Sts. Vicenç Ferrer surt 08:17 i es pon 18:52 surt 22:14 i es pon 12:58

Els professors

Dr. Jaume Angelats

Dr. Jaume Angelats

1. Breu currículum

Prevere de la diòcesi de Girona. Llicenciat en Ciències Bíbliques pel Pontifici Institut Bíblic de Roma (1987) i en Piscologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991). Doctor en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (2007). Professor estable i membre del consell permanent de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona (1988-) i professor no estable de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona: presencial (1997-) i virtual (2009-). Professor no estable i encarregat de curs en la Facultat de Teologia de Catalunya (2008-), participa com a coordinador en un grup de reflexió interdisciplinari sobre «Teologia, literatura i arts», que es reuneix a l’empara de l’Ateneu Universitari Sant Pacià. És membre de l’Associació Bíblica de Catalunya, fundador del grup Vivarium Gerisena (1998-), patró de la Fundació Raimon Panikkar (2006-) i de la Fundació Joan Maragall (2016-). Actualment és rector de la parròquia de Cadaqués, i administrador parroquial de les de La Selva de Mar i El Port de la Selva. És també delegat episcopal en la Delegació per al diàleg interreligiós del Bisbat de Girona.

2.    Publicacions

2.1. Llibres 

 • Caín i Abel: Paraula o violència. Perspectiva hermenèutica, lectura exegètica i aproximació psicoanalítica de Gn 4,1-16, Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya (Col·lectània Sant Pacià 90) 2008.

2.2. Articles

 • «Caín i Abel: Paraula o violència. Relectura de Gènesis 4,1,16 des d’una perspectiva psicoanalítica», en Forma Breve. Revista de Literatura 12 (Universidade de Aveiro 2015) 33-55.

 • «El sacrifici d’Isaac», en A. PUIG (coord.), Claus de lectura de la Bíblia (IV) Cruïlla 2013, 43-68.

 • «Prefacio: Transparencia de la herida, lucidez de Jesús», en M. BATLLE (ed), Lo íntimo y lo sagrado. Conversaciones sobre la naturaleza profunda del ser humano, Barcelona: Kairós 2012, 25-31.

 • «El Pentateuc», en A. PUIG (coord.), Claus de lectura de la Bíblia (II) Antic Testament (Fundació Joan Maragall: Cristianisme i Cultura), Barcelona: Cruïlla 2011, 59-87.

 • «Ministeri sacerdotal al servei del naixement de l’altre», El Bon Pastor 10 (2010), 15-17.

 • «Les Benaurances: partida de naixement de l’home», El Bon Pastor 9 (2010),16-17.

 • «Elements per a una lectura de Gn 4,1-16, des de la perspectiva psicoanalítica de Marie Balmary», en A. PUIG I TÀRRECH (ed.), La violència en la Bíblia, Associació Bíblica de Catalunya-Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2009, 11-32.

 • Comentari setmanal de l'Evangeli, Full Parroquial del Bisbat de Girona (març-abril 2009).

 • «Déu des de la literatura», Revista Catalana de Teologia XXXIII/1 (2008) 69-77 i QVC 229 (2008), 124-132.

 • «Celebració de la Pasqua», Diari de Girona (22/03/2008).

 • Traducció al català de la segona part de la versió italiana de l’obra de R. PANIKKAR, Mística, plenitud de Vida (Opera Omnia vol. I t. I) Barcelona: Fragmenta Editorial, 113-161.

 • «Caín i Abel, violència o paraula», Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya 97 (2007), 5-14.

 • «Com llegir la Bíblia?», El Senyal 67 (2006), 8.

 • «Quan Jesús tenia dotze anys», Alimara 95 (2006), 25.

 • «Dejunar, per què?», El Senyal 55 (2005), 19.

 • «Sant Benet i Benet XVI», L’Empordà (26/04/05).

 • Comentari setmanal de l'Evangeli, Full Parroquial del Bisbat de Girona (setembre-novembre 2004).

 • Set d'aigua viva», Alimara 83 (2003), 11-12.

 • Llegir la Bíblia des d'una nova innocència. Aproximació a la proposta hermenèutica de Paul Ricoeur, Girona: Institut Superior de Ciències Religioses (Quadern 11) 2002.

 • «L'arbre del paradís», Alimara 71 (2000) 14-15.

 • «Religions en diàleg», Alimara 64 (1998) 5-6.

 • «El paper de les Organitzacions No Governamentals de servei en Sida»,  Annals de Medicina  82 (1998) 75-76.

 • Comentari setmanal de l'Evangeli, Full Parroquial del Bisbat de Girona (abril  1997-juny 98).

 • Es podria fer més des de l'Església de Catalunya», A. MIRABET, L'Església de Catalunya i la Sida, Barcelona 1997.

 • «L'Associació Comunitària Anti-Sida de Girona», Quaderns de Pastoral 156 (1996) 39-42.

 • «Impacte social de la Sida. Revisió comentada de la Desena Conferència Internacional de la Sida», CEESCAT Document tècnic número 1, Generalitat de Catalunya-Departament de Sanitat i Seguretat Social, Barcelona 1995.

 • Comentari setmanal de l'Evangeli, Full Parroquial del Bisbat de Girona (1988-89, 1992-93). 

3. Activitats realitzades durant el curs 2015-2016

3.1. Docència acadèmica 

3.1.1. A la FTC 

 • Assignatura: «Seminari de mètodes bíblics» (tercer curs)

 • Assignatura: «Teologia bíblica» (cinquè curs)

 • Assignatura: «Arrels bíbliques del comportament cristià» (curs comú  de llicenciatura en teologia).

 • Assignatura: «Jesús, narrador de Déu» (curs d’aprofundiment bíblic) 

3.1.2. A l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona

 • Assignatura: «Pentateuc i històrics»

 • Assignatura: «Psicologia de la religió»

3.1.3. A l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona 

 • Assignatura: «Pentateuc i històrics» (modalitats presencial i virtual)

3.2. Altres activitats acadèmiques

 • Comunicació sobre «Caín i Abel: paraula o violència?. Elements per a una lectura de Gn, 1-16 des d’una perspectiva psicoanalítica» al Congrés de les Associacions Bíbliques Ibèriques, Tarragona 1-3 de setembre de 2015.

 • Lliçó inaugural sobre «Caín y Abel: Palabra o violencia. Relectura de Génesis 4,1-16 desde una perspectiva psicoanalítica» i participació en el Colóquio Internacional Caim e Abel: família e conflito a la Universidade de Aveiro, del 23 al 25 de setembre de 2015.

 • Moderació del diàleg «Pere Quart i Espriu davant la Bíblia», entre Helena Mesalles i Sebastià Bonet, participants del projecte «La Bíblia en la literatura catalana: s.XIX-XX», en «Converses a La Pedrera», Barcelona 19 d’abril de 2016.

 • Revisor de la tesi  presentada a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona per J. MALÉ RIBERA, El Nou Testament i la història. Estudis sobre la interpretació contemporània de la Sagrada escriptura, dirigida pel Dr. Joan Ferrer, i membre del tribunal avaluador de la seva defensa el dia 13 de juliol de 2016.

 • Membre de l’equip coordinador del projecte editorial «La Bíblia en la literatura catalana», que s’està realitzant sota l’empara de l’Ateneu Universitari Sant Pacià.

 • Coordinador de l’edició del llibre L’ull de la violència, que recopilarà aportacions dels participants en el grup de reflexió sobre «Teologia, literatura i arts».