St. Anselm surt 07:01 i es pon 20:39 surt 13:02 i es pon 02:45

Els professors

Dr. Jaume Fontbona Missé

Dr. Jaume Fontbona Missé

1. Breu Currículum

Nat a Arenys de Munt (El Maresme) el 28 d'agost de 1958. Prevere de l'arquebisbat de Barcelona des del 27 d'abril de 1986.

Estudis d'Enginyer Tècnic Tèxtil (especialitat de Filatura i Teixits) per l'Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, 1975-1978.

Llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (1988), amb una tesina sobre la cristologia i l’eclesiologia de la 1Jn.

Doctor en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, 1994. Summa cum Laude. Premi Roberto Bellarmino. La tesi doctoral ha rebut també el Premi Ecumènic Universitari 1996 atorgat pel Pontifici Consell per a la promoció de la Unitat dels Cristians.

 

2. Publicacions

  • Comunión y sinodalidad. La eclesiología eucarística después de N. Afanasiev en I. Zizioulas y J.M.R. Tillard (Col·lectània sant Pacià 52), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 1994. Premi ecumènic universitari 1996.
  • Fent camí junts. La sinodalitat de l’Església (Els Daus. Pastoral avui 198), Barcelona: Claret 1999.
  • La Cena del Senyor, misteri de comunió (CPL Libri 5), Barcelona: CPL 2010 (segona edició revisada i ampliada). Versió castellana anterior: La Cena del Señor, misterio de comunión (Biblioteca Litúrgica 32), Barcelona: CPL 2007.
  • Els set sagraments (Emaús 86), Barcelona: CPL 2010 (n’hi ha també versió castellana).
  • Els sagraments de la iniciació cristiana (CPL Libri 13), Barcelona: CPL 2014. Versió castellana: Los sacramentos de la iniciación cristiana (BL 45), Barcelona: CPL 2014.
  • La Iglesia local y la Iglesia universal hoy (Xirimiri de Pastoral 75), Bilbao: Desclée De Brouwer 2012.
  • El ministeri de comunió en l’Església (CPL Libri 21), Barcelona: CPL 2015.
  • La comunió dels sants (Horitzons 28), Barcelona: Claret 2005.
  • Església i Regne en l’Eucaristia (CPL Libri 32), Barcelona: CPL 2018.
  • «El paper del laïcat a la llum del Vaticà II», en «Pastura les meves ovelles» (Jn 21,16). Miscel•lània d’homenatge al cardenal Lluís Martínez Sistach, Barcelona: Ateneu Universitari sant Pacià 2015, 401-428.