St. Juli Mr. surt 06:22 i es pon 21:15 surt 21:43 i es pon 05:54

Els professors

Dr. Gaspar Mora Bartrès

Dr. Gaspar Mora Bartrès

1. Breu currículum

Nascut a St. Andreu de Llavaneres (Barcelona) el 14 novembre 1939. Ordenat prevere de l’Arxidiòcesi de Barcelona, el 22 setembre 1962. Actualment, prevere de la Diòcesi de St. Feliu de Llobregat. Doctor en Teologia, especialitat Moral, per l’Acadèmia Alfonsiana de Roma amb la tesi doctoral “La carta a los Hebreos como escrito pastoral”. Professor Ordinari de Teologia Moral de la Facultat de Teologia de Catalunya, membre del Departament de Moral. Tractats: Teologia Moral Fonamental: Virtuts Cristianes, Moral de l’amor i la sexualitat. Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya (1988-1994). Vice-degà de la Facultat (2003- 2011).

Professor de diversos centres d’ensenyament teològic de Catalunya: ISCREB (Barcelona), ISCR (Girona), IREL (Lleida), ISCRVic (Vic), ISCR St Fructuós (Tarragona), CEVRE (Barcelona); també CETEM (Palma Mallorca). Capellà de les Monges Dominiques Monestir Montsió  (Esplugues de Llobregat), des de 1993. Responsable de l’Església de Sta. Maria del Pla del Vent - Torreblanca (St. Joan Despí), des de setembre 2002.

Arxiprest de St. Feliu de Llobregat. Antic Consiliari Diocesà de Barcelona dels Centres de Preparació per al Matrimoni (CPM; 1977 -  1992); antic Consiliari de la Federació Internacional CPM (1992 – 1998); Consiliari de la Federació Espanyola CPM  (2001 – 2005; 2009 - ...); Consiliari del equips CPM núms. 7 i 47. Consiliari Català de PROSAC  (Professionals Sanitaris Cristians), des de 2006

2. Publicacions 

2.2. Llibres

 • La carta a los Hebreos com escrito pastoral, Barcelona, Facultat Teologia Barcelona – Ed. Herder, 1974, XXVI – 250 pp.

 • La dimensión moral de los Sinópticos, en Praxis Cristiana, vol. I -  Fundamentación, Madrid, Ed. Paulinas, 1980, pp. 105 – 208, (en col.laboració).

 • Reflexions sobre l’estatut de la moral cristiana, Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 1983, 122 pp. 

 • Fent camí amb les parelles, 2 vols. Barcelona, Ed. Claret, (en col.laboració amb I. Salvat), 3a. ed. 2007, 303 – 72 pp.;  ed. Castellana: Hacer camino con las parejas, 2 vols., Barcelona, Ed. Claret, 1989, 351 – 80 pp.; trad. Italiana: In cammino con le coppie, 2 vols. Torino. Ed. Elle Di Ci, 1995,  309 – 102 pp.

 • Punts fonamentals de la pastoral prematrimonial, Barcelona, CPM, 1992; publicat també a Dd’E. XXVII, 1992, 697-706

 • Etica sexual, a M. Vidal (ed.), Conceptos fundamentales de ética teológica, Madrid, Trotta, 1992,  pp. 533-562.

 • La marginació, dolor, mirall i repte, Barcelona, Ed. Cruïlla, 1997 (premi Joan Maragall 1996), 154 pp.

 • Què és ser cristià; Qué es ser cristiano,  Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2004, 85 pp. 

 • La vida cristiana. Teologia Moral Fonamental,  Barcelona, (Col.lectània St. Pacià, 81), Facultat Teologia Catalunya, 2004, 421 pp.; trad. cast. La vida cristiana. Teología Moral Fundamental,  Santander,  Sal Terrae, 2007, 486 pp.

 • Cal una refundació de l’Església? 5 – Evangeli i fraternitat humana, en col. amb José I. González Faus, Barcelona, Ed. Claret, 2005, pp. 31

 • Passió d’Esplugues, Barcelona, Ed. Claret, 2006, 67 pp.

 • Els laics en la societat moderna i postmoderna. Temes Curs 2008 – 2009, Barcelona, Vida Creixent, 2008, pp. 65; ed. Castellana: Los laicos en la sociedad moderna y postmoderna, Temas curso 2008 – 2009, Barcelona, Vida Creixent, 2008, 65 pp.

