St. Eusebi surt 06:59 i es pon 20:51 surt 12:50 i es pon 22:58

Els professors

Dr. Jaume González-Padrós

Dr. Jaume González-Padrós

Jaume González Padrós (1960) és sacerdot de l’arxidiòcesi de Barcelona. Després dels estudis filosòfics i teològics en el Seminari Major diocesà, es va llicenciar en Teologia, especialització Litúrgia, a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona. Va completar els seus estudis superiors doctorant-se en Teologia, especialització Sacramentària, a la Facultat de Teologia del Pontifici Ateneu Sant Anselm de Roma. Actualment és professor de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, del qual n'ha estat Director del 2010 al 2016. També és docent de la Facultat de Teologia de Catalunya. És membre del Consell de redacció de la revista «Liturgia y Espiritualidad», que ha dirigit del 2005 al 2016, i de la revista «Phase». Membre del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, hi ha publicat diversos treballs; entre ells els llibres «L’ordenació: una novetat de vida», de la col·lecció «Emaús» n. 56, «La Litúrgia de les Hores a la parròquia», «Els ritus inicials de la missa» i «Comunió i conclusió de la missa» de la col·lecció «Litúrgia Bàsica» nn. 13, 38 i 45 respectivament, i l’estudi «La asamblea litúrgica en la obra de Aimé G. Martimort», dins la col·lecció «Biblioteca Litúrgica» n. 21. És Consultor de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments (Roma) i de la Comissió Episcopal de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola,així com assessor teològic de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe de l'esmentada Conferència Espiscopal. Des del 2016 és President de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. Es rector de la parròquia de St. Llorenç, a la ciutat de Barcelona.