St. Anselm surt 07:01 i es pon 20:39 surt 13:02 i es pon 02:45

Els professors

Dr. Joan Carrera Carrera i Carrera S.I.

Dr. Joan Carrera Carrera i Carrera S.I.

1. Breu Currículum

Data i lloc naixement: Barcelona 10/02/1960
Estudis: llicenciat Medicina i cirurgia UB; Batxiller teologia FTC; Llicenciat teologia moral PUG; Doctor en teologia ITF (FTC)
Tesina: Moral Civil. Intento de una moral de mínimos en una sociedad pluralista, en PUG
Tesis en FTC: Una Ètica per a la bioètica, La proposta de H. T. Engelhardt qüestionadora de les possibilitats d'una Ètica Civil.
Membre consell permanent FTC.


2. Publicacions destacades

  • Una Ètica per a la bioètica, la proposta de H.T. Engelhardt qüestionadora de les possibilitats d’una Ètica Civil, Institut Borja de Bioètica, S. Cugat del Vallés, 1999.
  • Cap a la recerca del Regne. moral per el nou mil·leni. Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2000.
  • Mon global, Ètica global, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2003.
  • Identitats per el segle XXI, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2007.
  • El problema ecològic Una qüestió de justícia, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2009.
  • La revolució de cada dia, cristianisme, capitalisme i postmodernitat, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2014.
  • Cap a una ecologia integral. Lectura ètica i espiritual de la Laudato Si, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2017.
  • Viure amb menys per viure millor. superar la ideologia del creixement il·limitat. Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2019.
  • 'Cap a una Església mes pobre, fraterna i inculturada. L’alternativa cristiana en un món global' in RCatT 44/2 (2019) 323-340.
  • Grupo Interdisciplinar en Bioètica (M. Bofarull, F.J. Cambra, J. Carrera, V. Cusi M. Esquerda, D. Lorenzo, F. Palau, B. Robles, H. Roig) Mapa de conflictos éticos de la técnica de edición genètica CRISPR-Cas9 en Medicina Clínica 2019; 153: 357-9.