Sta. Quiteria surt 06:25 i es pon 21:10 surt 15:45 i es pon 02:50

Política de privacitat

Facultat de Teologia de Catalunya és conscient de la importància de la normativa en vigor en matèria de privacitat i protecció de dades. En aquest sentit, donem molta importància a la protecció de la seguretat, integritat, veracitat i confidencialitat de les dades proporcionades pels nostres alumnes i usuaris, i per això actuem de manera responsable i transparent. La present Política de Privacitat (en endavant, "La Política") té per objecte informar sobre com recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal, així com especificar la finalitat de les dades recollides i les finalitats per a les quals poden ser utilitzats per tercers, a través d'https://teologia-catalunya.cat/ca (en endavant, "la Plataforma") o per qualsevol altre mitjà com telèfon, correu electrònic o correu postal.

La Facultat de Teologia manifesta que s'ha intentat proporcionar una descripció el més senzilla i clara possible de la present Política. La Facultat de Teologia té molt present que la seva privacitat és important, de manera que li recomanem que llegeixi la nostra Política i es posi en contacte amb nosaltres si té qualsevol dubte. La nostra Política s'aplica a tots els serveis oferts per la Facultat de Teologia, però exclou aquells serveis que estan subjectes a polítiques de privacitat independents que no incorporen la present Política.

La nostra Política no regula les activitats de tractament de dades d'altres empreses i organitzacions que anunciïn els nostres serveis i/o productes i puguin emprar cookies, comptadors de visites i altres tecnologies per publicar i oferir anuncis rellevants.

Abast de la Política de Privacitat
Aquesta política de privacitat s'aplica a les dades proporcionades pels nostres alumnes o proveïdors, persones sol·licitants d'informació, usuaris dels nostres llocs web indicats anteriorment, així com a tercers amb els quals ens puguem relacionar i les dades siguin necessàries per al desenvolupament de la nostra activitat.

Responsable:
El responsable del tractament de les seves dades és:
Facultat de Teologia de Catalunya
C.I.F: R5800071B
Direcció: Carrer Diputació, 231, 08007, Barcelona, Espanya.
Telèfon: 934 53 49 25
Correu electrònic: protecciodades@edusantpacia.cat

Quina informació recopilem?
Recopilem informació que el seu navegador web ens envia de forma automàtica cada vegada que visita alguna de les nostres pàgines web per analitzar i millorar la seva experiència d'ús i qualitat general dels nostres serveis. Mitjançant l'acceptació de la present Política l'usuari estarà consentint la generació de cookies per a la finalitat abans esmentada i sempre respectant i d'acord amb la normativa aplicable en cada moment, pel que fa a la política de cookies.

No obstant això, en cas que l'usuari desitgi amb posterioritat eliminar la informació que s'hagi emmagatzemat al seu ordinador i que necessàriament necessiti el seu consentiment, podrà fer-ho fent servir les eines que li proporcioni el seu navegador a aquest efecte.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?
Les dades que ens facilita són tractades per diferents motius (excepte que pel context es
dedueixi clarament que tractarem les seves dades personals per a una única finalitat, per
exemple en formularis del tipus "subscriure a les newsletters"):

 • Controlar els accessos a les nostres instal·lacions i garantir la seguretat dels mateixos;
 • Atendre les seves sol·licituds d'informació;
 • Enviar comunicacions comercials i qualsevol tipus de notificacions per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) per informar-lo de les nostres ofertes, promocions, productes, serveis, circulars i campanyes;
 • Conèixer les seves preferències de navegació en les nostres pàgines web per poder personalitzar i millorar els nostres serveis i mantenir la seguretat del lloc;
 • Proporcionar accés a les àrees d'accés restringit amb contrasenya.
 • Mostrar els serveis que pot oferir la Facultat de Teologia;
 • Per tal de poder oferir-li serveis d'acord als seus interessos i millorar seva experiència d’usuari, elaborarem un perfil comercial d'acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Per quant de temps conservem les seves dades?
Si vostè manté una relació comercial amb nosaltres, les dades que hagi facilitat amb aquest propòsit es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. En cas contrari, les seves dades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Estem legitimats i facultats per tractar i processar la informació que ens proporcioni, quan aquesta informació sigui necessària per a l'enviament de la informació sol·licitada, la gestió de les Plataformes, l’execució de contracte, la prestació dels serveis acordats, i, en el seu cas, el compliment d'obligacions per imperatiu legal derivades del Dret de la Unió o dels estats membres. La Facultat de Teologia adoptarà les accions necessàries per garantir que les dades personals que recapti, emmagatzemi i processi dels interessats siguin tractats de manera lícita, lleial i transparent, complint amb les obligacions que resultin de l'ordenament jurídic aplicable amb motiu de la seva activitat.

