St. Wenceslau surt 07:45 i es pon 19:37 surt 22:22 i es pon 13:18
-->

Organització de la Facultat

Seminari de l'Orient Cristià (SOC)

DIRECTOR:

Dr. Sebastià Janeras i Vilaró

SECRETARI:

Dr. Xavier M. Vicens Pedret

MEMBRES:

Dra. Helena Badell Giralt (UPF)
Dra. Montserrat Camps Gaset(UB)
Dra. Tamara Djermanovic (UPF)
Dr. Joan Ferrer i Costa(UdG)
Dr. Jaume Fontbona i Missé
Dr. Sergi Grau Guijarro (UB)
Dr. Ernest Marcos Hierro (UB)