 • Relació entre ètica i moral evangèlica, en Ramon M. Nogués (ed.) Sobre la Vida i la Mort, Fragmenta Editorial, Barcelona 2008, 73-88 

 • Reflexió i aplicació moral de les encícliques Populorum Progressio de Pau VI i Sol·licitudo Rei Socialis, de Joan Pau II, en Vers el desenvolupament solidari de la humanitat. Quaranta anys de Populorum Progressio, Facultat Teologia Catalunya, Col. Qüestions Teològiques -3, Barcelona 2008, 101 – 116

 • Los cambios socioculturales y morales en relación con la familia, hoy. Claves teológicas y morales, en Los nuevos escenarios de los procesos de socialización y la familia, Cuadernos Instituto Social León XIII, nº 7, 2008, Madrid, pp. 61-69

 • Quelques idées pour la route, en Habiter notre temps en chrétiens, sota la direcció de A. Borras – L. Bresson, Lumen Vitae, Bruxelles, 2009, 75-98 

 • 7  Orientacions per a la celebració, des del diumenge 29 durant l’any fins a la festa de Crist Rei, Missa Dominical, CPL Barcelona, octubre 2009

 • 11  Orientacions per a la celebració, Centre de Pastoral Litúrgica, Advent 2010, Cicle A

 • Moral i Plaer, en P. Ll. Font (Coord.), Repensar 8 conceptes clau de la moral, Cruïlla – Fundació Joan Maragall, Barcelona 2010, pp. 11-31  i  121 – 138. Trad. Castellana:  Moral i Placer, a P. Lluís Font (Coord.),  Repensar ocho conceptos clave de la moral, PPC, Madrid 2013, 9 – 33 i 141 – 162.

 • + L’eutanàsia, filmació a càrrec del Sr. Verdaguer, per a un film amb diverses intervencions. Seu del Seminari Conciliar de Barcelona, 22. 11. 2009

 • + L’Evangeli segons St. Marc, Temes Curs 2011 – 2012, Vida Creixent, Barcelona 2011, 79 pp.; trad. Castellana: El Evangelio según S. Marcos, Temas Curso 2011 – 2012, Vida Creixent, Barcelona 2011, 79 pp.

 • + 10  Orientacions per a ja celebració, 29 juliol – 23 setembre 2012,  10 orientacions cicle B  - CPL, Barcelona

 • Les altres cartes del Nou Testament, a  A. Puig (Coord.), Claus de Lectura de la Bíblia (III). Nou Testament, FJM – Cruïlla, Barcelona 2013, pp. 175 - 212  

 • + El teatre i els pecats capitals. Pròleg, 2013.

 • + Església i món. Els ensenyaments del Vaticà II per a l’Església d’avui, a  Fe i valors humans. Miscel.lània en honor del Dr. Josep Gil,  Publ. Barcelona, Abadia Montserrat, 2014, pp. 105 – 125.

 • + Informatio sobre las virtudes de Ramon Llull, a Positio para la canonización del Beato Ramon Llull, Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona 2014, pp. 187 - 273

 • + Presentació i Signes dels temps i nova evangelització, a Gaspar Mora (Coord.), Els signes dels temps, petjada i desafiament de l’Esperit Sant, Facultat Teologia Catalunya, Barcelona 2015, pp. 9-14 i 153 – 165

 • + 10 Orientacions per a la celebració, 27 setembre – 22 novembre 2015,  10 orientacions, Cicle B, CPL, Barcelona.

 • + Traducció de Ramon LlullArs Brevis i Ars Generalis ültima. De Nona Parte, en fase de publicació.

 • + L’amor misericordiós de Déu i la misericòrdia en l’Església, Temes de Formació Permanent de Preveres i Diaques, Arquebisbat Barcelona, curs 2015-2016, 36 pp.

 • + Les diverses experiències de revelació i l’ètica, en Xavier Morlans (Ed.), A la recerca de la llum. Revelació i revelacions (Col.lectània St.Pacià, 111), Barcelona, Ateneu Universitari St.Pacià – Facultat de Teologia de Catalunya, 2015, pp. 223-237.  Trad. cast. Las diversas experiencias de revelación y la ética, en X. Morlans (Ed.), Revelación y Religiones, Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya – Herder Editorial S.L., 2016, pp.  297-316.

