St. Francesc de Paula surt 07:31 i es pon 20:18 surt 0:12 i es pon 09:28

Els professors

Dr. Jordi Latorre Castillo, S.D.B.

Dr. Jordi  Latorre Castillo, S.D.B.

1. Breu Currículum 

(Barcelona 1958), salesià des de 1976 i prevere des del 1985, llicenciat en Ciències Bíbliques (Pontifici Institut Bíblic, Roma 1988), Doctor en Teologia Bíblica (Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona 2001), especialitzat en Antic Testament i literatura intertestamentària; ha estat professor ordinari de Sagrada Escriptura al Centre Teològic Salesià Martí-Codolar (1988-2010), i actualment ho és a l’Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco de Barcelona (des del 1999), on també ha estat secretari i exerceix actualment de director (1999-2002, i des del 2005); professor encarregat de curs a la Facultat de Teologia de Catalunya (des del 2008), a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (des del 2007), a l’Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat del Vallès (2008-2017), en l’Estudi Monàstic de Poblet, a Tarragona (2006-2017), en l’Estudi Monàstic de Montserrat, a Barcelona (des del 2019). Ha participat en nombroses escoles de catequistes i en cursos de formació del professorat de religió catòlica, també anima freqüentment recessos i tandes d’exercicis espirituals per a joves i adults. Va ser responsable de formació de la Província salesiana de Catalunya, Aragó i Balears (1996-2002).

2. Publicacions destacades

  • Ponència “La Palabra de Dios y el domingo”, en las Jornadas Nacionales de Liturgia 2019, Valencia, 16 de octubre.
  • Ponència “El leccionario como criterio y expresión de la hermenèutica eclesial de la Sagrada Escritura”, en el Congresso liturgico Liturgia e Cultura del Pontificio Istituto Liturgico, Roma (9-11 mayo de 2018).
  • Ponència “Lectura litúrgica de l’evangeli segons sant Joan”, a la Jornada Acadèmica “L’Evangeli de Joan”, a la Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona (12 maig 2016).
  • Ponència “La homilía evangelizadora. La importancia del cómo o de la forma”, en las Jornadas Nacionales de Liturgia 2014, Murcia, 16 de octubre.
  • “La homilia evangelitzadora: su función y su forma”, en Pastoral Litúrgica 363 (2019) 59-79.
  • “El leccionario como criterio y expresión de la hermenèutica eclesial de la Sagrada Escritura”, en Atti del Congresso liturgico Liturgia e Cultura (9-11 maggio de 2018) del Pontifício Istituto Liturgico, Roma 2019, 167-183.
  • Lectura litúrgica de l’evangeli segons sant Joan”, a Revista Catalana de Teologia 42/1 (2017) 42-61.
  • “El contexto litúrgico como clave hermnéutica eclesial del evangelio según san Juan”, Estudios Eclesiásticos 360 (2017) 111-132.