Sant Andreu surt 07:57 i es pon 17:23 surt 03:16 i es pon 14:43

Els professors

Dr. Màxim Muñoz, C.M.F.

Dr. Màxim Muñoz, C.M.F.

1. Breu currículum

Màxim Muñoz i Duran és religiós claretià prevere (ordenat el 1985). Doctor en Teologia per la universitat Gregoriana de Roma (1993), amb una tesi sobre Yves Congar. Professor extraordinari de teologia sistemàtica a la Facultat de Teologia de Catalunya, on ha estat cap del departament de sistemàtica (2001-2005) i membre del consell permanent (2002-2005). Ha impartit classes de cristologia i mariologia. També ha estat professor de l’Institut de Teologia Fonamental, de l’ISCREB i del CEVRE, i membre del consell de redacció de les revistes Ephemerides Mariologicae y Selecciones de Teología.

Ha estat coordinador (1984-1998) i consiliari (1992-1995) general del Moviment juvenil HORA-3. Del 2004 al 2016 ha estat Superior Provincial dels Claretians de Catalunya i secretari de la Conferència Claretiana europea de Superiors Majors. Actualment és vicari provincial i president de la Unió de Religiosos de Catalunya; també de la Fundació Claret.

D’entre les seves publicacions principals, cal destacar: Yves-M. Congar: su concepción de teología y de teólogo. Facultat de teologia de Catalunya y Ed. Herder ("Col.lectània sant Pacià, XLIX). Barcelona, 1994. “El Déu encarnat, paradigma d’espiritualitat cristiana”, Qüestions de Vida Cristiana 219 (2005) 31-42. La teología y el teólogo entre el Vaticano I y el Vaticano II. Quaderns de l'Institut de Teologia Fonamental. Barcelona, 1995.

2. Publicacions 

2.1. Llibres

 • La teología y el teólogo entre el Vaticano I y el Vaticano II. Quaderns de l'Institut de Teologia Fonamental. Barcelona, 1994)

 • Yves-M. Congar: su concepción de teología y de teólogo. Facultat de teologia de Catalunya y Ed. Herder ("Col.lectània sant Pacià, XLIX). Barcelona, 1994.

 • Historia i Dogma de Maurice Blondel (Introducció, traducció i comentaris). Quaderns de l'Institut de Teologia Fonamental, nn. 7 y 11. Cristianisme y Justícia. Barcelona, 1989.

 • El model "Església-sagrament" és creïble avui?. Quaderns de l'Institut de Teologia Fonamental, n. 8. Cristianisme y Justícia. Barcelona, 1987.

2.2. Articles

 • “El Déu encarnat, paradigma d’espiritualitat cristiana”, Qüestions de Vida Cristiana 219 (2005) 31-42.

 • “La fe en l’única mediació de Jesucrist i el pluralisme religiós”. Circular de la Unió Sacerdotal de Barcelona, n, 118 (feb 2003), pp. 3-21.

 • “Mediación materna de María. Cooperación de María en la obra del Salvador”, Iris de Paz año CXVIII, n. 1 (ene-feb 2001) 2-4.

 • Les opcions fonamentals de Jesús. Institut d’estudis Francesc Eiximenis. Quaderns “Espai Obert” n. 10. Barcelona 2001.

 • “El ‘mestre en teologia’: la vinculació vital de la seva ciència amb la seva fe, segons Tomàs d’Aquino”, RCatT XXV (2000) 167-177. Número especial d’homenatge al Dr. Mn. Josep M. Rovira Belloso.

 • “Teòlegs i religiosos. quan dos carismes es fecunden mútuament”, a Fe i teologia en la història. Estudis en honor del Prof. Dr. Evangelista Vilanova. Fac. de Teol. de Catalunya. Istituto per le Scienze Religiose (Bologna), Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Monserrat, 1977, pp.115-121.

 • “La palabra interpeladora de Jesús”, Misión Abierta 8 (oct 1997) 19-21

 • “Valor y función eclesial de la opinión pública en la Iglesia” Misión Abierta 5 (mayo 1996) 34-37

 • “Tolerancia y experiencia cristiana de Dios”.Sal Terrae junio (1995) 421-431.

 • “La concepción de la teología en la obra del P. Congar”, Ciencia Tomista 399 (1996) 27-54.

 • “El concepte de ‘comunió eclesial’ en la teologia del Vaticà II”, Qüestions de Vida Cristiana, 176 (1995) 53-67.