2.2. Articles 

 • Reflexions sobre l'avortament, Quaderns d'Orientació Familiar, 50, 1973, pp. 73-89. 

 • Ley, sacrificio y voluntad de Dios en la Carta a los Hebreos, Revista Catalana de Teologia, I/1, 1976, pp. 1-50.

 • L'Especificitat de la moral cristiana. Algunes notes crítiques sobre l'actual plantejament de la qüestió a "Trascendència i testimoniatge", Facultat de Teologia de Barcelona (Sec. St. Pacià, Barcelona), 1977, pp. 188-218. 

 • El missatge de Jesús en un context de llei, Qüestions de Vida Cristiana, 87, 1977, pp. 9-27.

 • El proyecto moral del Evangelio, Iglesia Viva, 73, 1978, pp. 67-81.

 • 26 articles de comentaris a "La Carta als Hebreus" en el llibre "La Bíblia dia a dia", Associació Bíblica de Catalunya, Barcelona, 1980. (Traducció castellana, "La Biblia día a día", Cristiandad, Madrid 1981).

 • El tema de la família a l'Assemblea Diocesana de Barcelona, Quaderns d'Orientació Familiar, I, núm. 82, 1981, pp. 7-27; II, núm. 83, 1981, pp. 9-26.

 • Reflexió moral sobre l'avortament, Foc Nou, núm 108, abril 1983, pp. 7-14.

 • La pastoral prematrimonial. Qüestions bàsiques, Quaderns de Pastoral, 81, 1983, pp. 7-25. 

 • La llei sobre l'avortament. Algunes consideracions jurídico-ètiques, en col.laboració amb altres membres del Departament de Moral, Quaderns d'Orientació Familiar, 91, setembre 1983, pp. 7-27; i a Documents de l'Església, 19, 1984, pp. 341-360.

 • Noves reflexions sobre la sexualitat humana, a Quaderns d'Orientació Familiar, 104, desembre 1986, pp. 9-31.

 • Reflexió moral sobre les parelles no casades, a Qüestions de vida Cristiana, 135-136, març 1987, pp. 40-54.

 • 3 articles sobre "La eutanàsia", Catalunya Cristiana, I - núm 501, 30 abril 1989; II- núm. 502, 7 maig 1989; III - núm 503, 14 maig 1989.

 • El Regne de Déu, concepte clau de les benaurances, Revista Catalana de Teologia XIV, 1989, pp. 279-290.

 • Els valors evangèlics del nostre món plural, a Miscel.lània en honor del Cardenal Narcís Jubany i Arnau, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1992, pp. 471-480.

 • La communione degli sposi nella fragilità della relazione di coppia, Famiglia Domani, any 2001, vol. 3, 33-47

 • Reflexió cristiana a propòsit dels marginats, Qüestions de vida cristiana, núm. 203, 2001, 52-62

 • Violència: Evangeli i teologia, Qüestions de Vida Cristiana, núm. 213, 2004, 106-116 

 • L’esperança: perspectiva teològico-moral, en AAVV. Què esperem els cristians, Barcelona, Mediterrània 2005, 79-99 

 • Sobre l’homosexualitat. Reflexions morals amb accent pastoral, ReCatT XXX/2, 2005, 425-442 ; trad. cast. Sobre la homosexualidad. Reflexiones morales con acento pastoral, Iglesia Viva, nº. 228, 2006/4, 123-132 

 • Formes alternatives de parella, Quaderns de Pastoral, 201, abril-juny 2006, 77-84 

 • Les virtuts teologals en el nostre món, Qüestions de vida cristiana, núm. 227, 2007, 7-19

 • Relació entre ètica i moral evangèlica, en Ramon M. Nogués ed. Sobre la Vida i la Mort, Fragmenta Editorial, Barcelona 2008, 73-88

 • Reflexió i aplicació moral de les encícliques Populorum Progressio de Pau VI i Sol·licitudo Rei Socialis, de Joan Pau II, en Vers el desenvolupament solidari de la humanitat. Quaranta anys de Populorum Progressio, Facultat Teologia Catalunya, Col. Qüestions Teològiques -3, Barcelona 2008, 101 – 116

