St. Ambròs surt 08:04 i es pon 17:22 surt 11:04 i es pon 20:38

Organització de la Facultat

Seminari de l'Orient Cristià (SOC)

DIRECTOR:

Dr. Sebastià Janeras

SECRETARI:

Dr. Xavier M. Vicens

MEMBRES:

Dra. Helena Badell (UPF)
Dra. Montserrat Camps (UB)
Dra. Tamara Djermanovic (UPF)
Dr. Joan Ferrer (UdG)
Dr. Jaume Fontbona
Dr. Sergi Grau (UB)
Dr. Ernest Marcos (UB)