St. Juli Mr. surt 06:22 i es pon 21:15 surt 21:43 i es pon 05:54

Els professors

Dr. Màxim Muñoz Duran, C.M.F.

Dr. Màxim Muñoz Duran, C.M.F.

1. Breu Currículum 

Nascut a Zarza-Capilla (Badajoz) el 6 d'agost del 1958 és prevere claretià. Doctor en Teologia per la universitat Gregoriana de Roma (1993), amb una tesi sobre la concepció de teologia i teòleg en Yves Congar. Professor extraordinari de teologia sistemàtica a la Facultat de Teologia de Catalunya, on ha estat cap del departament de sistemàtica (2001-2005) i membre del consell permanent (2002-2005). Ha impartit classes de cristologia i mariologia i teologia fonamental. Actualment és professor de Teologia Fonamental a la FTC i de cristologia a l'ISCREB. També ha estat professor de l'Institut de Teologia Fonamental, de l'ISCREB i del CEVRE, i membre del consell de redacció de les revistes Ephemerides Mariologicae y Selecciones de Teología.
Del 2004 al 2016 ha estat Superior Provincial dels Claretians de Catalunya i secretari de la Conferència Claretiana europea de Superiors Majors, President de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) del 2011 al 2019 i de la Fundació Claret.

 

2. Publicacions destacades

  • Yves-M. Congar: su concepción de teología y de teólogo. Facultat de teologia de Catalunya y Ed. Herder (Col.lectània sant Pacià, XLIX). Barcelona, 1994.
  • 'La teología y el teólogo entre el Vaticano I y el Vaticano II'. Quaderns de l'Institut de Teologia Fonamental. Barcelona, 1994.
  • 'Historia i Dogma de Maurice Blondel (Introducció, traducció i comentaris)'. Quaderns de l'Institut de Teologia Fonamental, nn. 7 y 11. Cristianisme y Justícia. Barcelona, 1989.
  • 'El Déu encarnat, paradigma d’espiritualitat cristiana', Qüestions de Vida Cristiana 219 (2005) 31-42.
  • 'El ‘mestre en teologia’: la vinculació vital de la seva ciència amb la seva fe, segons Tomàs d’Aquino', RCatT XXV (2000) 167-177. Número especial d’homenatge al Dr. Mn. Josep M. Rovira Belloso.
  • 'El concepte de ‘comunió eclesial’ en la teologia del Vaticà II', Qüestions de Vida Cristiana, 176 (1995) 53-67.
  • 'Teòlegs i religiosos. Quan dos carismes es fecunden mútuament', a Fe i teologia en la història. Estudis en honor del Prof. Dr. Evangelista Vilanova. Fac. de Teol. de Catalunya. Istituto per le Scienze Religiose (Bologna), Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Monserrat, 1977, pp.115-121.