 • Los cambios socioculturales y morales en relación con la familia hoy. Claves teológicas y morales, en Los nuevos escenarios de los procesos de socialización y la familia, Cuadernos Instituto Social León XIII, núm 7, 2008, Madrid, pp. 61 – 69

 • On es juga l’èxit o el fracàs del missatge cristià, Qüestions de Vida Cristiana, núm. 234, 21-31

 • Relativizar las seguridades es signo de madurez, en El Ciervo núm. 685, abril 2008, p. 20

 • Pensar que el futuro será mejor es un engaño de la modernidad, La Mañana, Lleida, 17 maig 2008

 • Els plaers de la vida, Entrevista a Dialogal núm. 26, estiu 2008, Barcelona, p. 12

 • Violència: Evangeli i Teologia,  en Qüestions de Vida Cristiana núm. 213 –

 • L’agressivitat i la violència, 2004, pp. 106 – 116

 • Les virtuts teologals en el nostre món, en Qüestions de vida cristiana, n. 227, pp. 7 – 19 

 • ¿Pobres, o pobres en el espíritu?, El Ciervo, año LVII, nov. 2008, nº 692, p. 34

 • On es juga l’èxit o el fracàs del missatge cristià, Qüestions de Vida Cristiana, núm. 234, 21-31

 • Com actuar en cristià enfront dels béns materials, Col·lecció Posem al dia la nostra fe, Ed.  Claret, 2009 núm 12, pp. 4

 • El problema es el aborto, no la ley, La Vanguardia, 22.11.2009, p. 47

 • + És una barbaritat jurídica declarar l’avortament un dret, Entrevista El Senyal, Revista de la Diòcesi de Girona, Setembre 2010, pp. 28-29

 • + Recensió de Manuel CLARET, El matrimonio, comunidad de vida y amor,  Phase núm. 301, enero-febrero 2011, pp 83-85

 • + Llum del món, de Benet XVI,  El Senyal, Revista de la Diòcesi de Girona, núm. 115, febrer 2011, p. 24

 • + Interviu sobre CPM, Misión, num. 19, 2011, p. 50

 • + De què ens salva Jesucrist? Problemàtica Viva –– Delegació Família, Barcelona

 • + La compassió davant dels marginats, Qüestions de Vida cristiana, núm. 241, 2011, pp. 23-34

 • + La honestidad, El Ciervo, núm. 742, anys 2013, p. 11

 • +  El gir copernicà és que s’ha acabat excloure i condemnar,  Vida Nueva Catalunya, Enero 2014, 6-7 

 • +La moral sexual i matrimonial de l’Església en el nostre món, Quaderns de Pastoral, n. 233, gener-març 2014, pp. 18 – 28 

 • + Ramon Llull, un místic sorprenent, I  -  El Bon Pastor, 73; i II – El Bon Pastor, 74, 14-15

 • + Un Concilio para el siglo XXI, El Ciervo, núm 755, any 45, 2016, pp. 22-23 

 • + Articles mensuals, Foc Nou, secció Espiritualitat.

 • + Reflexions mensuals, Full Dominical St. Feliu de Llobregat.

3. Activitats acadèmiques 2015-2016 

3.1. Docència acadèmica

3.1.1. Facultat Teologia Catalunya: 

 • + Llicència  - Virtuts cristianes  – Seminari -  30 hores classe - 5 ECTS  (1er. Sem.)

 • + Formació Permanent  -  Sínode de la família II part  -  2 sessions de 1 ¼ hores (1er. sem.) 

 • +  Curs Pont – Bloc Teologia Moral

 • +  Curs Batxillerat -  Teologia Moral Fonamental   15 hores classe  (1er. Semestre)

 • +  Participació Grup de Reflexió Teologia i Religions

 • + Direcció treballs acadèmics: 2  Tesines, 1 Tesi doctoral

3.1.2. ISCREB:

 • + Tribunal correcció i qualificació de Tesines final d’estudis del Presencial

3.1.3. ISCREB Virtual:

 • + Moral de l’amor i la sexualitat  -  català  (2on. Sem.)

