St. Eusebi surt 06:59 i es pon 20:51 surt 12:50 i es pon 22:58

Els professors

Dr. Joan Carrera, S.I.

Dr. Joan Carrera, S.I.

1. Breu Currículum

Jesuïta. Grau en teologia a FTC (1992). Llicencia en Teologia moral a PUG (1994.) Doctor en Teologia. FTC (1999), Tesi: Una ètica per a la bioètica, La proposta de H.T. Engelhardt qüestionadora de les possibilitats d’una Ètica Civil. Llicenciat en Medicina i Cirurgia UB (1985).

Professor extraordinari de FTC. Professor col·laborador del departament de ciències socials d’ESADE. Professor ordinari ITF. Actualment director del Institut de Teologia Fonamental (FTC). Membre del Consell acadèmic del centre Cristianisme i Justícia. Participa als seminaris interns de ètica i sostenibilitat, de gènere, i seminari social del centre Cristianisme i Justícia.

2. Llibres

 • Carrera, J., Una ètica per a la bioètica, la proposta de H.T. Engelhardt qüestionadora de les possibilitats d’una ètica Civil, Institut Borja de Bioètica, S. Cugat del Vallés, 1999

2.1. Capítols de llibres

 • Carrera, J., “Els signes dels temps al món d’avui”, ed. FTC, Els signes dels temps petjada i desafiament de l’Esperit Sant, Qüestions teològiques 19, FTC, 2015: 103-118.

 • Sebastian,L; Sols,J; Vitoria, J; Bastida,B ; Comin;T; González Faus,J.I; Carrera, J. Relligar fractures: una recuperació del comunitarisme en Món dividit, món globalitzat,   Ed. Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2007: 50-54. (trad. Castellana)

 • Gonzalez Faus, J.I; Alegre, J.Carrera, J., et alter Serfs del consum el poder de les marques en Idolatries d’Occident, Ed. Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2004: 47-58. (traducció castellana)

2.2. Quadernets de Cristianisme i Justícia (https://cristianismeijusticia.net/quaderns)

 • Cap a una ecologia integral. Lectura ètica i espiritual de la Laudato Si, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2017.(Original en català .Traducció castellana, pendent anglesa)

 • La revolució de cada dia, Cristianisme, capitalisme i postmodernitat, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2014. (original en català. Traducció castellana i anglesa)

 • Una relació difícil. Cristianisme y societat des de la perspectiva ètica, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2010. (original en català. Traducció castellana i anglesa)

 • El problema ecològic: Una qüestió de justícia, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2009. (original en català. Traducció castellana i anglesa)

 • Identitats per al segle XXI,  Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2007. (original en català. Traducció castellana y anglesa).,

 • Horitzó Kyoto, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2005. (original en català Traducció castellana i anglesa).

 • Món global, ètica global, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2003. 32 planes  (original en català. Traducció castellana anglesa).

 • A la Recerca del Regne, moral per el nou mil·lenni, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2000. (original en català .Traducció castellana, anglesa i japonesa).

2.3. Articles 

 

 • “Justícia, igualtat i dret a la diferencia”, Noves Fronteres, un mateix compromís, Quadernet Cristianisme i Justícia,  (2016) 8-11. (català, castellà, angles)

 • “¿Independencia o independencias?”, Razón y fe, t 273, 1407 (2016) 39-48.

 • “Una ètica ecològica”, Bioètica & Debat, 21(75) (2015), 14-17 (traducció castellana)

 • Por a l’altre”, Via, 4 (2010) 119-129.

 • “Las identidades nacionales en los estados modernos”, Critica, 961 (2009) 25-29.

 • “Ètica i tecno-ciència” en Algunes reflexions del curs 1999-2000, Centre Cristianisme i Justícia, Barcelona (2001) 49-58.

 • “El diàleg en situació de conflicte”, Qüestions de Vida Cristiana 204 (2001) 103-116.

 • “Ètica Civil, ètica de mínims”. Algunes reflexions del curs 1998-1999, Centre Cristianisme i Justícia, Barcelona (2000) 37-45.

 • “Certesa en la presa de decisions mediques. Doble rol del metge investigador i clínic”, Bioètica & Debat, 23 (2000), 9-12 (traducció castellana)

 • La calidad de vida desde la ética civil y desde la ética cristiana”, Labor Hospitalaria,  256 (2000) 78-85

 • Viñas-Salas, J. Carrera, J. Abel,F., “Teaching through clinical cases: A good method to study bioethics. Experience at the Lleida Faculty of Medicine”, Medicine and Law 19 (2000) 441-449.

 • “Què és l’ètica civil?”, Bioètica & Debat, 15 (1999), 1-6 (traducció castellana)

3. Activitats acadèmiques durant curs 2015.2016

3.1. Docència acadèmica:

3.1.1. A la FTC:

 • Curs: Moral fonamental Grau. Tercer curs

 • Curs: Ètica de la globalització. Llicencia en Moral

3.1.2. A l'ITF (FTC):

 • Curs: Humanitats i valors democràtics. )Lectura llibre Sense ànim de lucre de Martha Nussbaum)

3.1.3. A ESADE: 

 • Col·laboració com a professor de grup a 1er i com a professor de grup i de magistrals a 2 curs BBA

3.1.4. Assignatures:

 • Sociologia I: fonaments de sociologia. 1 er curs BBA

 •  Sociologia II: anàlisi de la globalització 2 on curs BBA

3.2. Altres activitats acadèmiques:

3.2.1. Centre Cristianisme i justícia:

 • Curs anàlisi de la realitat CARS: La revolució de cada dia

 • Curs iniciació teologia CIT: bases de la moral cristiana

 • Curs aprofundiment teològic CAT: ètica ecològica

 • Curs dijous: La era del desànim (curso: La societat del cansament. 2 conferencies, pendent de publicació)

 • Curs internacional de reciclatge en teologia Manresa 3 matins: Fonaments de la moral cristiana

3.2.2. Altres activitats:

 • Ponència: “Valors ecològics a la Laudato Si” a V Jornada ambiental: La solució al canvi global no és només un qüestió de tecnologia, a la Universitat de Barcelona. 23 de maig.

 • Xerrada  “Valors ecològics a la Laudato Si” a Parròquia Sant Antoni d’Esplugues 27 novembre.

 • Ponència: “Tecnolatria y Ecologia integral”. Càtedra ciència, tècnica y teologia de la Universidad de Comillas. Los Negrales (Madrid) 11 desembre.

 • Conferència: “Ecovalors”. Dilluns Drets Humans, Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau.  14 Desembre. Barcelona

 • Conferència “Valors a la Laudato Si”. Parròquia Sant Ignasi, Lleida, 29 de gener

 • Conferència “Ètica ecològica a la Laudato Si”. Càtedra ètica i pensament cristià del IQS. Barcelona. 22 de febrer

 • Conferencia “Valores en la Laudato Si”, Centro Pignatelli, Zaragoza, 24 febrer.

 • Xerrada “Societat del cansament” a Parròquia Bellvitge, L’Hospitalet. 13 maig

 • Xerrada “Societat del cansament” a Parròquia Sant Miquel Cornella, 6 juny.