St. Tomàs d'Aquino surt 08:07 i es pon 18:02 surt 16:32 i es pon 06:58

Organització de la Facultat

Centre Internacional d'Estudis Arnau de Vilanova

En col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i amb la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona.


DIRECTOR HONORÍFIC:

Dr. Josep Perarnau i Espelt

DIRECTOR:

Dr. Jaume Mensa i Valls