 • + Tribunal correcció i qualificació de Tesines final d’estudis Virtual 

3.1.4. URC – CEVRE:

 • Moral cristiana, 9 sessions d’1 hora

3.2. Altres activiatts acadèmiques

3.2.1. Conferències:

 • + La crisi dels refugiats -   Carmelites -  Mataró,  27 setembre 2015

 • + El Sínode de la Família - Consell  de la Fundació Joan Maragall, 7 octubre 2015

 • + Participació a les Jornades de la Federació Espanyola CPM -  16-18 octubre 2015

 • + El Sínode de la Família, 2014 – 2015 – Parròquia St. Ildefons, Barcelona, 9 nov. 2015

 • + Seguiment de Jesucrist i vida religiosa -  Dominiques de la Presentació, Barcelona  18 novembre 2015

 • + Seguiment de Jesucrist i vida religiosa – Dominiques de la Presentació, St. Feliu Llobregat,  20 novembre 2015

 • + Misericòrdia i família, Parròquia Sta. Maria, Piera,  23 novembre 2015

 • + Les orientacions dels Sínodes, Capellans de Tarragona, Parròquia El Catllar, 1 desembre 2015

 • + L’Església, arrelada en la història humana. Els Signes dels Temps, En el Simposi Internacional sobre el Concili Vaticà II: L’Església del diàleg i del servei, Facultat de Teologia de Catalunya, 2 desembre 2015

 • + Els Sínodes sobre la Família i l’Any de la Misericòrdia, Parròquia Sta. Maria, Vilafranca, 20 gener 2016

 • + La misericòrdia de Déu i la nostra, Parròquia Àngel Custodi, Barcelona,  13 febrer 2016

 • + Teologia i Pastoral de la Misericòrdia, Trobada Bisbes i Professors catalans, Tiana, 17 febrer 2016

 • + La Misericòrdia de Déu i la misericòrdia en l’Església, 3 Conferències Arxiprestat Martorell, parròquia Sta. Maria Martorell, dies 17,  24 febrer i 2 març 2016

 • + Els Sínodes sobre la família i la pastoral prematrimonial, Acollidors de Promesos, Parròquia St. Miquel Molins de Rei, 19 febrer 2016

 • + La misericòrdia de Déu i la misericòrdia en l’Església, Parròquia St. Llorenç de St. Feliu de Llobregat,  10 març 2016

 • + Cridats a viure la misericòrdia, Recés Delegació Família de Barcelona, Jesuïtes de Sarrià, 12 març 2016

 • + La misericòrdia de Déu i la nostra, Recés Arxiprestat St. Vicenç dels Horts, 13 març 2016

 • + La Exhortación Apostólica Amoris Laetitia y la Pastoral Prematrimonial, Congrés 50 anys CPM, Martí Codolar, Barcelona 16 abril 2016

 • + Era foraster i em vau acollir, Trobada Justícia i Pau, Parròquia Sta. Maria del Pi, Barcelona, 21 abril 2016

 • + Amoris Laetitia, trobada Equips de la Mare de Déu, Jesuïtes Sarrià,  30 abril 2016

 • + L’Exhortació Apostòlica Amoris Laetitia, Parròquia St. Ignasi, Lleida, 6 maig 2016

 • + Amoris Laetitia i la pastoral de la família, Consell Arxioprestal del Papiol, 19 maig 2016

 • + Misericordiosos com el Pare, Parròquia Sta. Maria de Vilafranca, 23 maig 2016

 • + La misericòrdia de Déu, Parròquia St. Medir, Barcelona, 24 maig 2016

 • + Sobre Amoris Laetitia, Convocatòria Cursets de Cristiandat, Girona, 4 juny 2016

 • + Entrevista Televisió de Mataró sobre la nova Exhortació Apostòlica, 7 juny 2016

 • + Amoris Laetitia i la pastoral familiar, Consell Parroquial St. Josep de Mataró, 7 juny 2016

 • + Amoris Laetitia i les seves aplicacions pastorals, Preveres Diòcesi de Solsona, Seminari, 2 conferències, 20 juny 2016

 • + El cap. 8 d’Amoris Laetitia. Les anomenades situacions irregulars, Curs d’Estiu, Facultat Teologia Catalunya, 2 juliol 2016