Sts. Vicenç Ferrer surt 08:17 i es pon 18:52 surt 22:14 i es pon 12:58

Els professors

Dr. Josep Casellas

Dr. Josep Casellas

1. Breu Currículum 

Capellà del Bisbat de Girona (1985). Doctor en Comunicació audiovisual (1998) per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Teologia Fonamental (2003) per la Facultat de Teologia de Catalunya. És autor dels llibres: Déu a les ones. Les ràdios catòliques i ecumèniques a l’Europa llatina i Una teologia atenta a l’actualitat. Lloc i funció de l’actualitat en el mètode teològic d’Henri Bourgeois. Ha desenvolupat diferents responsabilitats a parròquies del Bisbat de Girona i en el terreny de la comunicació social. De 1988 a 1990 va fer estudis de comunicació social a la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica). De 1990 a 2001 va formar part del grup internacional i ecumènic Médiathec (Médias et théologie de la communication), a la Universitat Catòlica de Lió (UCLy), i actualment forma part de l’equip de recerca Annonce, dialogue et cultures contemporaines, també a la UCLy. És professor de teologia pastoral i d’assignatures relacionades amb l’Església, la seva missió i la seva comunicació a la Facultat de Teologia de Catalunya, a l’ISCREB i a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona.

Sacerdote de la diócesis de Girona (1985). Doctor en Comunicación audiovisual (1998) por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Teología Fundamental (2003) por la Facultad de Teología de Catalunya. Es autor de: Déu a les ones. Les ràdios catòliques i ecumèniques a l’Europa llatina y Una teologia atenta a l’actualitat. Lloc i funció de l’actualitat en el mètode teològic d’Henri Bourgeois. Ha asumido responsabilidades en parroquias de la diócesis de Girona y en el terreno de la comunicación social. De 1988 a 1990 cursó estudios de comunicación social en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). De 1990 a 2001 formó parte del grupo internacional y ecuménico Médiathec (Médias et théologie de la communication), en la Universidad Católica de Lión (UCLy), y actualmente forma parte del equipo de investigación Annonce, dialogue et cultures contemporaines, también en la UCLy. Es profesor de teología pastoral y de asignaturas relacionadas con la Iglesia, su misión y su comunicación en la Facultad de Teología de Catalunya, en el ISCREB y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Girona.

2. Publicacions

2.1. Llibres

 • Una teologia atenta a l’actualitat. Lloc i funció de l’actualitat en el mètode teològic d’Henri Bourgeois, Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2011, 207 pp., pròleg de Ramon Prat i Pons; edició francesa, Une théologie attentive à l’actualité. La méthode d’Henri Bourgeois, Lió: PROFAC THÉO 2012, pròleg de Marie-Jo Thiel.

 • Déu a les ones. Les ràdios catòliques i ecumèniques a l’Europa llatina, Barcelona: Mediterrània 1999, 283 pp., pròleg de Josep M. Martí.

2.2. Articles

 • Recensió de Joseph Marty, Cristianisme & Cinéma. Contribution à une poétique cinématographique théologique, en ActBibl 105 (2016) 48-50.

 • «Sant Francesc de Sales, 400 anys del Tractat de l’Amor de Déu», en QPast 239 (2015) 70-81.

 • Recensió d’Henri Bourgeois, La théologie française au seuil du XXIème siècle. Situation et enjeux, en ActBibl 101 (2014) 30-31.

 • «El Concili i els signes dels temps», Quaderns de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona 23 (2012), 35 pp.

 • «Inter mirifica, sobre els mitjans de comunicació social: primerenc, prematur i prometedor», en QPast 227-228 (2012) 140-147.

 • «La forasteria del llenguatge religiós», en Miscel·lània en honor de Josep M. Marquès, Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2010, pp. 63-70.

 • «Communication de la foi avec le grand public», en Le Courier des “Amis d’Henri Bourgeois” 16 (2010) 19-22.

 • «Jésus et ses disciples», en Le Courier des “Amis d’Henri Bourgeois” 14 (2009) 2-4.

 • «Establir prioritats i aprofundir la idea de sistema», en QPast 209 (2008) 155-158.

 • «Le théologien. Douze ans avec Henri», en Marie-Louise Gondal, Henri Bourgeois (1934-2001) théologien de la nouveauté chrétienne, Lió: PROFAC 2006, 23-28.

 • «Évangélisation et communication: pour un rapport renouvelé», en Le Courier des “Amis d’Henri Bourgeois” 8 (2006) 13-19.

 • «Une meilleure compréhension de l’agir catéchuménal», en Le Courier des “Amis d’Henri Bourgeois” 6 (2005) 11-13.

 • «Fe i seducció», Sant Cugat del Vallès, Quaderns de Teologia Fonamental 41 (2003), 32 pp.

 • «Pieuses, identitaires ou frontalières. Les lignes éditoriales des radios chrétiennes», en Groupe Médiathec, Une Église des ondes? Vingt ans de radios chrétiennes en France, Lió: PROFAC 2002, 47-64.

 • «Comunicación, pluralismo y transmisión de la fe», en Comunicación y pluralismo. Actas del I Congreso, Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca 1994, pp. 525-530.

3. Activitats acadèmiques realitzades durant el curs 2015/16

3.1. Docència acadèmica a la Facultat de Teologia de Catalunya i a altres centres

3.1.1. A la FTC

 • Assignatura: Teologia Pastoral.

 • Dues sessions sobre “La misericòrdia divina: plantejaments pastorals”, dins el Curs de Formació Permanent.

3.1.2. A l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona

 • Assignatura: Teologia Pastoral.

 • Assignatura Llenguatge religiós.

 • Assignatura: Magisteri de l’Església i mitjans de comunicació.

3.1.3. A l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona

 • Assignatura: Teologia Pastoral.

3.2. Altres activitats acadèmiques

 • Participació en les sessions del Seminari de Teologia Pastoral, a la Facultat de Teologia de Catalunya.

 • «Cinquante athées et agnostiques convertis au christianisme. Témoins et réflexion psychologique», comunicació presentada –a partir d’una investigació de Ramon Rosal– a l’equip de recerca Annonce, dialogue et cultures contemporaines, a la Universitat Catòlica de Lió, a Lió, el 19 de febrer de 2016.

 • «Reflexions sobre els continguts de Lisieux», comunicació al Col·loqui català (Col·loqui Europeu de Parròquies), a Reus, el 8 de juliol de 2016.