St. Lluís Gonçaga surt 06:17 i es pon 21:28 surt 17:10 i es pon 02:21

Els professors

Dr. Antoni Babra

Dr. Antoni Babra

1. Breu Currículum

Barcelona 1954. Prevere de la diòcesi de Barcelona. Rector de parròquia. Consiliari diocesà de Mans Unides de Barcelona. Professor Extraordinari de Moral Social de la Facultat de Teologia de Catalunya. Director del Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE) de la Facultat de Teologia de Catalunya. Va ser Professor del Màster en Doctrina Social de l’Església de la Universitat Pontifícia de Salamanca, Campus de Madrid, Facultad de CC.PP. y Sociología “León XIII” (1997-2014). Va ser Formador del Seminari Conciliar de Barcelona (1998-2005). Llicenciat en Teologia Fonamental per l’Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat del Vallès. Doctor en Teologia (especialitat de Moral) per la Universitat Pontifícia Gregoriana de Roma amb la Tesi doctoral: “La verdad os hará libres”. En la doctrina social, la prensa y el apostolado, según el Cardenal Herrera Oria (1886-1968). Autor d’alguns articles d’investigació i recensions publicats a la Revista Catalana de Teologia, articles de divulgació a Qüestions de Vida Cristiana i Setmanari Catalunya Cristiana i articles a la revista Qüestions Teològiques de la Facultat de Teologia de Catalunya. Col·laborà en la Miscel·lània d’homenatge el Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach amb un article titulat «El significat i l’ús de la doctrina social de l’Església en el ministeri episcopal del cardenal Lluís Martínez Sistach», dins Miscel.lània d’homenatge al cardenal Lluís Martínez Sistach: Ateneu Universitari Sant Pacià, Barcelona 2015.

2. Docència

 • Professor de Moral especial III: Moral social (5 ECTS). Primer cicle.

 • Professor del curs de Propedèutica I Llicència de Moral (2,5 ECTS).

3. Gestió acadèmica

 • Director del Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE) amb el tema de curs: Tema del curs: «Evangelii gaudium, Laudato Si’, Amoris Laetitia: una trilogia del Papa Francesc per el món actual».

4. Congressos i simposis

 • Participació en la IX Jornada d’Ètica i Món Contemporani, TEMA: «Una nova economia. Més enllà de l’oferta i la demanda». Facultat de Teologia de Catalunya, 8-9 de febrer 2016.

 • Participació en la X Jornada d’Ètica i Món Contemporani, amb el Tema: Hi ha un futur per el treball decent?” el 29 i 30 de novembre de 2017

5. Publicacions

 • «L’Esperit Sant en la comunitat eclesial local en els signes dels temps», dins Els signes dels temps, petjada i desafiament de l’Esperit Sant, Qüestions teològiques nº 19: Facultat de Teologia de Catalunya 2015. 

 • «El significat i l’ús de la doctrina social de l’Església en el ministeri episcopal del cardenal Lluís Martínez Sistach», dins Miscel.lània d’homenatge al cardenal Lluís Martínez Sistach: Ateneu Universitari Sant Pacià, Barcelona 2015.

 •  Recensió per a la Revista Catalana de Teologia.

 •  Recensió del llibre: George AUGUSTIN (ed.), El matrimonio y la familia, Cantabria: Editorial Sal Terrae 2014, 326 pp: Revista Catalana de Teologia 40/1 (2015) 259-263.

 • «La humanitat, cinquanta anys després de la Populorum Progressio (1967-2017), Revista Catalana de Teologia 42/2 (2017) 505 – 524.

 • Recensió per a la Revista Catalana de Teologia.-
  Recensió del llibre: Marciano Vidal, Història de la Teología Moral. De Trento al Vaticano II. Tomo V-2. El siglo de la Ilustración y la moral catòlica (s. XVIII), Madrid: Perpetuo Socorro 2017, 1.191 pp: Revista Catalana de Teologia 42/2 (2017) 612-616.