Així mateix, mentre sigui vostè client nostre, també estarem legitimats per utilitzar les seves dades per informar-lo de les ofertes, promocions, productes, serveis, circulars i campanyes que considerem que puguin ser del seu interès tenint en compte els productes i serveis contractats amb anterioritat, encara que vostè es pot oposar a aquest tractament en qualsevol moment.

Fora dels casos anteriors, abans de tractar les seves dades sempre tindrem el seu consentiment. El consentiment serà la manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Vostè té dret a revocar el consentiment prestat, sense caràcter retroactiu, en qualsevol moment.

Fora dels casos anteriors, abans de tractar les seves dades sempre demanarem el seu consentiment. El consentiment serà la manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Té dret a revocar el consentiment prestat, sense caràcter retroactiu, en qualsevol moment.

A qui comuniquem les seves dades?
Les seves dades podran ser comunicades a empreses amb les que mantenim acords comercials, per a ser tractades d'acord amb les finalitats abans esmentades.

Fora d'aquests casos, no cedirem les seves dades a tercers, llevat que hi hagi una obligació
legal.

Quins drets l'emparen en relació al tractament de les seves dades?
Vostè té dret a obtenir informació sobre el tractament que la Facultat de Teologia realitza sobre les seves dades personals. En concret:

 • Té dret a accedir a les seves dades personals per conèixer quines dades personals estem tractant i que el concerneixen, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. La Facultat de Teologia deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Té dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagués facilitat, es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.

Vostè pot exercir els drets esmentats dirigint un correu electrònic a l'adreça electrònica [protecciodades@edusantpacia.cat]. Respondrem a les seves peticions al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. En determinades circumstàncies, aquest termini es pot prorrogar altres dos mesos, i en aquest cas l'informarem oportunament dins del termini d'un mes des de la recepció de la seva sol·licitud.

Si vostè creu que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa sobre protecció de dades, o bé si creu que no hem satisfet l'exercici dels seus drets, Un. Pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent segons el seu lloc de residència. Vostè pot consultar les diferents autoritats de control a la pàgina web de l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

En tot cas, abans d'iniciar qualsevol reclamació, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres via correu electrònic a [protecciodades@edusantpacia.cat] o mitjançant correu postal a Carrer Diputació, 231, 08007, Barcelona, Espanya, amb la finalitat d'intentar solucionar qualsevol discrepància de forma amistosa.

¿Vostè té dret a retirar el seu consentiment?
Sí, en qualsevol moment vostè. Podrà retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a una o diverses de les finalitats a dalt indicades i per a les que hagi prestat el seu consentiment.

¿Hi ha opció a modificar la present Política de privadesa?
La nostra Política de Privacitat es podrà modificar en qualsevol moment. No limitarem els drets que li corresponguin d'acord amb la present Política de Privacitat ni realitzarem modificacions d'especial rellevància de la Política de Privacitat sense el seu consentiment exprés. Publicarem totes les modificacions de la present Política de Privacitat en aquesta pàgina i, si són significatives, farem una notificació més destacada (per exemple, li enviarem una notificació
per correu electrònic si la modificació afecta determinats aspectes i en casos limitats fins i tot li sol·licitaríem novament el seu consentiment).

Facultat de Teologia de Catalunya
CIF: R5800071B
Adreça: Carrer Diputació, 231, 08007, Barcelona, Espanya.
Telèfon: 934 53 49 25
Correu electrònic: protecciodades@edusantpacia.cat