St. Enric fields.Surt 06:29 fields.Espon 21:24 fields.Surt 08:56 fields.Espon 22:29

Màster en Teologia

Teologia Sistemàtica

La Llicenciatura en Teologia, especialitat Teologia sistemàtica té la finalitat de facilitar l’aprofundiment en els fonaments de la confessió de la fe cristiana ja presentats durant el primer cicle: el misteri de la Trinitat; el misteri pasqual; el misteri de l’Església i els sagraments; i el misteri de la persona humana, creada a imatge de Déu, situada en relació amb el món creat, cridada a la comunió amb Déu i entre els germans, orientada segons el designi salvífic de Déu.

Com s’ha indicat a la introducció del segon cicle, s’estructura en dos anys, l’A i el B. Des del Departament de Sistemàtica, l’any A aprofundeix en temes entorn de la Trinitat, la Teologia Fonamental i la Teologia Pastoral. I l’any B gira entorn de les Antropologies, l’Església i els sagraments.

Els cursos comuns, que ofereixen cada any els tres Departaments (Sagrada Escriptura, Teologia Moral i Teologia Sistemàtica) segons la temàtica apuntada anteriorment, s’imparteixen els dimecres per la tarda i cada Departament n’ofereix dos, un cada semestre.

Els cursos propedèutics ajuden a tenir eines per a la pròpia especialització.

El coneixement del llatí és obligatori per al qui fan la llicència en Teologia sistemàtica. Durant cada any s’ofereix una hora setmanal els dimecres a primera hora del matí. En dos anys s’han d’haver cursat quatre cursos de Llatí, per això, els del primer any faran Llatí I (1er. semestre) i Llatí II (2on. semestre) i els de segon any faran Llatí III (1er. semestre) i Llatí IV (2on. semestre).

En dos anys, s’exigeixen tres seminaris d’especialització a més del Seminari de Tesina. Com cada any el Departament ofereix dos seminaris d’especialització, que també es poden escollir com a Seminari de Tesina, un al primer semestre i un altre al segon semestre. Cal tenir en compte que el Seminari de Tesina és obligatori per als qui comencen el primer any, per poder així, en segon any enllestir la tesina des del seminari escollit.