St. Eusebi surt 06:59 i es pon 20:51 surt 12:50 i es pon 22:58

Els professors

Dr. Armand Puig i Tàrrech

Dr. Armand Puig i Tàrrech

Prevere de l’arxidiòcesi de Tarragona. Estudis de Secundària al Seminari Pontifici de Tarragona. Llicenciat en Teologia (STL) per la Facultat de Teologia de Catalunya (1978). Llicenciat en Ciències Bíbliques (SSL) pel Pontifici Institut Bíblic de Roma (1980). Doctor en Ciències Bíbliques (SSD) per la Pontifícia Comissió Bíblica (1984). És Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya, amb seu a Barcelona, on és professor ordinari de Nou Testament. És director de les Publicacions Científiques de l’Associació Bíblica de Catalunya i codirector del “Corpus Biblicum Catalanicum”, projecte impulsat per l’Associació. És membre de la “Studiorum Novi Testamenti Societas”, on forma part del Comitè d’enllaç entre biblistes ortodoxos i no-ortodoxos. També és membre del Secretariat Interdiocesà de Litúrgia (secció versions) de la Conferència Episcopal Tarraconense, de la Junta Directiva del Centre d’Estudis Pastorals de les Diòcesis Catalanes i del Consell de Redacció de la Revista “Phase”. Ha donat cursos i conferències d’exegesi bíblica en diverses institucions, tant dintre com fora de Catalunya. Va ser membre de la Ponència segona del Concili Tarraconense del 1995.
Ha escrit deu llibres i més de setanta articles sobre temes relacionats amb qüestions bíbliques (exegesi, teologia i traduccions), espiritualitat i pastoral. Els camps principals de la seva recerca bíblica han estat els evangelis sinòptics, els Fets dels Apòstols, la Primera Carta de Pere i les versions bíbliques catalanes medievals. Durant onze anys (1982-1993) va coordinar l’equip de traducció de la Bíblia catalana interconfessional (BCI), publicada l’any 1993. També ha publicat un estudi biblicoteològic sobre les “Homilies d’Organyà” (Ed. Barcino, 2002) i ha coordinat el llibre “La terra i la llavor. L’Església catalana a l’inici del mil·lenni” (Ed. Proa, 2004). La seva obra “Jesús. Un perfil històric” (Ed. Proa, 2004) ha arribat a la sisena edició catalana i ha estat traduïda al castellà, romanès, portuguès i italià.