’investigació del departament de Bíblia (cursos 2014-2016): «Església i       comunitats»

 • Delegat de la FTC a l'IREL (Lleida).

 • Participació en les Jornades sobre “St. Pau” de les tres Associacions Bíbliques de la península hispànica a Tarragona del 1-3 de set. del 2015.

 • Participació en les Jornades de Biblistes de Catalunya del 28-30 amb una ponencia sobre literatura apócrifa en les comunitats a l’entorn del NT

 • Direcció i defensa de la tesina a l’ISCREB de Carmen Orero, El origen del mal en 1Henoc (13.01.16).

 • Presidència del tribunal del doctorand Luiz da Cunha, Evandrio a la UB el dia 11 del 12 del 2015: Un estudio comparativo de los términos ʾEḥad y Yaḥid en la Biblia Hebrea.

 • Participació en “la quarta hora dels dc. a la Facultat” sobre la DV (11.11.15).

 • Participació els dies 27-28 juny a la UAB en el workshop del ERC Research Project ‘The Latin Talmud and its Influence on Christian-Jewish Polemic’; com a chair el matí del 28)

 • Posta a punt dels mss. de l’ADG (IV) per a la seva exposició.

 • Organització de la catequesi d’adults de Sarrià (2017): «Del conflicte a la Comunió. 500 anys de La Reforma».

3.2. Docència Acadèmica

3.2.1. A la FTC:

 • A llicència cursos d'hebreu (I-III; II-IV). Als cursos del CAB: Els problemes socials, morals i cristològics d'una comunitat cristiana del s, II dC. (Els Testaments dels Dotze Patriarques).  

3.2.2. A l'ISCREB:

 • Assignatura d' Introducció al NT.

 • Assignatura de Judaisme Postbíblic (llicència)